Ämnesföreningssamarbete

Vi på Loimu har ett nära samarbete med gillen och naturvetenskapliga, miljövetenskapliga och skogsvetenskapliga ämnes- och fakultetsföreningar på din ort. Vårt samarbete är mångsidigt och innehåller till exempel följande helheter:

  • Finansiellt stödjande av studentföreningarnas verksamhet via ämnesföreningsavtal
  • Deltagande i innehållsproduktion för arbetslivsevenemang som genomförs av studentorganisationer

Centrala innehåll för vårt ämnesföreningssamarbete är:

  • Stödjande av arbetslivsverksamhet
  • Förstärkande av intressebevakningen både lokalt och nationellt
  • Overall- och tidningsreklam
  • Bidrag med vilka man sponsrar medlemmarnas deltagande i tillställningar, olika företagsexkursioner, årsfester och stora branschspecifika evenemang

Tveka inte att kontakta campuspromotorn vid ditt campus så att vi kan ta samarbetet med din förening till en helt ny nivå!

Lokalt och nationellt samarbete

På din ort genomförs den lokala studerandeverksamheten huvudsakligen av våra studerandeföreningar och campuspromotorer. För nationella evenemangs del svarar Loimus heltidsanställd personal för genomförandet.

Med samarbetet vill vi stödja verksamheten av ämnesföreningarna inom våra branscher, särskilt i anknytning till arbetslivet. Vi erbjuder information och stöd för ordnande av verksamhet så att studerande inom våra branscher får så bra färdigheter som möjligt att övergå till arbetslivet redan under studierna. Vårt mål är att studerande med hjälp av samarbetet lär allt bättre känna till Loimus arbetslivstjänster och kan söka efter information gällande sysselsättningen inom den egna branschen, marknadsföringen av den egna kompetensen och andra färdigheter som främjar sysselsättningen.