Studerande inom Loimu

Välkommen med i vår studentverksamhet! Som medlem kan du delta i utbildningar, nätverka och koppla av. Vissa evenemang innehåller till och med allt ovanstående. Om du vill utveckla ditt kunnande och Loimus verksamhet, kom med som vår studerandeaktiv!
Förutom Loimus breda utbud av utbildningsmöjligheter erbjuder vi dig evenemang, påverkans- och nätverksmöjligheter samt föreningsaktiviteter – välkommen med!

Studentföreningar

Alla universitetscampus som omfattas av Loimu har en lokal studentförening för Loimus medlemmar. Det finns föreningar i Gumtäkt och Vik i Helsingfors, samt i Åbo, Tammerfors, Jyväskylä, Joensuu, Kuopio och Uleåborg.

Föreningarna ordnar lokal, tvärvetenskaplig verksamhet, allt från avslappnade brädspelskvällar till CV-kliniker och naturutflykter. Bekanta dig med din lokala förening och hitta nya vänner som också är medlemmar i Loimu!

Studentföreningarnas styrelsemedlemmar träffas två gånger om året för att nätverka samt utveckla studentverksamheten inom Loimu. De gemensamma mötena hålls på finska, men lokalt kan föreningarna också ordna aktiviteter och evenemang på engelska eller svenska.

Studerandeinflytande

Studerande som är medlemmar i Loimu är representerade i styrelsen och ser till att studerandes röster och behov blir hörda. Kom med och påverka!

Studentkommittén

Studentkommittén förenar studentföreningar och studerandeaktiva i hela landet för att utveckla Loimus studentverksamhet och samarbetet mellan olika campus. Två representanter från varje studentförening väljs till studentkommittén.

Förvaltningens studentrepresentanter kan också vara med i andra kommittéer inom Loimu.

Fullmäktige och styrelsen

Loimus högsta beslutande organ är fullmäktige, som väljs vart fjärde år. Fullmäktige beslutar bland annat om strategi, budget och verksamhetsplan.

Fullmäktige väljer styrelsen, som utgör det verkställande organet. Styrelsen sammanträder cirka tio gånger per år.

Både fullmäktige och styrelsen har minst en studentrepresentant, men det kan finnas fler.

Läs mer om Loimus styrelse:

Akavas studerandedelegation AOVA

Akava är en centralorganisation för högutbildade. AOVA ser till att studerandens röst hörs inom Akava och representerar Akavas studerande utanför Akava. De ämnen som behandlas är till stor del utbildningspolitiska.