Medlemsavgifter

Loimus medlemsavgift består av en fast månadsavgift som tar i beaktande medlemmarnas livssituation.

Ordinarie medlemmar (32 €/mån)

Loimus ordinarie medlemmar är personer som avlagt en högskoleexamen inom naturvetenskaper, skogs- eller miljövetenskaper samt personer som arbetar med uppgifter lämpade för ovannämnda utbildning.

Som medlem har du tillgång till alla medlemstjänster och -förmåner:

 • Loimus juristtjänster och intressebevakning inom arbetsmarknaderna
 • Karriärtjänster för individuella behov
 • Medlemskap i arbetslöshetskassan
 • Resenärsförsäkring
 • Danske Banks fördelar samt Member+-tjänsternas förmåner och hyra av stugor
 • Loimus medlemsevenemang, medlemsföreningens verksamhet och möjlighet att ansöka om förtroendeuppdrag vid Loimu.
 • Loimu-tidningen, medlemsbrev, Akava-kalendern

Observera att man skilt måste ansluta sig till arbetslöshetskassan. Utan arbetslöshetskassans medlemskap är medlemsavgiften 26,75 €/mån.

Motiveringar för nedsatt medlemsavgift

En ordinarie medlem kan ansöka om nedsatt medlemsavgift utgående från nedsatt inkomst, stipendieperiod eller vårdledighet. Man måste skilt ansöka om nedsatt medlemsavgift.

  • Om bruttoinkomsterna är under 2 000 €/mån så är medlemsavgiften 16,00 €/mån
  • Om bruttoinkomsterna är 2 000–2 600 €/mån så är medlemsavgiften 24,00 €/mån

   Som inkomster avses löneinkomster, företagarinkomster, stipendier, arbetslöshetsersättning, moderskapspenning eller övriga inkomster.  Den nedsatta medlemsavgiften är av samma storlek också utan medlemskap i arbetslöshetskassan.

   Medlemsavgiften innehåller arbetslöshetskassans medlemsavgift och alla Loimus medlemstjänster och -förmåner.

 • Medlemsavgift till reducerat pris 16,00 €/mån
  I medlemsavgiften ingår inte arbetslöshetskassas medlemsavgift.

 • Medlemsavgift till reducerat pris 11,00 €/mån.
  Du kan ansöka om reducerad medlemsavgift för stipendieperioden om du inte är i ett arbetsförhållande och dina enda inkomster är stipendiet.
  I medlemsavgiften ingår avgiften för arbetslöshetskassan och alla Loimus medlemstjänster och -förmåner. Var god notera att du under din stipendieperiod inte samlar arbetsvillkor.

 • Om du är på vårdledighet och dina inkomster endast består av hemvårdsstöd är den nedsatta medlemsavgiften 11,00 €/mån

 • Nedsatt medlemsavgift 7 €/kk. Arbetslöshetskassans medlemsavgift ingår. Medlemsavgift utan arbetslöshetskassa 2,00 €/mån.

 • Nedsatt medlemsavgift 16.00 €/mån. Om du åker utomlands, kontrollera att ditt medlemskap i arbetslöshetskassan hålls kvar.

 • Nedsatt medlemsavgift 16.00 €/mån.

 • Nedsatt medlemsavgift 7.00 €/mån. Arbetslöshetskassans medlemsavgift ingår. Medlemsavgift utan arbetslöshetskassa 2,00 €/mån.

  Studierna ska vara studier på heltid och samtidigt kan man arbeta med högst 50 % arbetstid.  Du kan vara studerandemedlem i högst 10 år. Studietiden för den första examen räknas också med.

Nyexaminerade medlemmar (16 €/mån)

En medlem som fått sin examen under föregående kalenderår och som vid utexamineringen varit medlem av Loimu får automatiskt medlemskap för året efter examen till nedsatt pris. Först därpå följande år betalar medlemmen en normal avgift för ordinarie medlemskap. Under examenåret är avgiften samma som för studeranden.

Som medlem har du tillgång till alla medlemstjänster och -förmåner:

 • Loimus juristtjänster och intressebevakning inom arbetsmarknaderna
 • Karriärtjänster för individuella behov
 • Medlemskap i arbetslöshetskassan
 • Resenärsförsäkring
 • Danske Banks fördelar samt Member+-tjänsternas förmåner och hyra av stugor
 • Loimus medlemsevenemang, medlemsföreningens verksamhet och möjlighet att ansöka om förtroendeuppdrag vid Loimu.
 • Loimu-tidningen, medlemsbrev, Akava-kalendern
 • Loimus nätverk för unga

Observera att man skilt måste ansluta sig till arbetslöshetskassan.

Studerandemedlemmar

Loimus studerandemedlemmar studerar för sin första högskoleexamen inom naturvetenskaper, skogs- eller miljövetenskaper. Man kan vara studerandemedlem i högst 10 år.

Medlemskap utan medlemskap i arbetslöshetskassa (2 eur/mån)

Till medlemskapet hör alla Loimus medlemstjänster och -förmåner:

 • Loimus juristtjänster och intressebevakning inom arbetsmarknaderna
 • Karriärtjänster för individuella behov
 • Resenärsförsäkring
 • Danske Banks fördelar samt Member+-tjänsternas förmåner och hyra av stugor
 • Loimus medlemsevenemang, medlemsföreningens verksamhet och möjlighet att ansöka om förtroendeuppdrag vid Loimu.
 • Verksamhet vid Loimus lokala studerandeförening
 • Loimus nätverk för verksamhet för studeranden
 • Loimu-tidningen, medlemsbrev, Akava-kalendern

Medlemskap i Loimu samt i arbetslöshetskassan (7 €/mån)

Till medlemskapet hör alla Loimus medlemstjänster och -förmåner som ovan och därtill medlemskap i de Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko: Du kan gå med i arbetslöshetskassan om du är i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande.

Seniormedlem (3 €/mån)

Seniorer är personer som varaktigt och på heltid är på ålderspension eller personer på tidigarelagd arbetslivspension.

Till medlemskapet hör:

 • Loimus fritidsförmåner
 • Danske Banks förmåner
 • Resenärsförsäkring ända till slutet av det år då pensionen inleds.
 • Loimu-tidningen, medlemsbrev, Akava-kalendern

Stödmedlem (8,25 €/mån)

Stödmedlemmar är personer som inte behöver Loimus tjänster för intressebevakning eller medlemskap i arbetslöshetskassan. Stödmedlemmarna har inte rösträtt i Loimus val.

Till medlemskapet hör:

 • Loimu-tidningen, medlemsbrev, Akava-kalendern
 • Loimus egna webbinarium
 • Tillgång till karriärtjänsternas inspelningar på Loimus medlemssidor