Medlemsavgifter

Loimus medlemsavgift består av en fast månadsavgift som tar i beaktande medlemmarnas livssituation.

Fullt medlemskap

Medlemsavgift:
fr.o.m. 1.1.2024 32,50 €/mån
t.o.m. 31.12.2023 32 €/mån

Fullt medlemskap är för personer som har avlagt en examen inom naturvetenskap, skogsvetenskap eller miljövetenskap, eller de som arbetar i uppgifter relaterade till Loimu.

Medlemskapet inkluderar alla medlemstjänster och förmåner:

 • Loimus juridiska tjänster, rättsskydd och arbetsmarknadsbevakning
 • Karriärtjänster anpassade efter individuella behov
 • Tjänster från Akava Entrepreneurs (AKY)
 • Medlemskap i arbetslöshetskassan
 • Reseförsäkring
 • Förmåner från Danske Bank, Member+ tjänst och stuguthyrning
 • Loimus medlemsarrangemang, aktiviteter i lokala föreningar och möjlighet att ansöka om förtroendeposter inom Loimu
 • Loimu-tidningen, medlemsbrev, Loimu-fickkalender

Observera att medlemskap i arbetslöshetskassan måste ansökas separat.

Utan medlemskap i arbetslöshetskassan är medlemsavgiften 27,25 €/mån fr.o.m. 1.1.2024 (26,75 €/mån t.o.m. 31.12.2023).

Det är möjligt att få rabatt på medlemsavgiften för fullt medlemskap.

Nyexaminerade medlemmar

Medlemsavgift: Fr.o.m. 1.1.2024 16,25 €/mån T.o.m. 31.12.2023 16 €/mån

En medlem som har avslutat sina studier under det föregående kalenderåret och var medlem i Loimu när examen avlades får automatiskt en rabatterad medlemsavgift för det efterföljande året och övergår till den fullständiga Heltidsmedlemsavgiften först det följande året. Medlemsavgiften för examensåret är densamma som för studerandemedlemskap.

Medlemskapet inkluderar alla medlemstjänster och förmåner:

 • Loimus juridiska tjänster, rättsskydd och arbetsmarknadsbevakning
 • Karriärtjänster anpassade efter individuella behov
 • Tjänster från Akava Entrepreneurs (AKY)
 • Medlemskap i arbetslöshetskassan. Observera att medlemskap i arbetslöshetskassan måste ansökas separat genom OmaLoimu.
 • Reseförsäkring
 • Förmåner från Danske Bank, Member+ tjänst och stuguthyrning
 • Loimus medlemsarrangemang, aktiviteter i lokala föreningar och möjlighet att ansöka om förtroendeposter inom Loimu
 • Loimu-tidningen, medlemsbrev, Loimu-fickkalender

Studerandemedlemmar

Som Loimu-studentmedlem kan du välja den medlemsnivå som passar dig bäst. Som studentmedlem kan du antas till förbundet om du är en heltidsstuderande som bedriver högskoleutbildning (yrkeshögskola, högskolebachelor, kandidat, magister) inom det vetenskapliga område som föreningen representerar. Studentmedlemskap kan upprätthållas i högst 10 år.

Gulis-nivå Medlemskap

Medlemsavgift 0 €/mån

Gratis medlemskap fram till slutet av året efter att du påbörjade dina kandidat- eller yrkeshögskolestudier under innevarande läsår. Du kan välja detta medlemskap om du har påbörjat dina kandidat- eller yrkeshögskolestudier under innevarande läsår. Efter den fria perioden uppgraderas automatiskt ditt medlemskap till Student-nivån.

Inkluderar förmåner som:

 • gratis fritidsreseförsäkring
 • karriärtjänsters utbildningar och inspelningsarkiv,
 • juridisk rådgivning Lakiluuri
 • Member+-tjänstens förmåner och stuguthyrning
 • samt Loimus lokala studentföreningars verksamhet och
 • Loimu-tidningen

Studerande-nivå Medlemskap

Medlemsavgift 2 €/mån

Ett medlemskap som passar alla högskolestuderande och inkluderar förmåner från Fuksi-nivån samt:

 • personlig lönerådgivning
 • personlig karriärcoachning
 • juridisk personlig arbets- och tjänsterådgivning
 • individuell kommentering av anställningsavtal.

StuderandePlus-nivå Medlemskap

Medlemsavgift: 7 €/mån

Välj OpiskelijaPlus-medlemskapet om du vill ha förmåner från både Fuksi- och Student-nivåerna samt:

 • möjlighet att utnyttja Loimus rättsskyddsförmån och
 • tjäna in arbetslöshetsförmåner under arbetsperioder under studierna.

Som StuderandePlus du kan gå med i arbetslöshetskassan utan extra kostnad när du har en pågående giltig anställning eller tjänst.

 

Seniormedlem

Medlemsavgift: 3 €/mån

Seniormedlemmar är personer som permanent och heltid har gått i pension eller övergått till karriärpension.

Medlemskapet inkluderar:

 • Mångsidiga fritidsförmåner i Member+-tjänsten
 • Seniorhändelser
 • Förmåner från Danske Bank
 • Förmåner från Akava Entrepreneurs (AKY)
 • Reseförsäkring fram till slutet av pensionsåret
 • Loimu-tidningen, medlemsbrev, Loimu-fickkalender

Stödmedlem

Stödindividuellavgift: 8,25 €/mån

Stödindivider är personer som inte behöver Loimus tjänster för intressebevakning eller medlemskap i arbetslöshetskassan. Stödindivider har ingen rösträtt i Loimus val.

Medlemskapet inkluderar:

 • Loimu-tidningen, medlemsbrev, Loimu-fickkalender
 • Loimus egna webbinarier
 • Inspelningar av karriärtjänster på Loimus medlemssida

 • Medlemstjänster

  mondag – torsdag 10 – 12. Juni och augusti måndag – torsdag 10 – 12. Juli vi är stängd.

Skatteavdragskalkylator

Kom ihåg att förbundets medlemsavgift är avdragsgill i beskattningen. Vi informerar skattemyndigheterna årligen om betalda medlemsavgifter. Bostadskommunen, årsinkomsterna och storleken på medlemsavgiften påverkar skatteavdragets storlek. Räknaren är riktgivande.