Arbetslöshetsskydd för studerande

Som medlem i Loimu kan du också ansluta dig till arbetslöshetskassan via oss. Som studerande är det viktigt att du ansluter dig till kassan i god tid, så att du hinner uppfylla arbetsvillkoret innan du utexamineras. Till arbetsvillkoret räknas allt utfört arbete, dvs. arbetet behöver inte vara inom den egna branschen.

Som studerande kan det kännas avlägset att hitta ett jobb efter utexaminering. De första anställningarna är ofta visstidsanställningar. Det finns arbetslöshetsperioder mellan anställningarna – ungefär två av tre utexaminerade är arbetslösa någon gång under de följande fem åren efter utexamineringen.  Det är också möjligt att den första arbetsplatsen inte hittas direkt efter utexaminering. Statistiskt sett är arbetslösheten inom våra branscher inte långvarig, men även korta arbetslöshetsperioder kan tryggas genom att ansluta sig till en arbetslöshetskassa i god tid.

När du tjänar in arbetsvillkoret på 26 veckor under studietiden är du berättigad till inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd, som betalas av din arbetslöshetskassa när du utexamineras och blir arbetslös eller blir permitterad. Du måste alltid ansluta dig separat till arbetslöshetskassan. Du kan ansluta dig till arbetslöshetskassan endast om du har ett giltigt, avlönat anställningsförhållande. Det lönar sig att bli medlem i kassan genast när ditt första avlönade anställningsförhållande börjar.

Hur ansluter jag mig till arbetslöshetskassan?

  • Du kan ansluta dig till arbetslöshetskassan samtidigt som du ansluter dig till Loimu, vid punkten medlemskap i arbetslöshetskassan på anslutningsblanketten.
  • Om du redan är medlem i Loimu och vill ansluta dig till arbetslöshetskassan, vänligen kontakta vår medlemstjänst jasenasiat@loimu.fi. Meddelandet ska innehålla datumet då arbetet har inletts samt arbetsgivarens namn.
  • Genom att fylla i blanketten på vår webbplats

Medlemskapet i arbetslöshetskassan börjar tidigast från dagen för anslutningen. Anslutningsanmälan kan också göras på förhand, om du känner till datumet då anställningen börjar. Det är inte möjligt att ansluta sig till kassan retroaktivt.

Medlemskapet i arbetslöshetskassan måste vara oavbrutet för att det intjänade arbetsvillkoret ska bibehållas. Om du tidigare har varit medlem i en annan arbetslöshetskassa, kan ditt medlemskap överföras till Loimu-medlemmarnas arbetslöshetskassa Erko.

Läs mer:

Vad är inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd?

Att ansluta sig till arbetslöshetskassan