Arbetslöshetsskydd för företagare

Som företagare ska du ta hand om ditt arbetslöshetsskydd genom att se till att du är medlem i rätt arbetslöshetskassa. Som företagare kan du också få inkomstrelaterad dagpenning, om du tillhör en arbetslöshetskassa och uppfyller arbetsvillkoret.

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas både ”egentliga” företagare, som förutom att arbeta i företaget också äger hela företaget, och delägare, som arbetar i företaget (med vissa begränsningar), som företagare.

Om du uppfyller definitionen av företagare i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och är anställd som företagare på heltid, måste du försäkra dig mot arbetslöshet hos Företagarkassan.

Det är viktigt att du är försäkrad i rätt arbetslöshetskassa för att kunna tjäna in arbetslöshetsskydd, eftersom arbete som företagare inte tjänar in arbetsvillkoret för en löntagare och arbete som löntagare inte tjänar in arbetsvillkoret för en företagare. Om du bedriver företagsverksamhet vid sidan av ditt lönearbete, eller arbetar i ett företag som ägs av din familj, är det bra att se till att du tillhör rätt arbetslöshetskassa. Om du startar ett företag eller en firma medan du är arbetslös, bör du också kontakta arbets- och näringsbyrån för att klargöra situationen.

I samtliga fall är det bra att kontrollera med din arbetslöshetskassa hur just din situation tolkas när det gäller arbetslöshetsskydd.

Medlemskap i Företagarkassan

Om du startar ett företag som medlem i en löntagarkassa, kan du bli medlem i Företagarkassan inom tre månader efter att du startat företaget, utan avbrott i arbetslöshetsskyddet. Detta genomförs via ett system för efterskydd.

Alla FöPL-försäkrade företagare (inklusive s.k. lättföretagare och frilansare), oberoende av företagsform, vars årliga arbetsinkomst enligt FöPL-försäkringen är tillräcklig, kan bli medlemmar i Företagarkassan, samt under vissa förutsättningar även delägare som utför avlönat arbete i företaget och vars löneinkomster enligt ArPL-försäkringen når upp till den ovan nämnda gränsen.

Medlemskap i Företagarkassan kan inte erhållas via Loimu, utan medlemskap i Företagarkassan måste ansökas separat. Du kan dock fortfarande vara medlem i Loimu efter att du anslutit dig till Företagarkassan.  

Mer information om Företagarkassan

Som företagare kan du också få inkomstrelaterad dagpenning, om du tillhör en arbetslöshetskassa och uppfyller arbetsvillkoret.

Mer information om företagares arbetsvillkor

Medlemskap i en löntagarkassa

Observera att uppfyllandet av definitionen av en företagare inte ännu gör företagsverksamheten till en huvudsyssla och att det inte alltid krävs att du blir medlem i Företagarkassan. Om du bedriver företagsverksamhet vid sidan av en heltidsanställning och det avlönade arbetet också är din primära inkomstkälla, lönar det sig att behålla sitt medlemskap i de Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko, som ansvarar för arbetslöshetsskyddet för löntagare i Finland.

Efterskyddsperioden skyddar dig i de tidiga skedena av företagandet

Efterskyddsperioden varar från det att företagsverksamheten inleds till dess att företagarens arbetsvillkor är uppfyllt, dock högst i 18 månader.  Om du blir arbetslös under denna period kan du få dagpenning för löntagare baserad på inkomsterna från ditt föregående avlönade arbete.

Du är berättigad till efterskyddsdagpenning för löntagare om, innan du anslöt dig till företagarkassan (eller inledde företagsverksamhet),

  1. du tjänat in arbetsvillkoret för löntagare
  2. ditt kassamedlemskap är oavbrutet
  3. arbetsvillkoret för företagare inte tjänats in, samt
  4. högst 18 månader har gått sedan starten av företagsverksamheten.

Företagarkassan betalar även ut denna efterskyddsdagpenning till sina medlemmar. Om du inte blivit medlem i Företagarkassan redan i början av företagsverksamheten, lönar det sig ändå att gå med så snart som möjligt, eftersom du då hinner skaffa så mycket av arbetsvillkoret för företagare som möjligt, med hjälp av efterskyddet.