Arbetslöshetsskydd för dig som flyttar utomlands

Arbetslöshetsskydd och internationalisering utgör en komplex helhet. När du flyttar från ett land till ett annat påverkar det hur du kan få utkomstskydd.

Finska arbetslöshetsförmåner betalas endast till arbetslösa personer som bor i Finland. Ett undantag är en situation där en arbetslös arbetssökande är på en 3 månaders jobbsökningsresa i ett annat EU/EES-land.

När du vill resa till ett annat land för att söka efter jobb eller arbeta, är det viktigt att du kontaktar de myndigheter som ansvarar för arbetslöshetsförsäkringen både i Finland och i destinationslandet innan du reser.

Myndigheterna i destinationslandet berättar för dig hur din situation ser ut där om du blir arbetslös. De finska myndigheterna informerar dig om din situation när du återvänder.

I Finland kan man få mer information om bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkring från vårt förbunds arbetslöshetskassa Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko, Pensionsskyddscentralen eller FPA.

Det är viktigt att notera att om du är borta från arbetsmarknaden i mer än 6 månader utan godtagbart skäl förlorar du ditt arbetsvillkor. Detta gäller även till exempel situationer där den ena maken blir anställd utomlands och den andra maken följer med utan att hitta anställning eller utan en godtagbar anledning (t.ex. att ta hand om ett barn under 3 år, heltidsstudier) att vara frånvarande från arbetsmarknaden.

När du återvänder till Finland från utlandet bestäms din rätt till finsk social trygghet vanligtvis av längden på din vistelse:

  • Om din avsikt är att flytta utomlands i högst 6 månader, kommer du normalt att omfattas av den finska sociala tryggheten under hela din utlandsvistelse. I detta fall lönar det sig vanligtvis att behålla kassamedlemskapet i Finland. Då kan du få inkomstrelaterad dagpenning i Finland efter att du återvänt från utlandet, om de andra villkoren uppfylls.
  • Om du reser utomlands i mer än 6 månader, anses din flytt vara permanent och din rätt till finsk social trygghet upphör i de flesta fall vid tidpunkten för flytten.

För enskilda frågor om arbete utomlands och arbetslöshetsskydd lönar det sig att kontakta vår arbetslöshetskassa Erko.

Läs mer: