Så här ansöker du om nedsatt medlemsavgift

En ordinarie medlem kan ansöka om nedsatt medlemsavgift utgående från nedsatt inkomst, stipendieperiod eller vårdledighet.

 • Man måste skilt ansöka om nedsatt medlemsavgift.
 • Nedsatt medlemsavgift kan beviljas retroaktivt högst för den pågående månaden och de sex föregående hela månaderna.
 • Flera olika orsaker för nedsatt medlemsavgift kan ingå i perioden.
 • Endast en nedsatt medlemsavgift i taget är möjlig.

Så här ansöker du om nedsatt medlemsavgift

Om den nedsatta medlemsavgiften ansöks fritt formulerat per e-post. Skicka meddelandet till Loimus medlemstjänst jasenasiat@loimu.fi och uppge följande:

 • Tidsperioden som den nedsatta medlemsavgiften riktar sig till.
 • Dina bruttoinkomster i månaden.
 • Motiveringar som den nedsatta medlemsavgiften utgår ifrån.

Motiveringar för nedsatt medlemsavgift

  • Om bruttoinkomsterna är under 2 000 €/mån så är medlemsavgiften 16,00 €/mån
  • Om bruttoinkomsterna är 2 000–2 600 €/mån så är medlemsavgiften 24,00 €/mån

   Som inkomster avses löneinkomster, företagarinkomster, stipendier, arbetslöshetsersättning, moderskapspenning eller övriga inkomster.  Den nedsatta medlemsavgiften är av samma storlek också utan medlemskap i arbetslöshetskassan.

   Medlemsavgiften innehåller arbetslöshetskassans medlemsavgift och alla Loimus medlemstjänster och -förmåner.

 • Medlemsavgift till reducerat pris 16,00 €/mån
  I medlemsavgiften ingår inte arbetslöshetskassas medlemsavgift.

 • Medlemsavgift till reducerat pris 11,00 €/mån.
  Du kan ansöka om reducerad medlemsavgift för stipendieperioden om du inte är i ett arbetsförhållande och dina enda inkomster är stipendiet.
  I medlemsavgiften ingår avgiften för arbetslöshetskassan och alla Loimus medlemstjänster och -förmåner: Var god notera att du under din stipendieperiod inte samlar arbetsvillkor.

 • Om du är på vårdledighet och dina inkomster endast består av hemvårdsstöd är den nedsatta medlemsavgiften 11,00 €/mån

 • Nedsatt medlemsavgift 7 €/kk. Arbetslöshetskassans medlemsavgift ingår. Medlemsavgift utan arbetslöshetskassa 2,00 €/mån.

 • Nedsatt medlemsavgift 16.00 €/mån. Om du åker utomlands, kontrollera att ditt medlemskap i arbetslöshetskassan hålls kvar.

 • Nedsatt medlemsavgift 16.00 €/mån.

 • Nedsatt medlemsavgift 7.00 €/mån. Arbetslöshetskassans medlemsavgift ingår. Medlemsavgift utan arbetslöshetskassa 2,00 €/mån.

  Studierna ska vara studier på heltid och samtidigt kan man arbeta med högst 50 % arbetstid.  Du kan vara studerandemedlem i högst 10 år. Studietiden för den första examen räknas också med.