Rabatt på medlemsavgiften

En ordinarie medlem kan ansöka om nedsatt medlemsavgift utgående från nedsatt inkomst, stipendieperiod eller vårdledighet.

Medlemsavgiftsrabatterna från 1.1.2024

Det är möjligt att få rabatt på medlemsavgiften för fullt medlemskap.

Rabattgrupperna som gäller från 1 januari 2024:

 • Rabattgrupp 1 (bruttoinkomst under 2900 eur), medlemsavgift 24,25 eur/mån
 • Rabattgrupp 2 (bruttoinkomst under 2401 eur), medlemsavgift 16,25 eur/mån månaden och de sex föregående hela månaderna.
 • Rabattgrupp 3 (bruttoinkomst mindre än 1800 eur), medlemsavgift 11,50 eur/mån
 • Rabattgrupp 4 (medlemmar i prop.förbundet, företagare, arbete utomlands), medlemsavgift 16,25 eur/mån

I rabattgrupp 1-3 kan du ansöka om rabatt utifrån följande kriterier: låg bruttoinkomst, arbetslöshet/permittering, stipendie, familjeledighet, militär- eller civiltjänst, fortsatta studier. Då bestäms rabattgruppen utifrån bruttoinkomsterna.

Inom rabattgrupp 4, kan medlemmar som även är med i prof.förbundet och vilkas intressebevakning sköts av prof.förbundet, medlemmar som arbetar på heltid som företagare eller yrkesutövare eller medlemmar som vistas- eller arbetar utomlands, anhålla om rabatt.

Rabattansökan bör göras i OmaLoimu-tjänsten, oma.loimu.fi.

Medlemsavgiftsrabatter innan 1.1.2024

Rabatter kan även beviljas retroaktivt men för högst innevarande månad + sex föregående månaderna. En rabattperiod kan innehålla flera rabattkriterier.

Om du ansöker om rabatt retroaktivt från 2023 kan rabattansökan endast göras genom att skicka ett meddelande till medlemstjänsten via OmaLoimu. Ange i meddelandet för vilken period rabatten gäller, din bruttoinkomst per månad och vilken är orsaken för att du ansöker om rabatt.

Motiveringar för nedsatt medlemsavgift innan 1.1.2024

  • Om bruttoinkomsterna är under 2 000 €/mån så är medlemsavgiften 16,00 €/mån
  • Om bruttoinkomsterna är 2 000–2 600 €/mån så är medlemsavgiften 24,00 €/mån

   Som inkomster avses löneinkomster, företagarinkomster, stipendier, arbetslöshetsersättning, moderskapspenning eller övriga inkomster.  Den nedsatta medlemsavgiften är av samma storlek också utan medlemskap i arbetslöshetskassan.

   Medlemsavgiften innehåller arbetslöshetskassans medlemsavgift och alla Loimus medlemstjänster och -förmåner.

 • Medlemsavgift till reducerat pris 16,00 €/mån
  I medlemsavgiften ingår inte arbetslöshetskassas medlemsavgift.

 • Medlemsavgift till reducerat pris 11,00 €/mån.
  Du kan ansöka om reducerad medlemsavgift för stipendieperioden om du inte är i ett arbetsförhållande och dina enda inkomster är stipendiet.
  I medlemsavgiften ingår avgiften för arbetslöshetskassan och alla Loimus medlemstjänster och -förmåner: Var god notera att du under din stipendieperiod inte samlar arbetsvillkor.

 • Om du är på vårdledighet och dina inkomster endast består av hemvårdsstöd är den nedsatta medlemsavgiften 11,00 €/mån

 • Nedsatt medlemsavgift 7 €/kk. Arbetslöshetskassans medlemsavgift ingår. Medlemsavgift utan arbetslöshetskassa 2,00 €/mån.

 • Nedsatt medlemsavgift 16.00 €/mån. Om du åker utomlands, kontrollera att ditt medlemskap i arbetslöshetskassan hålls kvar.

 • Nedsatt medlemsavgift 16.00 €/mån.

 • Nedsatt medlemsavgift 7.00 €/mån. Arbetslöshetskassans medlemsavgift ingår. Medlemsavgift utan arbetslöshetskassa 2,00 €/mån.

  Studierna ska vara studier på heltid och samtidigt kan man arbeta med högst 50 % arbetstid.  Du kan vara studerandemedlem i högst 10 år. Studietiden för den första examen räknas också med.