Anställd under studietiden

Arbetsavtal

Ett arbetsavtal kan ingås muntligen, skriftligen eller i elektronisk form. Att ingå ett skriftligt arbetsavtal ligger i både arbetstagarens och arbetsgivarens intresse. Då kan man alltid på ett pålitligt sätt kontrollera vad som överenskommits.

Lön

Studerar du fortfarande och funderar på lönerekommendationer för sommarjobb? Eller arbetar du medan du studerar?

Sysselsättning och karriäralternativ

Ekolog, geolog, kemist, forstmästare eller miljöexpert? Eller snarare specialplanerare, konsult, koordinator, projektledare eller forskare? Loimus medlemmar arbetar i en enorm mängd olika befattningar – över 1 000 olika.

Arbetslöshetsskydd

Som medlem i Loimu – också som studerande – kan du via oss ansluta dig till de Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko.

Lediga tjänster

Loimus lediga tjänster är ett webbflöde som skapats i samarbete med Duunitori för att underlätta ditt jobbsökande. Ta också del av andra lediga tjänster som vi sammanställt till din hjälp.