Förhandla fram ett bra arbetsavtal

Ett arbetsavtal kan ingås muntligen, skriftligen eller i elektronisk form. Att ingå ett skriftligt arbetsavtal ligger i både arbetstagarens och arbetsgivarens intresse. Då kan man alltid på ett pålitligt sätt kontrollera vad som överenskommits.

Enligt arbetsavtalslagen ska information om de centrala avtalsvillkoren ges skriftligt om anställningsförhållandet gäller tills vidare eller i minst en månad. Även för sommarjobb och andra korta anställningar är skriftliga arbetsavtal att rekommendera.

Kontakta vid behov Loimu innan du undertecknar ett arbetsavtal för att kontrollera att avtalsvillkoren är lämpliga. Vi ger dig individuell rådgivning gällande arbetsavtal. Ta dig gärna tid att gå igenom villkoren i arbetsavtalet ordentligt när du ska komma överens om ett arbete. Det är mycket svårare att förhandla om ändringar i efterhand.

Åtminstone följande ska finnas med i ett arbetsavtal:

 • arbetsavtalets parter 
 • arbetsgivarens och arbetstagarens hemort eller driftställe
 • den tidpunkt då arbetet inleds
 • hur länge ett arbetsavtal för viss tid gäller och grunden för att arbetsavtalet ingåtts för viss tid
 • prövotiden (om man kommer överens om en sådan)
 • den plats där arbetet utförs
 • arbetstagarens huvudsakliga arbetsuppgifter
 • det kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet 
 • de grunder enligt vilka lönen och andra vederlag bestäms samt lönebetalningsperioden
 • den ordinarie arbetstiden
 • hur semestern bestäms
 • uppsägningstiden eller grunden för bestämmande av den.

Dessutom är det bra att komma överens om följande i arbetsavtalet (ofta har man redan avtalat om detta i ett eventuellt kollektivavtal för branschen):

 • semesterpenning/semesterpremie
  • Utbetalas inte utan ett separat avtal, vanligen 50 procent av semesterersättningen
 • lön för sjukdomstid för en längre period än enligt lagen
  • Enligt lagen är sjukdomstid med lön den dag man insjuknade + 9 vardagar.
 • lön för familjeledigheter (bl.a. moderskapsledighet, faderskapsledighet, tillfällig vårdledighet)
  • Enligt lagen betalas ingen lön under familjeledigheter utan avtal (rätt till dagpenningsförmåner från FPA).
 • utbildning
 • löneutveckling
 • ersättning för resekostnader (ersättning för restid i tjänsten under fritiden och för andra resekostnader).

Man kan inte avtala om sämre villkor i ett arbetsavtal än vad som står i lagen eller kollektivavtalet. Lokalt kan man alltid avtala om bättre villkor.

Arbetsavtalsmall