Anställning och karriär

Vi förstår Loimumedlemmarnas arbetsliv och dess särdrag! Vår verksamhet utgår från att se till villkoren för medlemmarnas arbetsavtals- och tjänsteförhållanden samt deras framgång i karriären. Av oss får du individuell rådgivning gällande arbetsavtals- och tjänsteförhållanden samt karriärcoachning.

Vi hjälper och stöttar dig under arbetslivets olika faser – vare sig du är nyutexaminerad eller arbetssökande, behöver stöd och råd i det krokiga arbetslivet eller ska lämna arbetslivet för att gå i pension.

För ett nytt arbete

Ta del av våra tips om anställningsavtalet och låt oss granska ditt avtal! För dig som snart ska bli klar med studierna har vi sammanställt ett heltäckande paket om karriärmöjligheter. I avsnittet om utlandsarbete hittar du tips ifall din nästa arbetsplats ligger någon annanstans än i Finland.

För dig som arbetar

Vi i Loimus intressebevakningsteam sköter intressebevakning och rådgivning för Loimumedlemmarna i arbetslivet. Här hittar du information om din arbetsgivares avtalsbransch och olika arbetsrelaterade frågor.

För olika situationer i arbetslivet

I arbetslivet möter man olika slags skeden och vändpunkter. Här har vi samlat information om olika situationer som även du kan hamna i: familjeledighet, sjukdom, studieledighet, tjänstledighet samt frågor om arbetarskydd, trakasserier och osakligt beteende samt arbetshälsa.

YT-neuvottelu YT-menettely Yhteistoimintaneuvottelu Loimu

När anställningen upphör

Ett arbetsavtals- och tjänsteförhållande kan upphöra på många olika sätt. Här hittar du information om och råd kring uppsägning, hävning av arbetsavtal och utkomstskydd samt pensionering.

Työsuhteen päättyessä

Lakiluuri – Loimu juristernas telefonservice

Utveckla din kompetens

Loimu hjälper dig att utveckla din kompetens. Vi erbjuder årligen tiotals webbseminarier, evenemang och webbcoachningar om yrkesmässig utveckling och arbetslivsfärdigheter.

Loimun verkkovalmennus

Söker du arbete? Eller vill du rekrytera?

Som stöd för dig har vi samlat heltäckande tjänster för arbetssökande för att övergången till din nya arbetsplats ska bli så smidig som möjligt och för att du enkelt ska hitta även nya möjligheter för din karriär.

Loimus webbplats Lediga tjänster är också till hjälp för arbetsgivarna! Läs mer om hur du kan utannonsera en ledig tjänst hos er.

Työnhakija Työnhaku Työnhakua Työn hakeminen Apua työnhakuun Kädet näppäimistöllä Loimu