Vad är Loimu?

Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu är en intressebevaknings- och serviceorganisation som ger sina medlemmar mervärde i arbetslivet. Vi har ungefär 16 500 medlemmar.

Loimu är ett mångvetenskapligt förbund och vi har cirka 16 500 medlemmar. Våra medlemmar är kemister, biokemister, biologer, fysiker, geologer, miljöspecialister och skogsvetare – och många andra.

Vilka är vi?

Våra medlemmar representerar högklassigt kunnande inom sina discipliner som bidrar med mångsidig och växande välfärd i samhället.

Mot en ljusare framtid

Loimus mission är välbefinnande och framgång för alla våra medlemmar. Allt vi gör ska direkt eller indirekt bidra till våra medlemmars välfärd och framgång.

Loimus strategi och värderingar

Vi påverkar i arbetslivet och inom Akava

Loimus program för en hållbar framtid

Aktiva medlemmar