För dig som arbetar

Arbetslivets intressebevakning för våra medlemmar sköts på flera olika håll. Loimu deltar aktivt i intressebevakningen i centralorganisationen Akava, De Högre Tjänstemännen YTN, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU samt även lokalt. Experterna och juristerna i Loimus intressebevakningsteam utreder och sköter effektivt våra medlemmars problem i arbetslivet. Genom våra karriärtjänster bidrar vi till din löneutveckling, din utveckling i arbetet och ditt välbefinnande.

Vi stödjer dig i ditt arbete

Vi finns till din hjälp oavsett din arbetsgivare eller bransch. Om du stöter på problem i ditt arbete kan du kontakta vårt intressebevakningsteam. Du får snabbt råd kring hur du kan agera och vi börjar utreda din situation. Ute på arbetsplatserna finns dessutom välutbildade förtroendepersoner som känner till arbetsplatsens situation och är redo att hjälpa dig.

Sektorikohtainen

Arbeta utomlands

Allt fler av Loimus medlemmar arbetar utomlands någon gång under sin karriär. Utlandsarbete kan ske som utsänd arbetstagare anställd hos en finländsk arbetsgivare eller du kan hitta ett jobb direkt i destinationslandet. Oavsett vilket finns det en mängd saker att ta reda på och hänsyn till. Vi hjälper våra medlemmar att jobba inom Norden via gästmedlemskap.

Stöd till karriärhantering och karriärplanering

Loimus karriärtjänster finns som ditt stöd vid många olika arbetslivssituationer. Ta kontakt om du har funderingar kring arbetet, karriären eller framtiden. Du kan använda dig av våra webbtjänster, delta i våra utbildningar eller boka tid hos en karriärcoach.

Information om lönen

Hitta information om Loimu medlemmars lön inom olika branchen!