När anställningen börjar

När du ska ingå ett nytt arbetsavtals- eller tjänsteförhållande ska du vara uppmärksam på under vilka villkor som du tillhandahåller arbetsgivaren din arbetsinsats. Kom ihåg att kontrollera arbetsavtalets innehåll och kom överens om en lön på rätt nivå redan från början.

Ingå ett bra arbetsavtal

Utöver lagar och ett eventuellt kollektivavtal fastställs den anställdas rättigheter och skyldigheter i det överenskomna arbetsavtalet. Undersök avtalsvillkoren särskilt noggrant.

Som medlem kan du skicka ditt arbetsavtal till Loimus jurister för kommentarer innan du undertecknar.

Työsopimuksen tekeminen Loimu

Prövotid i arbetsavtalet

Ofta innehåller arbetsavtalet en prövotid som är avsedd för att ge bägge avtalsparterna betänketid. Under prövotiden kan anställningen hävas utan uppsägningstid.

Koeaika työ ja ura Loimusta neuvoja

Frågor kring anställningens början?

Hittade du inte svaret du sökte? Du kan ringa vår rådgivningstelefon Lakiluuri med jourhavande jurister från Loimus intressebevakningsteam för att be om råd.
Ring till Lakiluuri på tisdag–torsdag klockan 10:00–12:00, tel. +358 44 756 0150.

Löneinformation när du ska påbörja en anställning

Ta alltid reda på den lämpliga lönenivån när du söker nytt jobb. Innan du ingår ett arbetsavtal hjälper vi dig att begära en lön som motsvarar din kompetens och erfarenhet.

Palkka palkkatoive palkkaus palkkataso

Palkkanosturi löneverktyget hjälper dig med löneanspråk

Förhandla lönen till rätt nivå när du börjar ett nytt jobb. Lönenivåerna varierar så mycket beroende på arbetsgivarens sektor, bransch, företag och arbetsuppgifter att det är svårt att ge en gemensam lönerekommendation. Därför har vi skapat ett löneverktyg som ger dig ett rekommenderat löneanspråk och användbar statistik som stöd i löneförhandlingarna. När du ska ingå ett arbetsavtal ta hjälp av den löneinformation om Loimus medlemmar som samlas in med den årliga arbetsmarknadsenkäten.

Palkkanosturi är på finska.

Vill du få personlig rådgivning gällande ditt löneanspråk?

Att ange ett löneanspråk kan kännas svårt, särskilt när man byter till en annan bransch eller sektor. Vi finns till din hjälp om du behöver råd eller hjälp med att hitta en lämplig nivå. Med hjälp av våra egna undersökningar samt andra statistiska uppgifter som vi har tillgång till kan vi ge våra medlemmar råd kring lönesättning och hur den utvecklas i olika arbetsuppgifter.