Lönerekommendationer

Vi följer löneutvecklingen årligen genom enkäter och ger rekommendationer baserat på resultat.

Nyutexaminerade och studerande i slutskedet

Den rekommenderade minimilönen för nyutexaminerade på år 2021 är 3 500 euro/månad (+100 euro i jämförelse med år 2020). Lönerekommendationen utgår ifrån löneuppgifterna i vår arbetsmarknadsenkät, framför allt från faktiska löner inom den privata sektor. Det finns skillnader mellan olika fält och sektorer, och du kan alltid be om mer detaljerad rekommendation.

 

  • Rekommendationen gäller endast arbetsuppgifter inom det egna studieområdet i den privata sektorn. Lönen påverkas också av arbetets svårighetsgrad, skillnader mellan orter, tidigare arbetserfarenhet samt eventuella tilläggsstudier eller särskilda kunskaper. Du får fram en timlön genom dela den rekommenderade månadslönen med 150.

    Våra rekommendationer till löner och pro gradu-ersättningar baseras på våra löneenkäter samt jämförelser med lönerekommendationer för studenter inom lämpliga förbund.

  • Om branschen har ett tjänste- och arbetskollektivavtal där man fastställer lönerna för praktikanter eller studerande följs avtalet i fråga.

    En anställning och därmed en lön är alltid det rekommenderade alternativet framför arvoden eller olika stipendier. Då tjänar du in förmåner baserade på anställningen och kan också uppfylla arbetsvillkoret som berättigar till inkomstrelaterad dagpenning.

Lönerekommendationer för studerande

Studerar du fortfarande och funderar på lönerekommendationer för sommarjobb? Eller arbetar du medan du studerar?

Loimus lönerekommendationer för studerande 2020–2021:

Studiernas inledande skede 0–180 sp 2 250 euro/månad
Studiernas mittskede 181–240 sp * 2 400 euro/månad
Studiernas slutskede, över 240 sp 2 700 euro/månad

* Avlagt kandidatexamen

Om den studerande skriver sin pro gradu-avhandling för en aktör utanför universitetet är lönerekommendationen 2 700 euro/månad. Vi rekommenderar att ersättningen betalas ut som lön i stället för en engångsersättning.

Du får fram en timlön genom dela den rekommenderade månadslönen med 150.

Sparring inför löneförhandlingar

När du behöver hjälp med att formulera ditt löneanspråk kan du skicka e-post till karriärtjänsterna eller boka tid för en personlig sparring inför löneförhandlingar.

Du kan be om mer information om rekommendationerna genom att kontakta lönerådgivningen på urapalvelut (at) loimu.fi.