Lönerekommendationer för studerande

Våra rekommendationer för löner och pro gradu-ersättningar baseras på våra löneenkäter samt jämförelser med lönerekommendationer till studerande inom lämpliga förbund.

Rekommendationen gäller endast arbetsuppgifter inom det egna studieområdet i den privata sektorn. Lönen påverkas också av arbetets svårighetsgrad, skillnader mellan orter, tidigare arbetserfarenhet och eventuella tilläggsstudier eller särskilda kunskaper. Du får fram en timlön genom att dela den rekommenderade månadslönen med 150.

Om branschen har ett kollektiv- eller tjänstekollektivavtal där man fastställer lönerna för praktikanter eller studerande följs avtalet i fråga. En anställning och därmed en lön är alltid det rekommenderade alternativet framför arvoden eller olika stipendier. Då tjänar du in förmåner baserade på anställningen och kan också uppfylla arbetsvillkoret som berättigar till inkomstrelaterad dagpenning.

Loimus lönerekommendationer för studerande 2022–2023:
Studiernas inledande skede 0–180 sp 2 450 euro/månad
Studiernas mittskede 181–240 sp * 2 700 euro/månad
Studiernas slutskede, över 240 sp 2 800 euro/månad

* Avlagt kandidatexamen

Om den studerande skriver sin pro gradu-avhandling för en utomstående aktör är lönerekommendationen 2 800 euro/månad. Vi rekommenderar att ersättningen betalas ut som lön i stället för en engångsersättning.

Sparring inför löneförhandlingar

När du behöver hjälp med att formulera ditt löneanspråk kan du skicka e-post till karriärtjänsterna eller boka tid för en personlig sparring inför löneförhandlingar.

Boka tid för sparring inför löneförhandling!