Opiskelijoiden palkkasuositukset

Antamamme opiskelijoiden palkka- ja gradukorvaussuositukset ovat voimassa vuosina 2022 – 2023. Palkkasuositukset perustuvat vuonna 2021 tekemämme Opiskelijoiden työmarkkinatutkimuksen palkkadataan sekä soveltuvien liittojen opiskelijoiden palkkasuositusten vertailuun.

Suositus on tarkoitettu omaan opintoalaan liittyviin yksityissektorin työtehtäviin. Palkkaukseen vaikuttavat myös työn vaativuus, paikkakuntakohtaiset erot, aikaisempi työkokemus sekä mahdolliset lisäopinnot tai erityistaidot. Tuntipalkan saa jakamalla suosituksen kuukausipalkan luvulla 150.

Mikäli alalla on työ- tai virkaehtosopimus, jossa määritellään harjoittelijoiden tai opiskelijoiden työtehtävien palkkaus, noudatetaan kyseistä sopimusta. Työsuhde ja sen myötä palkka ovat aina suositeltavampi vaihtoehto kuin palkkiot, stipendit tai apurahat. Tällöin henkilölle kertyy työsuhteeseen perustuvat etuudet ja myös ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan oikeuttava työssäoloehto karttuu.

Loimun palkkasuositukset opiskelijoille vuonna 2022-2023

Opintojen alkuvaihe 0-180 op 2 450 €/kk
Opintojen keskivaihe 181-240 op * 2 700 €/kk
Opintojen loppuvaihe, yli 240 op 2 800 €/kk

* Kanditutkinto suoritettu

Jos opiskelija tekee gradutyön yliopiston ulkopuoliselle taholle, on palkkasuositus 2 800 €/kk. Korvaus suositellaan maksettavaksi palkkana kertokorvauksen sijaan.

 

Vastavalmistuneen palkkasuositus

Vastavalmistuneen palkkasuositus on 3 650 € vuonna 2023.

Palkkaneuvottelun sparraus

Kun tarvitset apua palkkatoiveen muodostamiseksi, voit laittaa sähköpostia urapalvelut@loimu.fi tai varata ajan henkilökohtaiseen palkkaneuvottelun sparraukseen.

Palkkatietoa

Olemme koonneet palkkatietoa loimulaisilta aloilta yhteen. Tutustu loimulaisten mediaanipalkkaan, tohtoreiden palkkoihin sekä palkkoihin pääaineryhmittäin.

Palkkanosturi

Palkkanosturilla voit testata palkan kehittymistä koulutustaustan, työkokemuksen ja muiden muuttujien avulla. Vertaa omaa palkkatasoasi muihin tai kartoita taustatietoa palkkapyynnön tueksi. Palkkanosturi vaatii kirjautumisen Jäsensivuille.