Opiskelijoiden palkkasuositukset

Antamamme palkka- ja gradukorvaussuositukset perustuvat tekemiimme palkkatutkimuksiin sekä soveltuvien liittojen opiskelijoiden palkkasuositusten vertailuun.

Suositus on tarkoitettu omaan opintoalaan liittyviin yksityissektorin työtehtäviin. Palkkaukseen vaikuttavat myös työn vaativuus, paikkakuntakohtaiset erot, aikaisempi työkokemus sekä mahdolliset lisäopinnot tai erityistaidot. Tuntipalkan saa jakamalla suosituksen kuukausipalkan luvulla 150.

Mikäli alalla on työ- tai virkaehtosopimus, jossa määritellään harjoittelijoiden tai opiskelijoiden työtehtävien palkkaus, noudatetaan kyseistä sopimusta. Työsuhde ja sen myötä palkka ovat aina suositeltavampi vaihtoehto kuin palkkiot, stipendit tai apurahat. Tällöin henkilölle kertyy työsuhteeseen perustuvat etuudet ja myös ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan oikeuttava työssäoloehto karttuu.

Loimun palkkasuositukset opiskelijoille vuonna 2020-2021:
Opintojen alkuvaihe 0-180 op 2 250 €/kk
Opintojen keskivaihe 181-240 op * 2 400 €/kk
Opintojen loppuvaihe, yli 240 op 2 700 €/kk

* Kanditutkinto suoritettu

Jos opiskelija tekee gradutyön yliopiston ulkopuoliselle taholle, on palkkasuositus 2 700 €/kk. Korvaus suositellaan maksettavaksi palkkana kertokorvauksen sijaan.

Palkkaneuvottelun sparraus

Kun tarvitset apua palkkatoiveen muodostamiseksi, voit laittaa sähköpostia urapalveluihin tai varata ajan henkilökohtaiseen palkkaneuvottelun sparraukseen.