Poimintoja verkkolehden uusimmista sisällöistä

27.9.2022 Työelämä

Kannustuksen siivin unelmatyöhön

Kun Tania Afrin sai mentorikseen Paavo Lyytikäisen, hän sai itselleen väsymättömän kannustajan työnhakuun. Yhteinen pohdiskelu ja Tanian tekemä työ johtivat Tanian työllistymiseen – ja ystävyyteen.

8.11.2021 Valokeila

Valo, melu ja ekosysteemit

Melulle on lainsäädäntöä EU-direktiivejä myöten, ja aika selkeät määritelmät siitä, mitä pidetään ihmiselle haitallisena melualtistuksena. Valosaasteen ongelma on, että sen määrän mittaaminen ei ole yksiselitteistä, eikä sen aiheuttamalle haitalle ole selkeitä kriteerejä.

8.11.2022 Nyt

Ikuisuuskemikaalit aisoihin

EU:ssa valmistellaan hanketta kaikkien PFAS-kemikaalien käytön rajoittamiseksi. Kyseessä olisi ilmeisesti laajin yksittäinen rajoitus maailmassa.

2.6.2022 Nyt

Ympäristökysymykset nousivat marginaalista keskiöön

Ympäristöpolitiikasta on Ukrainan sodan seurauksena tullut myös turvallisuuspolitiikkaa. Asiat, joista ympäristötieteilijät ovat puhuneet kymmeniä vuosia, ovat samalla nousseet marginaalista politiikan keskiöön, arvioi ympäristöministeri Emma Kari, itsekin ympäristötieteilijä.

F niin kuin fotoniikka

Fotoniikalle perustuvan teknologian vahva esiinmarssi on tuottanut ja tuottaa merkittäviä teollisia keksintöjä.