Organisaatio

Valtuusto

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n ylintä päätösvaltaa käyttävä elin on valtuusto. Jäsenet valitsevat valtuuston vaaleilla. Nykyisen valtuuston toimikausi on 2021-24.

Hallitus

Liiton toimeenpaneva elin on hallitus. Valtuusto valitsee hallituksen.

Työvaliokunta

Työvaliokunnan tehtävänä on hallituksen päätösesitysten valmistelu ja muut hallituksen sille valtuuttamat tehtävät. Työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtajisto ja Loimun toiminnanjohtaja.

Toimikunnat

Liitossa on toimikuntia, jotka ovat oman toimialueensa asiantuntijaelimiä. Toimikunnat valmistelevat hallitukselle omaan toimialueeseensa kuuluvia asioita.

Toimisto

Loimun käytännön toiminnasta huolehtii liiton toimisto.