Organisaatio

Valtuusto

Liitossa ylintä päätösvaltaa käyttävä elin on valtuusto. Jäsenet valitsevat valtuuston vaaleilla. Nykyisen valtuuston toimikausi on 2021-24.

Hallitus

Liiton toimeenpaneva elin on hallitus. Valtuusto valitsee hallituksen.

Työvaliokunta

Työvaliokunnan tehtävänä on hallituksen päätösesitysten valmistelu ja muut hallituksen sille valtuuttamat tehtävät. Työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtajisto ja Loimun toiminnanjohtaja.

Toimikunnat ja verkostot

Liitossa on toimikuntia ja verkostoja, jotka ovat oman toimialueensa asiantuntijaelimiä. Toimikunnat ja verkostot valmistelevat hallitukselle omaan toimialueeseensa kuuluvia asioita.

Toimisto

Liiton käytännön toiminnasta huolehtii liiton toimisto.