Näin vaikutamme

Vaikutamme työelämässä, yhteiskunnassa ja kansainvälisesti

Tärkein tehtävämme on toimia jäsentemme edunvalvojana työelämässä ja työpaikoilla. Jäsenemme työskentelevät laajalti eri aloilla, joten henkilöstöllämme on oltava monipuolinen asiantuntemus erilaisten toimialojen kysymyksistä ja erityispiirteistä. Olemme jäsenemme tukena, työskentelee hän sitten isossa tai pienessä yrityksessä, valtiolla, yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa, kaupungin tai kunnan palveluksessa – tai jollain muulla alalla.

Toimimme päättävissä asemissa useissa eri järjestöissä ja yhteisöissä, jotka vaikuttavat loimulaisten alojen työelämään. Työelämäkysymyksissä ajamme jäsentemme asioita ennen kaikkea Akava-yhteisön eri tehtävissä. Työpaikoilla tuemme loimulaisten alojen luottamusmiesten ja henkilöstöedustajien työtä.

Edistämme yhteiskunnassa useilla eri areenoilla loimulaisten alojen toimintaedellytyksiä sekä koulutuksen laatua ja jäsentemme menestymistä työmarkkinoilla. Toimimme myös kansainvälisissä yhteistyöjärjestöissä vieden eteenpäin loimulaisten alojen suomalaista osaamista ja asiantuntemusta.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisemme perusdokumentti on Loimun Kestävän tulevaisuuden ohjelma. Se ohjaa vaikuttamistoimintaamme eri aloilla. Vaikuttamistoimintamme tueksi olemme tehneet selvityksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta janiihin suunnatuitsa investinneista luonnontieteellisillä, ympäristö- ja metsäaloilla. Tutustu Kestävän tulevaisuuden rahoitus -raporttiin tästä.

Eduskuntavaalit 2023

Vaikutamme myös aktiivisesti poliittisiin päätöksentekijöihin. Eduskuntavaalien 2023 kärkitavoitteemme ovat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen nostaminen vähintään neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta sekä laadukkaan luonnonvarojen hoidon ja ympäristönsuojelun riittävä rahoitus. Tutustu Loimun kärkitavoitteisiin tarkemmin tästä.

 • Vaikutamme työelämään toimimalla aktiivisesti Akava-yhteisössä. Yhteisön 36 jäsenliittoa muodostavat keskusjärjestö Akavan sekä akavalaiset neuvottelujärjestöt Julkisalan koulutetut JUKOn ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n. Näissä järjestöissä toimimme merkittävissä tehtävissä vaikuttaen jäsenillemme tärkeiden asioiden edistämiseen. Alla näet loimulaisten tärkeimmät tehtävät Akava-yhteisössä. Mikäli haluat keskustella tai esittää kysymyksiä tehtäviin liittyen, voit olla suoraan yhteydessä alla näkyvään loimulaiseen vaikuttajaan.

  Akava

  Yhteensä 36 jäsenliiton ja 600 000 jäsenen keskusjärjestö Akava toimii keskeisenä vaikuttajana ja korkeakoulutettujen edunvalvojana työmarkkinoita, työelämää, elinkeino-, koulutus- ja eläkepolitiikkaa sekä sosiaaliturvaa koskevassa poliittisessa päätöksenteossa, lainvalmistelussa ja -säätämisessä.

  Toiminnanjohtaja Mikko Salo toimii Akavan hallituksen varapuheenjohtajana, työvaliokunnan jäsenenä ja eläkepolitiikka-toimikunnan jäsenenä.

  Jäsen Pauliina Ryökäs toimii Akavan opiskelijoiden puheenjohtajana.

  Neuvottelupäällikkö Jukka Sippola (yksityissektorin metsäala ja Loimun neuvottelemat työehtosopimukset, metsäalan elinkeinopolitiikka) toimii Akavan Innovaatiot ja kasvu -toimikunnan varapuheenjohtajana (varajäsen Mikko Salo).

  Yhteiskuntasuhde- ja neuvottelupäällikkö Aaro Riitakorpi toimii Akavan Osaaminen ja koulutus -toimikunnan sekä Innovaatiot- ja kasvu -toimikunnan jäsenenä.

  Järjestöpäällikkö Johanna Hristov toimii Akavan järjestötoimikunnan jäsenenä.

  Linnea Frisk ja Kaisla Jokelainen toimivat loimulaisten opiskelijoiden edustajana Akavan opiskelijoiden valtuuskunnassa (varajäsen Inna Siimes).

  Useita Loimun jäseniä on myös mukana Akavan alueverkostoissa eri puolilla Suomea.

  Julkisalan koulutetut JUKO

  Julkisella sektorilla työskentelevien akavalaisten neuvottelujärjestö JUKO neuvottelee ja solmii valtio-, yliopisto-, kunta- ja kirkkosektoreilla työskentelevien noin 200 000 korkeakoulutetun asiantuntijan virka- ja työehtosopimukset. JUKO organisoi ja tukee työpaikkojen akavalaista luottamusmiestoimintaa.

  Edunvalvontapäällikkö Arja Varis toimii JUKOn hallituksen varajäsenenä, JUKOn valtion neuvottelukunnan, hyvinvointialueiden ja kunnan neuvottelukunnan jäsenenä sekä useissa neuvottelukuntien alaisissa työryhmissä.

  Neuvottelupäällikkö Maija Holma toimii JUKOn yliopistoneuvottelukunnan jäsenenä (varajäsen Aaro Riitakorpi).

  Ylemmät Toimihenkilöt YTN

  Yksityisellä sektorilla työskentelevien akavalaisten neuvottelujärjestö YTN neuvottelee ja solmii teollisuus- ja palvelutoimialoilla työskentelevien noin 170 000 korkeakoulutetun asiantuntijan työehtosopimukset. YTN on osapuolena yli 30 valtakunnallisessa ja yrityskohtaisessa työehtosopimuksessa. YTN organisoi ja tukee työpaikkojen akavalaista luottamusmies- ja henkilöstöedustajatoimintaa.

  Toiminnanjohtaja Mikko Salo toimii YTN:n hallituksen varajäsenenä.

  Yhteiskuntasuhde- ja neuvottelupäällikkö Aaro Riitakorpi toimii YTN:n kemianteollisuuden taustaryhmässä neuvottelijana,  yksityisen laboratorioalan taustaryhmän sopimusalavastaavana ja neuvottelijana sekä YTN:n sopimuspoliittisen toimikunnan jäsenenä.

  Neuvottelupäällikkö Jukka Sippola toimii YTN:n metsäteollisuuden taustaryhmän asiamiehenä ja neuvottelijana, Paltan erityispalvelualojen taustaryhmän asiamiehenä, Metsähallituksen ja Suomen riistakeskuksen neuvottelijana ja YTN:n sopimuspoliittisen toimikunnan jäsenenä.

  Viestintäpäällikkö Anna Melkas toimii YTN:n yksityisen laboratorioalan taustaryhmän viestijänä.

  Hallintosihteeri Eila Ruonala toimii YTN:n kemianteollisuuden taustaryhmän assistenttina.

  Useita Loimun jäseniä on myös mukana YTN:n toimialakohtaisissa taustaryhmissä.

  Vakava

  Vakava ry on 15 akavalaisen liiton ja yhteensä lähes 80 000 jäsenen yhteistyöjärjestö, jonka jäsenliitot tekevät tiivistä keskinäistä yhteistyötä Akava-yhteisön jäsenliittojen välisissä neuvottelu- ja edunvalvontakysymyksissä.

  Toiminnanjohtaja Mikko Salo toimii Vakavan puheenjohtajana (varajäsen hallituksessa Arja Varis) ja yksityisen sektorin ryhmän jäsenenä.

  Edunvalvontapäällikkö Arja Varis toimii Vakavan valtioryhmän jäsenenä.

  Neuvottelupäällikkö Maija Holma toimii Vakavan yliopistoryhmän jäsenenä

  Yhteiskuntasuhde- ja neuvottelupäällikkö Aaro Riitakoski ja neuvottelupäällikkö Jukka Sippola toimivat Vakavan yksityisen sektorin ryhmän jäseninä.

  Urapalvelupäällikkö Suvi Liikkanen toimii Vakavan koulutusryhmän jäsenenä.

  Viestintäpäällikkö Anna Melkas toimii Vakavan viestintäryhmän jäsenenä.

  Akavalaiset Yrittäjät AKY

  AKY edistää erityisesti korkeakoulutettujen yrittäjien asioita työelämässä ja tuottaa akavalaisille yrittäjille erilaisia jäsenetuja. AKY toimii muun muassa Suomen Yrittäjien toimialajärjestönä.

  Uravalmentaja Petra Bedda on Akavalaiset Yrittäjät AKYn hallituksen jäsen.

 • Toimimme aktiivisesti sekä loimulaisten alojen kansainvälisissä yhteistyöjärjestöissä että suomalaisten ammattiliittojen kansainvälisessä kehitysyhteistyötoiminnassa.

  Toimimme kansallisena jäsenjärjestönä (National Association) European Federation of Geologists (EFG) -järjestössä ja olemme mukana valituissa EFG-hankkeissa. Jäsenyhdistyksemme Geologiliiton puheenjohtaja Aleksi Salo on EFG:n Governing Councilin jäsen. Hallinnoimme EFG:n puitteissa eurogeologi-tittelin myöntämistä Suomessa.

  Toimimme jäsenjärjestönä loimulaisten alojen pohjoismaisessa yhteistyöjärjestössä NLR – Nordic Council for Academics in Nature, Environment, Agriculture and Food Science. Vuonna 2019 tuotimme yhteistyössä muiden jäsenjärjestöjen kanssa raportin loimulaisten alojen työvoiman liikkuvuudesta Pohjoismaissa Nordic Work Mobility and Labour Market – For Professional ScientistsNLR;n jäsenjärjestöt ovat käyttäneet raporttia käydessään keskusteluja poliittisten päättäjien kanssa korkeakoulutettujen työntekijöiden liikkuvuuden edistämisestä Pohjoismaissa. Yhteyshenkilönämme NLR-asioissa toimii toiminnanjohtaja Mikko Salo.

  Toimimme jäsenjärjestönä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK:ssa. Olemme olleet mukana muun muassa SASK:n Kunnon työ ja metsätalous -hankkeessa Nepalissa. Yhteyshenkilönämme SASK-asioissa toimii talous- ja hallintopäällikkö Adam Kral.

  Toimimme jäsenjärjestönä Union of European Foresters (UEF) -järjestössä. Neuvottelupäällikkö Jukka Sippola on UEF:n Governing Councilin jäsen.

 • Olemme keränneet mediahuoneeseemme  muun muassa terveysalan tutkimuksen ja kehityksen innovaatiopanostuksiin liittyen osaamista ja näkökulmia esittelevää tietoa sekä valmista, vapaasti käytettävissä olevaa kuvamateriaalia.

  Lisäksi Loimun viestintä auttaa mediaa löytämään myös muita asiantuntijoita luonnontieteellisten, ympäristöalojen ja metsäalojen teemoista toteutettaviin sisältöihin sekä kun tarvitaan tutkittua tietoa esimerkiksi datagrafiikkaa varten.

  Tavoitteena on saada näkyvyyttä loimulaisten alojen asiantuntijoille.