Loimun strategia ja arvot

Alla näet Loimun strategian tiivistettynä yhteen kuvaan. Määrittelemme strategiassa missiomme, arvomme ja visiomme sekä jäsenillemme osoittamamme lupaukset.

 • Loimun missio on jäsentemme hyvinvointi ja menestys. Kaiken mitä teemme, tulee välittömästi tai välillisesti edistää jäsentemme hyvinvointia ja menestystä.

 • Loimun visio on olla strategiakauden päättyessä vuonna 2024 tyytyväistä ja kasvavaa jäsenkuntaa palveleva aktiivinen vaikuttaja.

  Olemme tätä jo tällä hetkellä monella tavalla. Visiomme painottaa meille niitä toimintamme alueita, joissa haluamme erityisesti kehittyä ja saavuttaa yhä parempia tuloksia: jäsentemme tyytyväisyys, jäsentemme lukumäärä ja vaikuttavuutemme jäsentemme hyvinvointiin ja menestykseen sekä yhteiskunnallisella  vaikuttamis- ja edunvalvontatoiminnallamme että henkilökohtaisilla palveluillamme.

 • Loimun arvot ovat toimintamme perusta. Luottamushenkilömme ja työntekijämme sitoutuvat toimimaan Loimun arvojen mukaisesti.

  Jäsenkeskeisyys

  • Työskentelemme jäsenten parhaaksi, jäsentä palvellen. Jäsen voi luottaa asiantuntemukseemme. Olemme jäseniä varten.

  Yhdenvertaisuus

  • Kohtelemme jäseniämme yhdenvertaisesti ja edistämme yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa

  Rohkeus

  • Olemme valmiita tekemään rohkeita valintoja. Haluamme kokeilla uusia ratkaisuja. Olemme yhteistyökykyisiä ja avoimia.

  Vastuullisuus

  • Toimimme vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Tuemme loimulaisia valoisamman tulevaisuuden tekemisessä.

Strategiamme syntyi vuoden 2018 aikana Loimun strategiatyöryhmän, hallituksen, valtuuston ja toimiston työskentelyn tuloksena. Vuoden aikana myös Loimun jäsenyhdistysten puheenjohtajat työstivät strategiaa seminaarissaan . Tärkeänä työvälineenä ja informaatiolähteenä toimi maalis-huhtikuussa 2018 toteutettu ensimmäinen laajamittainen Loimun jäsentutkimus. Loimun valtuusto vahvisti strategian syyskokouksessaan 24.11.2018. Strategiakausi kestää vuoden 2024 loppuun, jolloin päättyy myös Loimun toisen valtuuston toimikausi. Valmius tarkistusten tekemiseen strategiakauden aikana on olemassa.

Strategiakauden aikana suunnittelemme toimintaamme sekä suuntaamme taloudellisia ja henkilöresurssejamme jäsenille tehtyjen lupausten ja niihin liittyvien tavoitteiden mukaisesti. Strategia tähtää Loimun mission parhaaseen mahdolliseen toteuttamiseen saavuttamalla asetetut tavoitteet ja visio. Kaikkea toimintaamme ohjaavat Loimun arvot.