Luottamustoimet Loimussa

Vaaleilla valittavat luottamushenkilöt

Loimussa korkeinta päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuusto hyväksyy mm. toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen ja talousarvion sekä vahvistaa tilinpäätöksen.

Valtuusto valitaan vaaleilla, jotka käydään neljän vuoden välein. Seuraavan kerran valtuustovaalit järjestetään vuonna 2024. 

Hallitus on toimeenpaneva elin. Valtuusto valitsee hallituksen.

Hallituksen muodostavat valtuuston syyskokouksessaan valitsema liiton puheenjohtaja, hallituksen keskuudestaan valitsemat I ja II varapuheenjohtaja sekä neljästä yhdeksään muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuoroisia.

Toimikunnat

Loimun toimikunnat ovat oman toimialueensa asiantuntijaelimiä. Toimikunnat valmistelevat hallitukselle omaan toimialueeseensa kuuluvia asioita.

Loimun hallitus on nimittänyt nykyiset toimikunnat 22.1.2019 kokouksessaan. Nykyisten toimikuntien kausi päättyy 31.8.2021. Haku seuraavalle kaudelle järjestetään keväällä 2021.

Toimikuntatyöskentelyyn voivat hakea kaikki Loimun toiminnasta kiinnostuneet Loimun jäsenet, joilla on osaamista ja asiantuntemusta toimikunnan alalta. Toimikuntien kokoonpano vaihtelee siten, että opiskelijatoimikunnan jäsenmäärä on 16 ja muissa toimikunnissa on 4-10 jäsentä. Toimikuntien sihteerit ovat Loimun toimiston henkilökuntaa.