Jäsenmaksut

Loimun jäsenmaksu on kiinteä kuukausimaksu, joka huomioi jäsenen elämäntilanteen.

Varsinainen jäsen (32 €/kk)

Loimun varsinaiset jäsenet ovat luonnontieteellisen-, metsä- tai ympäristötieteen korkeakoulututkinnon suorittaneita tai loimulaisissa työtehtävissä työskenteleviä henkilöitä.

Jäsenyyteen kuuluu kaikki jäsenpalvelut ja -edut:

 • Loimun lakimiespalvelut, oikeusturvaetu sekä työmarkkinaedunvalvonta
 • Urapalvelut yksilöllisiin tarpeisiin
 • Akavalaiset yrittäjät AKY:n tarjoamat palvelut
 • Työttömyyskassan jäsenyys
 • Matkustajavakuutus
 • Danske Bankin edut sekä Member+-palvelun edut ja mökkivuokraus
 • Loimun jäsentilaisuudet, jäsenyhdistystoiminta sekä mahdollisuus hakea Loimun luottamustoimiin
 • Loimu-lehti, jäsenkirjeet, Akava-kalenteri

Huomaathan, että työttömyyskassaan pitää erikseen liittyä. Ilman työttömyyskassan jäsenyyttä jäsenmaksu on 26,75 €/kk.

Milloin voin saada jäsenmaksustani alennusta?

Loimun varsinaisten jäsenet jäsenmaksuissa on huomioitu erilaiset elämäntilanteet ja jäsenmaksusta on mahdollista saada alennusta. Jäsenmaksualennusta täytyy erikseen hakea.

  • Kun bruttotulo on alle 2000 €/kk, jäsenmaksu on 16,00 €/kk
  • Kun bruttotulo on 2000-2600 €/kk, jäsenmaksu on 24,00 €/kk

   Tuloiksi lasketaan palkkatulot, yrittäjän työtulot, apurahat, työttömyyspäiväraha, äitiyspäiväraha tai muut vastaavat tulot.  Alennettu maksu on samansuuruinen myös ilman työttömyyskassan jäsenyyttä.

   Jäsenmaksu sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun ja kaikki Loimun palvelut ja edut.
 • Alennettu jäsenmaksu 16,00 €/kk
  Jäsenmaksu ei sisällä työttömyyskassan jäsenmaksua.

 • Alennettu jäsenmaksu 11,00 €/kk.
  Voit hakea jäsenmaksualennusta apurahakaudeksi, jos sinulla ei ole palkkatyösuhdetta ja tuloinasi on pelkkä apuraha.
  Jäsenmaksu sisältää työttömyyskassamaksun ja kaikki Loimun palvelut ja edut. Huomaathan, että apurahakausi ei kerrytä työssäoloehtoa.

 • Jos olet hoitovapaalla ja tuloina on vain kotihoidontuki, alennettu jäsenmaksu on 11,00 €/kk

 • Alennettu jäsenmaksu 7 €/kk. Sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun. Jäsenmaksu ilman työttömyyskassaa 2,00 €/kk.

 • Alennettu jäsenmaksu 16,00 €/kk. Tarkista ulkomaille lähtiessäsi säilyykö työttömyyskassan jäsenyys.

 • Alennettu jäsenmaksu 16,00 €/kk.

Vastavalmistunut jäsen (16 €/kk)

Jäsen, joka on valmistunut edellisen kalenterivuoden aikana ja ollut valmistuessaan Loimun jäsen saa valmistumisvuotta seuraavan vuoden automaattisesti alennettuun hintaan ja siirtyvät vasta sitä seuraavana vuonna täyteen varsinaisen jäsenen jäsenmaksuun. Valmistumisvuonna jäsenmaksu on sama kuin opiskelijajäsenmaksu.

Jäsenyyteen kuuluu kaikki jäsenpalvelut ja -edut:

 • Loimun lakimiespalvelut, oikeusturvaetu sekä työmarkkinaedunvalvonta
 • Urapalvelut yksilöllisiin tarpeisiin
 • Akavalaiset yrittäjät AKY:n tarjoamat palvelut
 • Työttömyyskassan jäsenyys
 • Matkustajavakuutus
 • Danske Bankin edut sekä Member+-palvelun edut ja mökkivuokraus
 • Loimun jäsentilaisuudet, jäsenyhdistystoiminta sekä mahdollisuus hakea Loimun luottamustoimiin
 • Loimu-lehti, jäsenkirjeet, Akava-kalenteri
 • Loimun nuorten verkosto

Huomaathan, että työttömyyskassaan pitää erikseen liittyä.

Opiskelijajäsen

Opiskelijajäseneksi liittoon voidaan hyväksyä päätoiminen korkeakoulutason perustutkintoa (amk, ylempi amk, kandi, maisteri) opiskeleva opiskelija, jonka pääaineena on liiton varsinaisten jäsenten edustama tieteenala. Opiskelijajäsenenä voi olla yhteensä korkeintaan 10 vuotta.

Jäsenyys ilman työttömyyskassaa (2 eur/ kk)

Jäsenyyteen kuuluu kaikki Loimun jäsenpalvelut ja -edut:

 • Loimun lakimiespalvelut, oikeusturvaetu sekä työmarkkinaedunvalvonta
 • Urapalvelut yksilöllisiin tarpeisiin
 • Akavalaiset yrittäjät AKY:n tarjoamat palvelut
 • Matkustajavakuutus
 • Danske Bankin edut sekä Member+-palvelun edut ja mökkivuokraus
 • Loimun jäsentilaisuudet, jäsenyhdistystoiminta sekä mahdollisuus hakea Loimun luottamustoimiin
 • Loimun paikallisen opiskelijayhdistyksen toiminta
 • Loimun opiskelijatoiminnan verkostot
 • Loimu-lehti, jäsenkirjeet, Akava-kalenteri

Loimun ja työttömyyskassan jäsenyys (7 €/kk)

Jäsenyyteen kuuluu kaikki Loimun jäsenpalvelut ja -edut, kuten yllä ja lisäksi Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon jäsenyys. Työttömyyskassaan voit liittyä, kun sinulla on voimassa oleva työ- tai virkasuhde.

Seniorijäsen (3 €/kk)

Seniorijäsenet ovat pysyvästi ja kokoaikaisesti vanhuuseläkkeelle tai sitä edeltävälle työuraeläkkeelle siirtyneitä henkilöitä.

Jäsenyyteen kuuluu:

 • Monipuoliset vapaa-ajan edut Member+-palvelussa
 • Senioritapahtumat
 • Danske Bankin edut
 • Akavalaiset yrittäjät AKY:n tarjoamat palvelut
 • Matkustajavakuutus eläkkeellejäämisvuoden loppuun saakka.
 • Loimu-lehti, jäsenkirjeet, Akava-kalenteri

Kannattajahenkilö (8,25 €/kk)

Kannattajahenkilöt ovat henkilöitä, jotka eivät tarvitse Loimun edunvalvontapalveluita tai työttömyyskassan jäsenyyttä. Kannattajahenkilöllä ei ole äänioikeutta Loimun vaaleissa.

Jäsenyyteen kuuluu:

 • Loimu-lehti, jäsenkirjeet, Akava-kalenteri
 • Loimun omat webinaarit
 • Urapalveluiden tallenteet Loimun jäsensivustolla

Kysyttävää jäsenmaksuista?