Jäsenmaksut

Loimun jäsenmaksu on kiinteä kuukausimaksu, joka huomioi jäsenen elämäntilanteen.

Varsinainen jäsen (32 €/kk)

Loimun varsinaiset jäsenet ovat luonnontieteellisen-, metsä- tai ympäristötieteen korkeakoulututkinnon suorittaneita tai loimulaisissa työtehtävissä työskenteleviä henkilöitä.

Jäsenyyteen kuuluu kaikki jäsenpalvelut ja -edut:

 • Loimun lakimiespalvelut sekä työmarkkinaedunvalvonta
 • Urapalvelut yksilöllisiin tarpeisiin
 • Työttömyyskassan jäsenyys
 • Matkustajavakuutus
 • Danske Bankin edut sekä Member+-palvelun edut ja mökkivuokraus
 • Loimun jäsentilaisuudet, jäsenyhdistystoiminta sekä mahdollisuus hakea Loimun luottamustoimiin
 • Loimu-lehti, jäsenkirjeet, Akava-kalenteri

Huomaathan, että työttömyyskassaan pitää erikseen liittyä. Ilman työttömyyskassan jäsenyyttä jäsenmaksu on 26,75 €/kk.

Milloin voin saada jäsenmaksustani alennusta?

Loimun varsinaisten jäsenet jäsenmaksuissa on huomioitu erilaiset elämäntilanteet ja jäsenmaksusta on mahdollista saada alennusta. Jäsenmaksualennusta täytyy erikseen hakea.

  • Kun bruttotulo on alle 2000 €/kk, jäsenmaksu on 16,00 €/kk
  • Kun bruttotulo on 2000-2600 €/kk, jäsenmaksu on 24,00 €/kk

   Tuloiksi lasketaan palkkatulot, yrittäjän työtulot, apurahat, työttömyyspäiväraha, äitiyspäiväraha tai muut vastaavat tulot.  Alennettu maksu on samansuuruinen myös ilman työttömyyskassan jäsenyyttä.

   Jäsenmaksu sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun ja kaikki Loimun palvelut ja edut.
 • Alennettu jäsenmaksu 16,00 €/kk
  Jäsenmaksu ei sisällä työttömyyskassan jäsenmaksua.

 • Alennettu jäsenmaksu 11,00 €/kk.
  Voit hakea jäsenmaksualennusta apurahakaudeksi, jos sinulla ei ole palkkatyösuhdetta ja tuloinasi on pelkkä apuraha.
  Jäsenmaksu sisältää työttömyyskassamaksun ja kaikki Loimun palvelut ja edut. Huomaathan, että apurahakausi ei kerrytä työssäoloehtoa.

 • Jos olet hoitovapaalla ja tuloina on vain kotihoidontuki, alennettu jäsenmaksu on 11,00 €/kk

 • Alennettu jäsenmaksu 7 €/kk. Sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun. Jäsenmaksu ilman työttömyyskassaa 2,00 €/kk.

 • Alennettu jäsenmaksu 16,00 €/kk. Tarkista ulkomaille lähtiessäsi säilyykö työttömyyskassan jäsenyys.

 • Alennettu jäsenmaksu 16,00 €/kk.

 • Alennettu jäsenmaksu 7,00 €/kk. Sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun. Jäsenmaksu ilman työttömyyskassaa 2,00 €/kk.

  Opiskelun tulee olla päätoimista ja samanaikaisesti voi tehdä töitä maksimissaan 50 % työajalla.  Opiskelijajäsenenä voit olla korkeintaan yhteensä 10 vuotta. Mukaan lasketaan myös ensimmäisen tutkinnon opiskeluaika.

Vastavalmistunut jäsen (16 €/kk)

Jäsen, joka on valmistunut edellisen kalenterivuoden aikana ja ollut valmistuessaan Loimun jäsen saa valmistumisvuotta seuraavan vuoden automaattisesti alennettuun hintaan ja siirtyvät vasta sitä seuraavana vuonna täyteen varsinaisen jäsenen jäsenmaksuun. Valmistumisvuonna jäsenmaksu on sama kuin opiskelijajäsenmaksu.

Jäsenyyteen kuuluu kaikki jäsenpalvelut ja -edut:

 • Loimun lakimiespalvelut sekä työmarkkinaedunvalvonta
 • Urapalvelut yksilöllisiin tarpeisiin
 • Työttömyyskassan jäsenyys
 • Matkustajavakuutus
 • Danske Bankin edut sekä Member+-palvelun edut ja mökkivuokraus
 • Loimun jäsentilaisuudet, jäsenyhdistystoiminta sekä mahdollisuus hakea Loimun luottamustoimiin
 • Loimu-lehti, jäsenkirjeet, Akava-kalenteri
 • Loimun nuorten verkosto

Huomaathan, että työttömyyskassaan pitää erikseen liittyä.

Opiskelijajäsen

Loimun opiskelijajäsenet opiskelevat ensimmäistä korkeakoulututkintoaan luonnontieteessä, ympäristö- tai metsätieteessä. Opiskelijajäsenenä voi olla korkeintaan 10 vuotta.

Jäsenyys ilman työttömyyskassaa (2 eur/ kk)

Jäsenyyteen kuuluu kaikki Loimun jäsenpalvelut ja -edut:

 • Loimun lakimiespalvelut sekä työmarkkinaedunvalvonta
 • Urapalvelut yksilöllisiin tarpeisiin
 • Matkustajavakuutus
 • Danske Bankin edut sekä Member+-palvelun edut ja mökkivuokraus
 • Loimun jäsentilaisuudet, jäsenyhdistystoiminta sekä mahdollisuus hakea Loimun luottamustoimiin
 • Loimun paikallisen opiskelijayhdistyksen toiminta
 • Loimun opiskelijatoiminnan verkostot
 • Loimu-lehti, jäsenkirjeet, Akava-kalenteri

Loimun ja työttömyyskassan jäsenyys (7 €/kk)

Jäsenyyteen kuuluu kaikki Loimun jäsenpalvelut ja -edut, kuten yllä ja lisäksi Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon jäsenyys. Työttömyyskassaan voit liittyä, kun sinulla on voimassa oleva työ- tai virkasuhde.

Seniorijäsen (3 €/kk)

Seniorijäsenet ovat pysyvästi ja kokoaikaisesti vanhuuseläkkeelle tai sitä edeltävälle työuraeläkkeelle siirtyneitä henkilöitä.

Jäsenyyteen kuuluu:

 • Loimun vapaa-ajan edut
 • Danske Bankin edut
 • Matkustajavakuutus eläkkeellejäämisvuoden loppuun saakka.
 • Loimu-lehti, jäsenkirjeet, Akava-kalenteri

Kannattajahenkilö (8,25 €/kk)

Kannattajahenkilöt ovat henkilöitä, jotka eivät tarvitse Loimun edunvalvontapalveluita tai työttömyyskassan jäsenyyttä. Kannattajahenkilöllä ei ole äänioikeutta Loimun vaaleissa.

Jäsenyyteen kuuluu:

 • Loimu-lehti, jäsenkirjeet, Akava-kalenteri
 • Loimun omat webinaarit
 • Urapalveluiden tallenteet Loimun jäsensivustolla

Kysyttävää jäsenmaksuista?