Eläkkeelle

Yksittäisen henkilön eläkkeeseen vaikuttaa hänen koko työhistoriansa sekä sen aikana tapahtuneet erilaiset muutokset eläketurvan karttumisessa. Loimu voi antaa vain hyvin yleisiä neuvoja eläkeasioissa.

Tietoa eri eläkevaihtoehdoista, omasta tulevasta eläkkeestä ja ohjeita eläkkeelle siirtymisestä saa siltä eläkeyhtiöltä, josta työnantaja on eläkevakuutuksen työntekijöilleen ottanut. Yhtiöillä on ns. omaeläke-palvelu, jonne voi kirjautua pankkitunnuksilla.

Eläketurvakeskus on eläkkeitä koskeva asiantuntija organisaatio, joka antaa neuvoja yleisissä työeläkettä ja siihen liittyvissä sosiaalivakuutusta koskevissa kysymyksissä. Voit kysyä eri eläke-etuuksien saamisedellytyksistä, eläkkeen hakemisesta tai eläkkeen karttumisen periaatteista.

 Voit myös kirjautua työeläke-palveluun, josta löydät oman työhistoriasi ja voit laskurilla tarkastella tulevan eläkkeesi määrää eri vaihtoehdoilla. www.tyoelake.fi

Osaamisen hyödyntäminen eläkkeellä yrittäjyyden kautta

Moni akavalainen pohtii kertyneen osaamisen hyödyntämistä vielä eläkkeellä. Työelämässä mukana oleminen omilla ehdoilla voisi innostaa, ja vihdoinkin olisi aikaa harkita omaa yritystoimintaa. Loimu tukee jäseniään monin tavoin kohti yrittäjyyttä.

Koulutamme eläkkeelle siirtymiseen liittyen

Koulutamme säännöllisesti myös eläkkeelle siirtymiseen liittyvistä asioista ja mahdollisuuksista. Tutustu webinaaritallenteisiin aihepiiristä. Tallennekirjaston katselu vaatii jäsensivuille kirjautumisen.

Alta näet tulevat koulutukset eläkkeelle siirtymiseen liittyen.

Tallennekirjasto Loimu

Tulevat koulutukset ja tapahtumat eläkeläisille ja eläkkeelle siirtyville