Työttömyysturva

Loimun jäsen – myös opiskelija - voi liittyä kauttamme myös Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon. Liity työttömyykassaan tämän sivun lomakkeella.

Työttömyyskassan jäsenenä olet lomautettuna tai työttömäksi jäädessäsi oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, mikäli työttömyysturvan jäsenyysehto ja työssäoloehtoehto täyttyvät.

Päätöksen ansiosidonnaisen työttömyysturvan myöntämisestä tekee työttömyyskassa. Jos et saa ansiosidonnaista työttömyysturvaa, voit hakea Kelasta joko peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Ansiosidonnainen työttömyysturvan määrä on nimensä mukaisesti sidottu ansioidesi suuruuteen, joten se on merkittäväksi Kelan maksamia etuuksia suurempi.

Lue lisää ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta ja sen määrästä Erkon sivuilta.

Tutustu Kelan maksamiin etuuksiin.

Ansiosidonnainen työttömyysturva on merkittävästi Kelan maksamia työttömyysetuuksia suurempi.

Työttömyyskassaan liittyminen

Työttömyyskassaan täytyy aina erikseen liittyä. Työttömyyskassaan voit liittyä vain, kun sinulla on voimassa oleva palkkatyösuhde.

  • Voit liittyä työttömyyskassaan samalla, kun liityt Loimuun liittymislomakkeen kohdassa työttömyyskassan jäsenyys.
  • Jos olet jo Loimun jäsen ja haluat liittyä työttömyyskassaan, ilmoita siitä jäsenpalveluumme jasenasiat(at)loimu.fi tai täyttämällä tämän sivun lopussa olevan lomakkeen. Ilmoituksessa tulee mainita työn aloittamispäivä ja työnantajan nimi.
  • Työttömyyskassan jäsenyys alkaa aikaisintaan liittymispäivästä. Liittymisilmoituksen voi tehdä myös etukäteen, kun töiden aloittamispäivä on tiedossa. Kassaan ei voi liittyä takautuvasti.

Työttömyyskassaan voit liittyä, kun sinulla on voimassa oleva palkkatyösuhde.

Milloin voin saada ansiosidonnaista päivärahaa?

  • Olet työtön työnhakija.
  • Olet ollut kassan jäsenenä vähintään 6 kuukautta (Jäsenyysehto)
  • Olet jäsenyytesi ja tarkastelujakson (28 kk) aikana työskennellyt vähintään 26 kalenteriviikkoa (Työssäoloehto).

Mikäli henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, on poissaolon jälkeen hankittava uusi työssäoloehto jäsenyysaikana.

Työssäoloehdon täyttyminen

Työssäoloehdon täyttyminen edellyttää vähintään 26 kalenteriviikon työskentelyä tarkastelujakson aikana. Työssäoloehtoon huomioidaan jokainen kalenteriviikko, jolla työaika yhdestä tai useammasta työstä on vähintään 18 tuntia ja palkka työehtosopimuksen mukainen tai, jollei alalla ole työehtosopimusta, palkka kokoaikatyössä on vähintään 1 236 euroa kuukaudessa vuonna 2020. Poikkeus edellisestä on esimerkiksi opetusala, jossa työssäoloehtoon voidaan lukea jokainen kalenteriviikko, jolloin työaika on ollut vähintään kahdeksan tuntia viikossa. Työssäoloehtoon luetaan mukaan kaikki tehty työ eli työn ei tarvitse olla oman alan työtä.

Työssäoloehdon tarkastelujakson pituus on työttömyyttä edeltävät 28 kuukautta, mutta työssäoloehdon tarkastelujaksoa pidentää mm. alle kolmevuotiaan lapsen hoito kotona, sairaus, päätoiminen opiskelu, apurahalla työskentely tai muu näihin verrattava hyväksyttävä syy. Käytännössä tarkastelujakson pidentäminen tarkoittaa sitä, että työmarkkinoilta edellä mainituista syistä pois oltu aika voidaan hypätä yli ja ulottaa tarkastelujakso aikaan ennen poissaoloa. Hyväksyttävä syy ei ole esim. ulkomailla oleskelu tai kodinhoito. Tarkastelujaksoa pidennetään enintään seitsemän vuotta.

Päätöksen ansioturvan myöntämisestä tekee työttömyyskassa. Ansioturvan ehdoissa on poikkeuksia, joten ajantasaiset ja tarkat tiedot kannattaa tarkistaa joko Erko-kassan sivuilta tai Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n sivuilta.

Erityiskoulutettujen työttömyyykassa Erko

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ

Ansiosidonnaisen päivärahan saaminen edellyttää jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttymistä.

Voit liittyä työttömyyskassaan alla olevalla lomakkeella

Liity työttömyyskassaan

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.