Työttömyysturva

Loimun jäsen – myös opiskelija – voi liittyä kauttamme myös Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon. Vain työttömyyskassan jäsenenä voit olla oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan työttömyyden, lomautuksen tai vuorotteluvapaan aikana.

Mikä on ansiosidonnainen työttömyysturva?

Saadaksesi työttömyyden kohdatessa ansiosidonnaista työttömyysturvaa, sinun tulee olla ollut työttömyyskassan jäsenenä vähintään 26 viikkoa (1.9.2024 saakka) ja täyttää työssäoloehto.

2.9.2024 lähtien työssäoloehto on 52 viikkoa.

Miten liityn työttömyyskassaan?

Työttömyyskassaan täytyy aina erikseen liittyä. Työttömyyskassaan voit liittyä vain, kun sinulla on voimassa oleva palkkatyösuhde.

Opiskelijan työttömyysturva

Loimun OpiskelijaPlus-jäsenenä voit liittyä kauttamme myös työttömyyskassaan. Opiskelijana sinun on tärkeä liittyä kassaan riittävän aikaisin, jotta ehdit kerryttää työssäoloehdon täyteen ennen valmistumistasi. Työssäoloehtoon luetaan mukaan kaikki tehty työ eli työn ei tarvitse olla oman alan työtä.

Ulkomaille lähtevän työttömyysturva

Työttömyysturva ja kansainvälisyys muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden. Kun liikut maasta toiseen, se vaikuttaa siihen, miten voit saada ansioturvaa.

Töihin ulkomaille - apua Loimusta

Työttömäksi jääminen

Jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Työttömyysetuutta voit hakea omasta työttömyyskassastasi tai jos sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, voit hakea Kelasta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjä, huolehdi työttömyysturvastasi varmistamalla oikean työttömyyskassan jäsenyys. Myös yrittäjänä saat ansiosidonnaista päivärahaa, jos kuulut työttömyyskassaan ja työssäoloehto täyttyy.