Arbetslöshetsskydd

Som medlem i Loimu – också som studerande – kan du via oss ansluta dig till de Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko. Endast som medlem i en arbetslöshetskassa kan du vara berättigad till inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd under arbetslöshet, permittering eller alterneringsledighet.

Vad är inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd?

För att vara berättigad till inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd vid arbetslöshet måste du ha varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst 26 veckor och uppfylla arbetsvillkoret.

Hur ansluter jag mig till arbetslöshetskassan?

Du måste alltid ansluta dig separat till arbetslöshetskassan. Du kan ansluta dig till arbetslöshetskassan endast om du har ett giltigt, avlönat anställningsförhållande.

Arbetslöshetsskydd för studerande

Som medlem i Loimu kan du också ansluta dig till arbetslöshetskassan via oss. Som studerande är det viktigt att du ansluter dig till kassan i god tid, så att du hinner uppfylla arbetsvillkoret innan du utexamineras.  Till arbetsvillkoret räknas allt utfört arbete, dvs. arbetet behöver inte vara inom den egna branschen.

Arbetslöshetsskydd för dig som flyttar utomlands

Arbetslöshetsskydd och internationalisering utgör en komplex helhet. När du flyttar från ett land till ett annat påverkar det hur du kan få utkomstskydd.

Att bli arbetslös

Om du blir arbetslös eller permitterad ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån (AN-byrån) senast den första dagen då du är arbetslös. Du kan ansöka om arbetslöshetsförmån från din egen arbetslöshetskassa eller, om du inte är berättigad till inkomstrelaterad dagpenning, kan du ansöka om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA.

Arbetslöshetsskydd för företagare

Som företagare ska du ta hand om ditt arbetslöshetsskydd genom att se till att du är medlem i rätt arbetslöshetskassa. Som företagare kan du också få inkomstrelaterad dagpenning, om du tillhör en arbetslöshetskassa och uppfyller arbetsvillkoret.