Att bli arbetslös

Om du blir arbetslös eller permitterad ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån (AN-byrån) senast den första dagen då du är arbetslös.

Anmäl dig till AN-byrån senast på den första dagen av din arbetslöshet eller permittering. Du kan anmäla dig som arbetslös på AN-tjänsters webbplats via Mina e-tjänster eller genom att besöka AN-byrån. Du kan också anmäla dig per telefon, om du tidigare varit kund hos AN-centralen.

Mer information om att anmäla sig som arbetslös

Att ansöka om arbetslöshetsdagpenning

Du kan ansöka om arbetslöshetsförmån från din egen arbetslöshetskassa eller, om du inte är berättigad till inkomstrelaterad dagpenning, kan du ansöka om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA. Arbetslöshetsförmån kan inte betalas ut om du inte har anmält dig som arbetslös arbetssökande.

Din rätt till arbetslöshetsförmån börjar den dag du anmäler dig som arbetssökande. Arbetslöshetskassan betalar dagpenning endast för den period som din jobbsökning är i kraft. Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning för första gången, när du har varit arbetslös arbetssökande vid AN-byrån i minst 2 veckor.

”Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning för första gången, när du har varit arbetslös arbetssökande vid AN-byrån i minst 2 veckor.”

Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning på nätet eller skicka en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning till arbetslöshetskassan per post. Fyll i ansökan noggrant och bifoga de bilagor som behövs. En korrekt ifylld ansökan påskyndar handläggningen.  Om arbetslösheten fortsätter ska du alltid fylla i ansökan varje kalendermånad eller för 4 hela kalenderveckor (måndag–söndag). Ansök om inkomstrelaterad dagpenning inom 3 månader efter de arbetslöshetsdagar som ansökan gäller. Ansökningar som är äldre än 3 månader avvisas som försenade.

”Ansökningar som är äldre än 3 månader avvisas som försenade.”

Meddela arbetslöshetskassan alla förändringar som påverkar din rätt till dagpenning under arbetslöshetsperioden (bl.a. anställning, intjänad lön, företagsverksamhet, olika typer av ersättningar, studier, sjukledighet och sociala förmåner som betalats till din familj) genom att lämna in en ansökan om dagpenning. Vid behov, meddela även arbets- och näringsbyrån förändringarna (bl.a. i fråga om anställning, företagsverksamhet, studier eller sjukledighet).

Läs mer om ansökan om inkomstrelaterad dagpenning på Erko-kassans webbplats

I regel betalas inkomstrelaterad dagpenning till arbetslösa personer i åldern 18–64 år. Vid permittering kan dock förmånen betalas till och med utgången av den månad under vilken personen fyller 68 år.

Läs mer: