Työttömäksi jääminen

Jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi.

Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänäsi TE-toimistoon. Voit ilmoittautua työttömäksi TE-palveluiden sivuilla Oma asiointi – palvelussa tai käymällä TE-toimistossa. Voit myös ilmoittautua puhelimitse, jos olet aiemmin ollut TE-keskuksen asiakkaana.

Lisätietoa työttömäksi ilmoittautumisesta

Työttömyyspäivärahan hakeminen

Työttömyysetuutta voit hakea omasta työttömyyskassastasi tai jos sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, voit hakea Kelasta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Työttömyysetuutta ei voida maksaa, jos et ole ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.

Oikeuden työttömyysetuuteen katsotaan alkavan siitä päivästä, kun ilmoittaudut työnhakijaksi. Työttömyyskassa maksaa päivärahaa ainoastaan ajalta, jona työnhakusi on voimassa. Voit hakea ansiopäivärahaa ensimmäisen kerran, kun olet ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 2 viikkoa.

Voit hakea ansiopäivärahaa ensimmäisen kerran, kun olet ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 2 viikkoa.

Voit hakea ansiopäivärahaa verkossa tai lähettää ansiopäivärahahakemuksen työttömyyskassaan postitse. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan tarvittavat liitteet. Asianmukaisesti täytetty hakemus jouduttaa käsittelyä.  Työttömyyden jatkuessa täytä hakemus aina kalenterikuukausittain tai 4 täydeltä kalenteriviikolta (maanantai-sunnuntai).

Hae ansiopäivärahaa 3 kuukauden sisällä työttömyyspäivistä, joita hakemus koskee. Yli 3 kuukautta vanhat hakemukset hylätään myöhästyneinä.

Yli 3 kuukautta vanhat hakemukset hylätään myöhästyneinä.

Ilmoita kaikista päivärahaoikeuteen vaikuttavista, työttömyyden aikana tapahtuvista muutoksista (mm. työssäolo, ansaitut palkat, yritystoiminta, erilaiset palkkiot, opiskelu, sairausloma ja perheellesi maksetut sosiaalietuudet) päivärahahakemuksella työttömyyskassaan. Ilmoita muutoksista tarvittaessa myös työ- ja elinkeinotoimistoon (mm. jos on kyse työllistymisestä, yritystoiminnasta, opiskelusta tai sairauslomasta).

Lue lisää ansiopäivärahan hakemisesta Erko-kassan sivuilta

Ansiopäivärahaa maksetaan pääsääntöisesti 18–64-vuotiaille työttömille. Lomautustilanteessa etuutta kuitenkin voidaan maksaa sen kuukauden loppuun, jolloin henkilö täyttää 68 vuotta.

Lue lisää: