Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjä, huolehdi työttömyysturvastasi varmistamalla oikean työttömyyskassan jäsenyys. Myös yrittäjänä saat ansiosidonnaista päivärahaa, jos kuulut työttömyyskassaan ja työssäoloehto täyttyy.

Työttömyysturvalaissa yrittäjiksi katsotaan sekä “varsinaiset” yrittäjät, jotka yrityksessä työskentelemisen lisäksi omistavat yrityksen kokonaan, että tietyin rajauksin myös yrityksessä työskentelevät osaomistajat.

Jos täytät työttömyysturvalain yrittäjämääritelmän ja työllistyt yrittäjänä päätoimisesti, tulee sinun vakuuttaa itsesi työttömyyden varalle Yrittäjäkassassa.

Työttömyysturvan kertymisen kannalta on tärkeää, että olet vakuutettuna oikeassa työttömyyskassassa, sillä yrittäjäasemassa tehty työ ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa, eikä palkansaajana tehty puolestaan yrittäjän työssäoloehtoa. Jos sinulla on palkkatyön ohella yritystoimintaa tai työskentelet perheesi omistamassa yrityksessä, on hyvä varmistaa, että kuulut juuri oikeaan työttömyyskassaan. Myös mikäli työttömänä ollessasi perustat yrityksen tai toiminimen, tulee sinun olla yhteydessä työ- ja elinkeinotoimistoon asian selvittämiseksi.

Kaikissa tapauksissa on järkevää varmistaa omasta työttömyyskassasta, miten juuri oma tilanteesi tulkitaan työttömyysturvan osalta.

Yrittäjäkassan jäsenyys

Jos aloitat palkansaajakassan jäsenenä yritystoiminnan, sinun on mahdollista siirtyä jäseneksi Yrittäjäkassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta ilman katkosta työttömyysturvassa. Tämä toteutuu jälkisuojajärjestelyn kautta. Vaihto kassasta toiseen pitää tapahtua ilman katkosta eli kuukauden sisällä.

Yrittäjäkassan jäseneksi voivat liittyä yritysmuodosta riippumatta kaikki YEL-vakuutetut yrittäjät (myös ns. kevytyrittäjät ja freelancerit), joiden YEL-vakuutuksen vahvistettu vuosityötulo on riittävällä tasolla sekä tietyin edellytyksin myös yrityksessä palkkatyötä tekevät osaomistajat, joiden TyEL-vakuutuksen alaiset palkkatulot yltävät em. rajaan.

Yrittäjäkassan jäsenyyttä ei saa voimaan Loimun kautta, vaan Yrittäjäkassan jäsenyyttä tulee hakea erikseen. Voit kuitenkin olla Loimun jäsen myös Yrittäjäkassaan liittymisen jälkeen.  

Lisätietoa Yrittäjäkassasta

Myös yrittäjänä voit saada ansiosidonnaista päivärahaa, jos kuulut työttömyyskassaan ja työssäoloehto täyttyy.

Lisätietoa yrittäjän työssäoloehdosta

Palkansaajakassan jäsenyys

Huomioithan, että pelkästään yrittäjämääritelmän täyttyminen ei vielä tee yritystoiminnasta päätoimista eikä aina edellytä Yrittäjäkassan jäseneksi siirtymistä. Jos harjoitat yritystoimintaa päätoimisen palkkatyön ohella ja palkkatyö on myös ensisijainen tulonlähteesi, kannattaa tällöin säilyttää jäsenyys Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkossa, joka vastaa loimulaisten palkansaajien työttömyysturvasta.

Jälkisuoja-aika suojaa yrittäjyyden alkumetreillä

Jälkisuoja-aika kestää yritystoiminnan aloittamisesta yrittäjän työssäoloehdon täyttymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.  Jos jäät tuona aikana työttömäksi voit saada palkansaajapäivärahaa yrittäjyyttä edeltäneen palkkatyön ansioiden perusteella.

Olet oikeutettu palkansaajan jälkisuojapäivärahaan silloin, kun olet ennen yrittäjäkassaan liittymistä (tai yritystoiminnan aloittamista)

1. kerryttänyt palkansaajan työssäoloehdon

2. kassajäsenyytesi on katkoton

3. yrittäjän työssäoloehto ei ole kertynyt sekä

4. yritystoiminnan aloittamisesta on kulunut enintään 18 kuukautta.

Yrittäjäkassa maksaa myös tämän jälkisuojapäivärahan jäsenilleen. Jos et ole huomannut heti yritystoiminnan alussa liittyä jäseneksi Yrittäjäkassaan, kannattaa liittyminen tehdä kuitenkin mahdollisimman pian, koska tällöin ehtii jälkisuojan turvin hankkia mahdollisimman suuren osan yrittäjän työssäoloehdosta.

Usein kysyttyä yrittäjän työttömyysturvasta

 • Yrittäjänä voit edelleen olla Loimun jäsen.

  Yrittäjänä toimivana jäsenenä sinulla on kaikki jäsenedut käytössäsi ja sen lisäksi kuulut Akavalaisiin yrittäjiin eli AKY:yyn. AKY tarjoaa jäsenillemme erilaisia yrittäjyyteen liittyviä etuja ja koulutuksia. Lisäksi se ajaa yrittäjien asioita yhteistyössä muiden akavalaisten liittojen kanssa. Lue lisää yrittäjänä toimivan jäsenen eduista ja palveluista.

  Yrittäjän alennettu jäsenmaksu on 16,00 €/kk. Jäsenmaksu ei sisällä työttömyyskassan jäsenmaksua. Ole yhteydessä jäsenpalveluun jäsenmaksun muutoksista.

   

 • Yrittäjäkassaan kuuluvana voit saada ansiosidonnaista päivärahaa, jos yritystoimintasi päättyy ja työssäoloehto täyttyy. Kannattaa liittyä yrittäjäkassaan heti yritystoiminnan alkaessa. Näin yrittäjän työssäoloehto alkaa kertyä heti ja voit saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa yrittäjäkassasta jo 15 kuukauden kuluttua, jos jäät tuolloin työttömäksi

 • Työttömyyskassan maksu riippuu työttömyysvakutuuksen tasosta. Liittymisen yhteydessä sinun tulee itse valita työttömyysturvasi taso. Se saa olla enintään eläkevakuutuksen (YEL-, MYEL ) vahvistetun työtulon suuruinen ja sen pitää olla vuonna 2023 vähintään 14 088 €/vuosi (v.2022 13 573 €). Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa.

   

 • Työttömyyskassa kannattaa aina valita päätoimen mukaan. Tässä tapauksessa kuulostaa siltä, että päätoimesi on palkkatyö, joten sinun kannattaa kuulua palkansaajien työttömyyskassaan. Kun kuulut kassaan, saat työttömänä työttömyysturvaa, jonka määrä lasketaan palkkasi perusteella.

  On tärkeä kuulua oikeaan kassaan. Yrittäjäkassan jäsenenä ei voi kerryttää palkansaajan päivärahaoikeutta. Jos et kuulu työttömyyskassaan, saat työttömyyden yllättäessä työttömyysturvan Kelasta. Kelan maksama työttömyysturva on kaikille samansuuruinen ja yleensä työttömyyskassan maksamaa ansiopäivärahaa pienempi.

 • Sivutoimiseksi yrittäjäksi katsotaan henkilö, jonka työskentely yritystoiminnassa on niin vähäistä, että se ei estä häntä hakemasta tai vastaanottamasta samaan aikaan kokoaikatyötä. TE-toimisto arvioi tilanteen selvityksesi perusteella, ja antaa asiasta lausunnon. Voit osoittaa yritystoimintasi sivutoimiseksi myös olemalla samanaikaisesti kyseiseen yritystoimintaan liittymättömässä kokoaikatyössä vähintään 6 kuukauden ajan. Sivutoimisena yrittäjänä voit hakea soviteltua päivärahaa.