Ainejärjestöyhteistyö

Teemme Loimussa tiivistä yhteistyötä paikkakuntasi luonnontieteellisten, ympäristö- ja metsätieteellisten aine- ja tiedekuntajärjestöjen sekä kiltojen kanssa. Yhteistyömme on monipuolista ja sisältää esimerkiksi seuraavat kokonaisuudet:

  • Opiskelijayhdistysten toiminnan rahallinen tukeminen ainejärjestösopimusten kautta
  • Opiskelijajärjestöjen toteuttamien työelämätapahtumien sisällöntuotantoon osallistuminen

Ainejärjestöyhteistyömme keskeisiä sisältöjä ovat:

  • Työelämätoiminnan tukeminen
  • Edunvalvonnan vahvistaminen niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin
  • Haalari- ja lehtimainokset
  • Avustukset, joilla sponsoroidaan jäsenten osallistumista tapahtumiin, erilaisille yritysekskursioille, vuosijuhliin sekä suuriin alakohtaisiin tapahtumiin, kuten Kemiat kohtaa, BiTa, Kokoontuvat opiskelevat maantieteilijät KOOMA ja IntegraatioFest

Ota rohkeasti yhtyettä kampuksesi kampuspromoottoriin, jotta saamme vietyä yhteistyömme järjestösi kanssa täysin uudelle tasolle!

Paikallista ja kansallista yhteistyötä

Paikkakunnallasi paikallista opiskelijatoimintaa toteuttavat pääasiassa omat opiskelijayhdistyksemme ja kampuspromoottorimme. Valtakunnallisten tapahtumien osalta toteutuksesta vastaa Loimun toimiston henkilökunta.

Yhteystyöllä haluamme tukea alojemme ainejärjestöjen toimintaa, erityisesti työelämään liittyen. Tarjoamme tietoa ja tukea toiminnan järjestämiseen, jotta alojemme opiskelijat saisivat mahdollisimman hyvät valmiudet työelämään siirtymiseen jo opintojen aikana. Tavoitteenamme on, että yhteistyön avulla opiskelijat tuntisivat entistä paremmin Loimun työelämäpalvelut ja osaisivat hakea tietoa oman alansa työllisyydestä, oman osaamisensa markkinoinnista sekä muista työllistymistä edistävistä taidoista.