Työelämän eri tilanteissa

Työelämässä tulee vastaan erilaisia tilanteita; voit tarvita tietoa erilaisista vapaista ja poissaoloista sekä vinkkejä ja apua työhyvinvointiin tai häirintätilanteisiin. Kohdallesi voi osua myös yt-neuvottelut. Olemme koonneet avuksesi tietopaketin näistä aiheista.

Työhön liittyvä hyvinvointi

Työhyvinvointi on tärkeä osa työsuojelua, josta työnantaja on vastuussa. Työhyvinvointia uhkaa tyypillisimmin liiallinen kuormitus. Myös häirintä ja epäasiallinen käytös työpaikalla kuuluvat työsuojelun piiriin.

Työelämän tasapaino

Erilaiset vapaat ja poissaolot työelämästä

Työuran varrella saattaa tulla tarvetta erilaisille vapaille ja poissaoloille. Tällaisia ovat mm. vuorotteluvapaat, opintovapaat, perhevapaat, sairausloma sekä työ- ja virkavapaa.

Työvapaa virkavapaa vuorotteluvapaa Loimu

Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu – työpaikan sankarit

Luottamusmiehen tehtäväkenttä on vaativa ja moninainen. Ilman sitoutuneita luottamusmiehiä ammattiliitot eivät pystyisi hoitamaan edunvalvonnan laajaa työsarkaa. Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa henkilöstöä edustaa työsuojeluvaltuutettu.

Yhteistoiminta työpaikoilla

Yhteistoiminnan tarkoituksena on parantaa työnantajan ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta ja kehittää yrityksen toimintaa. Tätä tarkoitusta varten työnantajan on käytävä vuoropuhelua henkilöstön kanssa. Henkilöstöä koskevista muutoksista, kuten lomautuksista tai irtisanomisista on käytävä muutosneuvottelut.

YT-neuvottelu YT-menettely Yhteistoimintaneuvottelu Loimu

Paikallinen sopiminen

Paikallinen sopiminen on mahdollista lain tai työehtosopimuksen perusteella, mutta sillä ei pidä sopia niitä huonommista työehtoista.

Hr-päällikkö tarjoaa paikallista sopimusta loimulaiselle