Jaksaminen koetuksella

Työhyvinvointi ja jaksaminen mielletään usein pehmeiksi asioiksi, vaikka ne ovat niin yksilöllisesti kuin kansantaloudellisesti erittäin merkittäviä kysymyksiä. Yksi sairastettu työvuosi voi tarkoittaa urasi uudelleen miettimistä ja urakehityksesi hidastumista. Työhyvinvointi heijastuu myös muihin elämän osa-alueisiin.

Työhyvinvointiin panostaminen on oman työuran turvaamista omilla työ- ja elintavoilla. Työnantajalla on yhdessä työntekijän kanssa avainasema työhyvinvoinnista huolehtimisessa. Myös työterveyshuolto on keskeisessä roolissa auttaessaan työntekijän työkyvyn ylläpitämistä ja työpaikan pitkiä työuria tukevien käytäntöjen kehittämistä.

 • Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan työntekijän voimavarojen ja osaamisen riittämistä työssä onnistumiseen. Työntekijänä olet motivoitunut ja työn ja vapaa-ajan välillä on tasapaino. Et koe suurta rasitusta työstä, ja työ antaa sinulle myös energiaa.

  Usein työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota vasta silloin, kun se on koetuksella. Niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin kannattavampaa on reagoida asiaan etupainotteisesti ja vaalia asioita, jotka vahvistavat työhyvinvointia.

  Se tarkoittaa huomion kiinnittämistä siihen, mikä työssä on hyvin, mitkä ovat kunkin työntekijän vahvuuksia ja mitkä asiat tuovat työssä energiaa.

  Työhyvinvointi muodostuu useista työhön kiinteästi liittyvistä ja myös työn ulkopuolisista tekijöistä:

  • johtaminen on kannustavaa
  • saat rakentavaa palautetta töistäsi
  • koet oikeudenmukaisuutta ja sinun on mahdollisuus vaikuttaa työhösi ja siihen, millä tavalla sen teet
  • osaamisesi vastaa työtehtäväsi vaativuutta
  • motivaatiosi työtehtäviin on kunnossa
  • terveytesi on riittävän hyvä työn tekemiseen ja työstä palautumiseen
  • elintapasi tukevat jaksamistasi
  • työn ja vapaa-ajan välillä on tasapaino
  • Tunnista omat rajasi ja aseta realistisia tavoitteita. Mieti esimiehesi kanssa, onko työmääräsi sopiva ja mihin toivoisit työssäsi kehittyvän.
  • Aseta selkeä raja työlle, esimerkiksi takaraja, jolloin lähdet kotiin. Jätä aikaa palautumiselle.
  • Älä jää jumiin ongelman kanssa, vaan keskustele asiasta ja kokeile toista tapaa.
  • Huolehdi, että pystyt työssäsi toteuttamaan myös sellaisia asioita, jotka ovat sinulle tärkeitä ja mielekkäitä.
  • Ota vastuuta ammattitaitosi kehittämisestä ja aseta itsellesi uusia tavoitteita.
  • Anna itsesi virkistyä vapaa-ajalla: perheen, harrastusten, levon ja kuntoilun parissa vietetty aika tasapainottaa työtä ja auttaa jaksamaan paremmin.

  (Lähde: Työterveyslaitos)

 • Työuupumus kehittyy hitaasti. Sitä voi edeltää vuosia kestänyt pitkäaikainen stressi. Stressireaktiot ovat hyvin yksilöllisiä ja tulevat esille monin tavoin, kuten

  • vaikeutena irrottautua työstä ja rentoutua
  • unioireina
  • ruokahaluttomuutena tai ruokahalun lisääntymisenä
  • fyysisinä särkyinä
  • flunssaherkkyytenä
  • ärtyisyytenä ja kyynisyytenä.

  Usein sinnittelemme työssä viimeiseen asti, ja nipistämme vapaa-ajastamme suoriutuaksemme työtehtävistä. Siksi stressiä voi olla vaikea ulkopuolisen havaita.

  Pitkittyessään stressi johtaa ylikuormitukseen, jolloin voi olla jo vaikea selviytyä elämän eri rooleista niin työssä kuin kotona. Tunteiden hallinta muuttuu haastavammaksi.

  Kun voimavarat loppuvat, oireet eivät enää lievity levolla. Seuraa työuupumus, josta toipuminen on pitkä tie.

  Pyydä apua

  On todella tärkeä havaita oma tilanne hyvissä ajoin ja pyytää apua. Jos kynnys tilanteen esille ottamiseen työpaikalla on korkea, muistathan, että työntekijänä velvollisuutesi on kertoa työnantajalle asioista, jotka vaikuttavat työkykyysi. Työnantajalla on puolestaan velvollisuus huolehtia niin fyysisestä kuin psyykkisestäkin työturvallisuudestasi.

  Tarvittaessa voit ottaa mukaan keskusteluun tukihenkilön, esimerkiksi työpaikkasi luottamushenkilön.

   

Työhyvinvointiohjaus

Loimu tarjoaa jäsenille maksutta hyvinvointiohjausta koulutetun työnohjaajan kanssa. Palvelu on luottamuksellista ja henkilökohtaista ja sen lähtökohtana on sinun tilanteesi.

Ohjauksessa on mahdollista käsitellä ennaltaehkäisevästi ajanhallintaan, itsensä johtamiseen ja työnkuormitukseen liittyviä kysymyksiä. Voit saada apua hankalan työtilanteen jäsentelyyn ja voimavarojesi vahvistamiseen. Samalla voidaan arvioida,  liittyykö tilanteeseen työsuojelullisia näkökulmia.

Ohjaus tapahtuu videopuhelun tai puhelimen välityksellä valintasi mukaan. Varaa sinulle sopiva aika suoraan kalenterista. Ajat ovat kestoltaan 60 minuuttia. Kerro ajanvarauksen yhteydessä lyhyesti tilanteestasi.

Työelämän tasapaino

Hyvinvointiin liittyvät koulutukset

Järjestämme työhyvinvointiin liittyviä webinaareja, jotka löydät myös tallennekirjastostamme. Tutustu näihin tallenteisiin kirjautumalla jäsennumerollasi jäsensivuillle tai uraportaaliimme, tai tule mukaan alta löytyviin tuleviin koulutuksiimme!

Tallennekirjasto Loimu

Tulevat koulutukset hyvinvointiin liittyen