Loimulaiset

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu on monialainen ammattiliitto, jonka korkeasti koulutetut jäsenet työskentelevät yksityisellä sektorilla sekä kunta-, valtio- ja yliopistosektoreilla.

Loimun noin 17 100 jäsenestä noin 64 prosenttia on varsinaisia jäseniä, noin 31 prosenttia opiskelijoita ja noin 5 prosenttia eläkeläisiä.

Jäsenistä noin 64 prosenttia on naisia ja 36 prosenttia miehiä. Asiointikielensä kertoneista jäsenistä noin 3 prosenttia käyttää ruotsia ja 2,7 prosenttia englantia.

Lähde: Loimun jäsenrekisteri 11/2023


Loimulaiset työelämässä

Työpaikkansa ilmoittaneista Loimun varsinaisista jäsenistä noin 42 % työskentelee yksityisellä sektorilla. Valtiolla työskentelee liki 19 prosenttia ja yliopistolla noin 16 prosenttia. Kuntasektorilla työpaikkansa ilmoittaneista jäsenistä on noin 10 prosenttia. Ulkomailla työskentelee vajaa prosentti työpaikkansa ilmoittaneista loimulaisista.

Loimun jäsenet työskentelevät hyvinvoinnin ja tulevaisuuden avainaloilla. Loimulaisia työskentelee mm. ympäristöntutkimuksessa ja -suojelussa, lääke- ja muun kemianteollisuuden yrityksissä tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, terveydenhuollossa, metsäteollisuuden ja -talouden aloilla sekä biotalouteen liittyvissä tehtävissä.

Yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa Loimun jäsenet vastaavat tutkimuksesta, jolla turvataan hyvän kehityksen mahdollisuudet tulevaisuudessa.

Tietoa loimulaisista työelämässä

 • Työpaikkansa ilmoittaneista Loimun jäsenistä suurin osa työskentelee seuraavien työnantajien palveluksessa (aakkosjärjestyksessä):

  • Geologian tutkimuskeskus
  • Helsingin yliopisto
  • HUS
  • Ilmatieteen laitos
  • Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus
  • Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus
  • Jyväskylän yliopisto
  • Luonnonvarakeskus (Luke)
  • Metsähallitus
  • Oulun yliopisto
  • Orion Oyj
  • Turun yliopisto
  • Ramboll Finland Oy
  • Stora Enso Oyj
  • Suomen metsäkeskus
  • Suomen Ympäristökeskus
  • Tampereen yliopisto
  • Thermo Fisher Scientific Oy
  • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Työpaikkansa ilmoittaneista Loimun jäsenistä suurin osa työskentelee seuraavilla tehtävänimikkeillä (aakkosjärjestyksessä):

  • Asiantuntija
  • Biologi
  • Geneetikko
  • Geologi
  • Erityisasiantuntija
  • Erikoistutkija
  • Jatko-opiskelija
  • Kemisti
  • Neuvotteleva virkamies
  • PhD student
  • Projekti-insinööri
  • Projektipäällikkö
  • Projektitutkija
  • Research scientist
  • Senior Scientist
  • Suunnittelija
  • Tiimipäällikkö
  • Tohtorikoulutettava
  • Tutkija
  • Tutkijatohtori
  • Tutkimusteknikko
  • Yhteyspäällikkö
  • Yliopisto-opettaja
  • Ylitarkastaja
  • Ympäristöylitarkastaja
  • Ympäristöasiantuntija
  • Vanhempi tutkija
  • Väitöskirjatutkija

Lähde: Loimun jäsenrekisteri 10/2022

Lue lisää loimulaisten uramahdollisuuksista Työllistyminen ja uravaihtoehdot -sivuilta.

Opiskelijana Loimussa

Loimulaisia opiskelijoita on yhteensä noin 5300 jokaisella Suomen luonnon-, ympäristö- tai metsätieteellistä opetusta tarjoavalla korkeakoulupaikkakunnalla.

Loimun opiskelijayhdistykset järjestävät työelämätaitoja kehittävää paikallistoimintaa rentoa meininkiä unohtamatta!

Ainejärjestöyhteistyöhön kuuluu muun muassa tukea työelämätapahtumien ja -ekskursioiden järjestämiseen sekä työelämätietouden ja -taitojen edistämiseen.

Liiton asiantuntijat tarjoavat tietoa työelämästä ja tulevat mielellään kertomaan tapahtumiin alasta, työtilanteesta, työllistymisestä ja siitä, millaista työ on eri tehtävissä. Loimun opiskelija- ja järjestökoordinaattori ja kampuspromoottorit jakavat mielellään vinkkejä hyvistä ekskursiokohteista kaikilla työnantajasektoreilla (yksityinen, valtio, yliopisto, järjestö).

Lähde: Loimun jäsenrekisteri 11/2023


Lue lisää:

Loimu.fi > Jäsenyys > Miksi liittyä
Loimu.fi > opiskelijalle