Työllistyminen ja uravaihtoehdot

Ekologi, geologi, kemisti, metsänhoitaja tai ympäristöasiantuntija? Vai sittenkin erikoissuunnittelija, konsultti, koordinaattori, projektipäällikkö tai tutkija? Loimulaiset työskentelevät valtavalla määrällä eri tehtävänimikkeitä, niitä löytyy yli 1000 erilaista.

Näiden sivujen materiaalien on tarkoitus auttaa sinua löytämään tyypillisimpiä uramahdollisuuksia tästä valtavasta kirjosta. Ne eivät suinkaan ole ainoita mahdollisia, mutta antavat osviittaa siitä, mihin suuntaan voisit koulutustaustallasi suunnata.

Eri suuntautumisvaihtoehtojen uramahdollisuuksia

Eri aloilla kunkin pääaineryhmän tai suuntautumisvaihtoehdon kohdalta löydät lisätietoa tyypillisistä työnantajista ja tehtävänimikkeistä. Klikkaa alta omaan koulutukseesi sopiva ryhmä!

Näiden listausten lisäksi kannattaa hyödyntää esimerkiksi LinkedIn:n verkostojen, Alumni-haun tai töissä.fi -palvelun kautta löytyvää tietoa uramahdollisuuksista.

Biodiversiteetti, cleantech, ilmastonmuutos vai terveysteknologia?

Loimun alat edustavat vahvasti ihmiskunnalle merkityksellisiä ilmiöitä, ja loimulaiset ovat vaikuttamassa niihin osaamisellaan. Saman kiinnostavan ilmiön parissa voi työskennellä eri sektoreilla, toimialoilla ja työnantajilla.

Loimun alat edustavat vahvasti ihmiskunnalle merkityksellisiä ilmiöitä, ja loimulaiset ovat vaikuttamassa niihin osaamisellaan. Saman kiinnostavan ilmiön parissa voi työskennellä eri sektoreilla, toimialoilla ja työnantajilla.

Loimulaisilla on 1300 työnantajaa

Loimulaisilla on noin 1300 eri työnantajaa, ja suurin osa niistä, liki 1000, on yksityisellä sektorilla. Urapolkuja ja -vaihtoehtoja löytyy loimulaisille siis lukemattomia. Eri toimialoista ja yrityksistä löydät tietoa esimerkiksi työnantajajärjestöjen sivuilta.

Loimulaisia työllistyy yliopistoihin

Henkilömääräisesti kaikista suurimmat yksittäiset työnantajat löytyvät yliopistosektorilta, suurimpina työnantajina Helsingin ja Turun yliopistot, joissa työskentelee yli puolet yliopistosektorilla työskentelevistä loimulaisista. Yliopisto on osalle läpikulkupaikka, tohtoritutkinnon suorittamisen jälkeen siirrytään työhön myös muille sektoreille.

Loimulaisia eniten työllistävät yritykset

Loimulaisten suurin työnantaja on lääketeollisuudesta Orion. Toiseksi suurin työnantaja VTT on tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen suurim työnantaja Suomessa. Kolmanneksi suurin työnantaja Suomen metsäkeskus, joka on Maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa olevaa välillistä valtionhallintoa ja tekee metsätaloutta palvelevan toimintaa. Nämä 20 suurinta työnantajaa työllistää kolmasosan kaikista yksityissä yrityksissä työskentelivistä loimulaisista.

Loimulaisten suurimmat työnantajat

Loimulaisia eniten työllistävät julkisen sektorin toimijat

Luonnonvarakeskus Luke on julkisen sektorin työnantajista suurin työllistäen yli 350 loimulaista. Julkisen sektorin suuret työnantajat ovat selvästi suurempia kuin yksityisen sektorin suurimmat työnantajat. Lähes 70 prosenttia loimulaisista julkisella sektorilla työskentelevistä on töissä 20 suurimmassa työpaikassa.

Luonnonvarakeskus Luke
ELY-keskukset
Suomen Ympäristökeskus
Ilmatieteen laitos
Geologian tutkimuskeskus
Metsähallitus
THL
HUSLAB
Ruokavirasto
Tukes
Ympäristöministeriö
Helsingin kaupunki
MMM
HSY
Turun kaupunki
NordLab
Säteilyturvakeskus
Fimea
Suomen Akatemia

Kaipaatko sparrausapua urallesi?