Sysselsättning och karriäralternativ

Ekolog, geolog, kemist, forstmästare eller miljöexpert? Eller snarare specialplanerare, konsult, koordinator, projektledare eller forskare? Loimus medlemmar arbetar i en enorm mängd olika befattningar – över 1 000 olika.

Materialet på dessa sidor ska hjälpa dig att hitta de mest typiska karriärmöjligheterna bland denna väldiga mångfald. De utgör absolut inte de enda möjliga alternativen, utan ger en fingervisning om den riktning du skulle kunna ta med din utbildningsbakgrund.

Karriäralternativ för olika huvudämnesgrupper

Under respektive huvudämnesgrupp inom olika branscher hittar du mer information om typiska arbetsgivare och befattningar. Klicka på din huvudämnesgrupp nedan!

Utöver dessa listor kan du med fördel använda dig av information om karriärmöjligheter som du hittar till exempel via ditt nätverk på LinkedIn, Alumnsökningen eller töissä.fi.

Biodiversitet, cleantech, klimatförändring eller hälsoteknologi?

Loimus branscher representerar fenomen som har stor betydelse för mänskligheten, och våra medlemmar är med och påverkar dem med sin kompetens. Du kan arbeta med samma spännande fenomen inom olika sektorer eller branscher och hos olika arbetsgivare.

Loimumedlemmarna har 1 300 arbetsgivare

Loimus medlemmar har cirka 1 300 olika arbetsgivare, varav merparten, närmare 1 000, inom den privata sektorn. Karriärvägarna och -alternativen är därmed otaliga. Du hittar information om olika branscher och företag till exempel på arbetsgivarorganisationers webbplatser. På webbplatser finns information på finska och på engelska.

Våra medlemmar hittar jobb vid universiteten

Sett till antalet personer finns de största enskilda arbetsgivarna inom universitetssektorn, med Helsingfors och Åbo universitet som de största arbetsgivarna. Över hälften av Loimus medlemmar inom universitetssektorn arbetar där. För en del utgör universitetet en genomgångsplats, och efter doktorsexamen går de vidare för att arbeta inom andra sektorer.

Företagen som sysselsätter flest av våra medlemmar

Den största arbetsgivaren för Loimus medlemmar är Orion inom läkemedelsindustrin. Den näst största arbetsgivaren VTT är Finlands största arbetsgivare inom forskning och utveckling. Den tredje största arbetsgivaren är Finlands skogscentral som utgör en del av den medelbara statsförvaltningen under jord- och skogsbruksministeriets styrning och tillhandahåller tjänster till skogsbruksbranschen. De 20 största arbetsgivarna sysselsätter en tredjedel av alla Loimus medlemmar som arbetar på privata företag.

Loimulaisten suurimmat työnantajat

De aktörer inom den offentliga sektorn som sysselsätter flest av våra medlemmar

Naturresursinstitutet Luke är den största arbetsgivaren inom den offentliga sektorn och sysselsätter över 350 Loimumedlemmar. De stora arbetsgivarna inom den offentliga sektorn är betydligt större än de största arbetsgivarna inom den privata sektorn. Närmare 70 procent av våra medlemmar inom den offentliga sektorn arbetar på de 20 största arbetsplatserna.

Luonnonvarakeskus Luke
ELY-keskukset
Suomen Ympäristökeskus
Ilmatieteen laitos
Geologian tutkimuskeskus
Metsähallitus
THL
HUSLAB
Ruokavirasto
Tukes
Ympäristöministeriö
Helsingin kaupunki
MMM
HSY
Turun kaupunki
NordLab
Säteilyturvakeskus
Fimea
Suomen Akatemia

Behöver du hjälp med din karriär?