Varför bli medlem i Loimu?

Kommer du ihåg hur det känns att fara till en arbetsintervjun? Vet du hur det känns när arbetsplatsen inleder samarbetsförhandlingar? När utförde du senast bakgrundsarbete för ett löneanspråk? Var får du stöd till dina karriärtankar och frågor om arbetslivet?

Vi på Loimu kommer ihåg, vet och hjälper. Välkommen som medlem!

Arbetslivet ändras, och även experter som arbetar inom Loimu-branscherna har en osäkrare ställning på arbetsmarknaden än tidigare. En akademisk utbildning i sig garanterar inte längre en stabil och oavbruten arbetskarriär. Byte av uppgifter och omskolning är aktuella för allt fler.

Periodisk arbetslöshet eller försämring av anställningsvillkoren kan hända vem som helst, och alla arbetsgivare hanterar inte ens skyldigheter som grundar sig på lag på ett sakligt sätt. Som medlem får du stöd och trygghet för ändringar i arbetslivet och ett unikt kollegialt nätverk.

I Loimu finns sammanlagt cirka 17 000 studerande och högutbildade experter inom naturvetenskaperna, miljöbranschen och skogsbranschen. Varför inte bli medlem i ett förbund som du på riktigt också hör till?

Arbetslivets intressebevakning: rådgivning för just dig

Medlemmarnas intressebevakning på arbetsmarknaden samt rådgivning gällande arbetsavtals- och tjänsteförhållanden är en del av vår kärnverksamhet. Vi känner till natur-, miljö- och skogsvetarnas arbetsmarknader, sysselsättningssituation och arbetsplatser.

Våra intressebevakningsexperter

  • betjänar medlemmar inom alla arbetsgivarsektorer – stat, kommun, privat och universitet. Loimus Lakiluuri är en medlemsservice med låg tröskel som erbjuder dig hjälp i problemsituationer.
  • representerar Loimus medlemmar i arbetsmarknadsförhandlingar som en del av Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och YTN, förhandlingsorganisationen för Akavamedlemmar som arbetar inom den privata sektorn.

Karriärtjänster för individuella behov

Som medlem i Loimu är du inte ensam med dina karriärtankar! Du har tillgång till en mångsidig uppsättning karriärtjänster som utvecklas ständigt utifrån medlemmarnas behov. Du får bland annat

  • personlig karriärcoachning och utbildningar, webbinarier och videotips för bland annat arbetssökning, karriär, företagande och utvecklande av ditt kunnande. Dessutom erbjuder vi över 150 utbildningar om året!
  • forskningsbaserad kunskap om sysselsättning och löner samt individuell lönerådgivning.
  • information om öppna arbetsplatser, hjälp med att upprätta dokument för arbetssökningen, möjlighet till kamratgruppsverksamhet för arbetslösa och mentorsverksamhet.

Andra viktiga förmåner förknippade med medlemskap

  • Arbetslöshetsskydd i Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko
  • Ansvars- och rättsskyddsfördelen
  • Resenärförsäkring hos försäkringsbolaget Turva och andra försäkringsförmåner
  • Bolån som är förmånligare än marknadspriset hos Danske Bank och förmåner för nyutexaminerade och placerare
  • Juridisk rådgivning i privata frågor
För att spela videon behöver du acceptera cookies för marknadsföring.