Loimus strategi och värderingar

I sin strategi har Loimu fastställt sin mission, sina värderingar och sin vision samt dina löften till medlemmarna.

Loimus mission

Loimus mission är välbefinnande och framgång för alla våra medlemmar. Allt vi gör ska direkt eller indirekt bidra till våra medlemmars välfärd och framgång.

Loimus vision

Loimus vision är att vara en aktiv påverkare som betjänar en nöjd och växande medlemskår när strategiperioden löper ut 2024.

Redan nu är vi det på många sätt. I vår vision betonar vi de områden i vår verksamhet där vi särskilt vill utvecklas och nå allt bättre resultat: medlemmarnas nöjdhet och deras antal samt vår möjlighet att påverka våra medlemmars välfärd och framgång genom vår samhälleliga påverkans- och intressebevakningsverksamhet och våra personliga tjänster.

Loimus värderingar

Vår verksamhet grundar sig på Loimus värderingar. Våra förtroendepersoner och anställda förbinder sig att agera enligt Loimus värderingar.

Medlemsfokus

 • Vi arbetar för våra medlemmars bästa, genom att betjäna våra medlemmar. Medlemmarna kan lita på vår expertis. Vi finns till för medlemmarna.

Jämlikhet

 • Vi behandlar våra medlemmar likvärdigt och främjar jämlikheten i samhället.

Kurage

 • Vi är beredda att göra djärva val. Vi vill testa nya lösningar. Vi är samarbetsvilliga och öppna.

Hållbarhet

 • Vi agerar ansvarsfullt och i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Vi hjälper våra medlemmar att verka för en ljusare framtid.
 • Vårt strategi uppkom under 2018 som resultat av Loimus strategigrupps, styrelsens, fullmäktiges och kontorets arbete. Under året bearbetades strategin dessutom på ett seminarium för ordförandena för Loimus medlemsföreningar. Ett viktigt redskap och en viktig informationskälla i arbetet var Loimus första omfattande medlemsundersökning som genomfördes i mars–april 2018. Strategin bekräftades av Loimus fullmäktige på höststämman den 24 november 2018. Strategiperioden pågår till slutet av 2024, då även mandatperioden för Loimus andra fullmäktige löper ut. Det finns beredskap att göra justeringar under strategiperioden.
 • Under strategiperioden planerar vi vår verksamhet och riktar våra ekonomiska resurser och personalresurser i enlighet med löftena till medlemmarna och de därmed förknippade målen. Strategin siktar på att genomföra Loimus mission på bästa möjliga sätt genom att de uppsatta målen och vår vision uppnås. All vår verksamhet styrs av Loimus värderingar.

Loimus löften om en ljusare framtid

 1. Vi betjänar aktivt våra medlemmar.
 2. Vi bevakar våra medlemmars intressen på arbetsmarknaden.
 3. Vi vill växa och blir starkare som organisation.
 4. Vi utvecklar medlemmarnas kompetens och utbildningen inom Loimus branscher.
 5. Vi förbättrar verksamhetsförutsättningarna inom Loimus branscher.
 6. Vi fungerar som språkrör för våra medlemmar.
 7. Vi bygger gemenskap inom Loimu.
 8. Vi tar vårt ansvar för att bygga en hållbar framtid.

Vårt strategi uppkom under 2018 som resultat av Loimus strategigrupps, styrelsens, fullmäktiges och kontorets arbete. Under året bearbetades strategin dessutom på ett seminarium för ordförandena för Loimus medlemsföreningar. Ett viktigt redskap och en viktig informationskälla i arbetet var Loimus första omfattande medlemsundersökning som genomfördes i mars–april 2018. Strategin bekräftades av Loimus fullmäktige på höststämman den 24 november 2018. Strategiperioden pågår till slutet av 2024, då även mandatperioden för Loimus andra fullmäktige löper ut. Det finns beredskap att göra justeringar under strategiperioden.

Under strategiperioden planerar vi vår verksamhet och riktar våra ekonomiska resurser och personalresurser i enlighet med löftena till medlemmarna och de därmed förknippade målen. Strategin siktar på att genomföra Loimus mission på bästa möjliga sätt genom att de uppsatta målen och vår vision uppnås. All vår verksamhet styrs av Loimus värderingar.