YT-neuvottelut

Yhteistoimintaneuvottelujen tarkoitus on pitää kaikki henkilöstöryhmät ajan tasalla työnantajan tilanteesta sekä työnantajan suunnittelemista muutoksista. YT-neuvottelujen kautta henkilöstöryhmien valitsemat yhteistoimintaedustajat voivat vaikuttaa tehtäviin päätöksiin.

Yhteistoiminta yrityksissä

Yt-neuvotteluista puhuttaessa mieleen tulevat usein vain neuvottelut, joita käydään työvoiman vähentämisestä tai lomautuksista. Eri aloja koskevat yhteistoimintalait velvoittavat kuitenkin käymään neuvotteluja säännöllisesti henkilöstöryhmien edustajien kanssa monissa muissakin asioissa, kuten henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta ja työnantajan taloudellisesta tilanteesta.

Yhteistoimintalait koskevat yrityksiä, joissa säännöllisesti työskentelevän henkilöstön määrä on vähintään 20, yliopistoja, kaikkia valtion virastoja ja laitoksia sekä kuntia ja kuntayhtymiä.

Yhteistoiminta vuorovaikutuksen kehittämiseksi henkilöstön ja johdon välillä

Yhteistoiminnan keskeisenä tavoitteena on

  • edistää vuorovaikutusta yrityksen ja sen henkilöstön välillä
  • kehittää yhteisymmärryksessä yrityksen toimintaa
  • kehittää työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa heidän työtään, työolojaan ja asemaansa koskeviin päätöksiin

Yhteistoimintaneuvottelut perustuvat henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin, riittäviin tietoihin yrityksen tilasta ja suunnitelmista. Neuvotteluissa on oltava mahdollisuus aitoon vuorovaikutukseen ja niiden tavoitteena on yksimielisyys.

YT-neuvotelut henkilöstön vähentämiseksi tai lomauttamiseksi

Tuemme jäseniämme kaikissa vaikeissa tilanteissa. Eräs sellainen tilanne on henkilöstön vähentämistä tai lomautuksia koskeva yhteistoimintaneuvottelu.

Valitettavasti korona-aikana myös irtisanomisia tai lomauttamisia koskevat yt-neuvottelut ovat lisääntyneet. Näissä yt-neuvotteluissa olemme tukenasi. Saat meiltä sekä tietoa että henkilökohtaista tukea yt-neuvotteluihin. Meiltä löytyy myös yksityiskohtaisia ohjeita yt-edustajalle neuvottelujen käymistä varten.

Opas YT-neuvotteluihin

  • Fudut vai? -YT-neuvotteluopas (.pdf)

Kysyttävää yt-neuvotteluista?

Koulutuksista tietoa yt-neuvotteluista

Olemme koonneet yt-tietoa yrityksissä tai muualla yksityisellä sektorilla työskenteleville, jotka joutuvat itse henkilöstön vähentämis- tai lomautusuhan alle, tai ovat henkilöstön edustajina yt-neuvotteluissa. Lisäksi työsuhteen päättymistä koskevassa webinaarissa löytyy tietoa tuotannollis-taloudellisin perustein tehdysistä irtisanomisista.

Tallenteiden katselu vaatii kirjautumisen jäsensivulle.

Tallennekirjasto Loimu