Muutosneuvottelut

Muutosneuvottelujen tarkoitus on pitää kaikki henkilöstöryhmät ajan tasalla työnantajan tilanteesta sekä työnantajan suunnittelemista muutoksista. Muutosneuvottelujen kautta henkilöstöryhmien valitsemat yhteistoimintaedustajat voivat vaikuttaa tehtäviin päätöksiin.

Yhteistoiminta yrityksissä

Muutosneuvotteluista puhuttaessa mieleen tulevat usein vain neuvottelut, joita käydään työvoiman vähentämisestä tai lomautuksista. Eri aloja koskevat yhteistoimintalait velvoittavat kuitenkin käymään neuvotteluja säännöllisesti henkilöstöryhmien edustajien kanssa monissa muissakin asioissa, kuten henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta ja työnantajan taloudellisesta tilanteesta.

Yhteistoimintalait koskevat yrityksiä, joissa säännöllisesti työskentelevän henkilöstön määrä on vähintään 20, yliopistoja, kaikkia valtion virastoja ja laitoksia sekä kuntia ja kuntayhtymiä.

Yhteistoiminta vuorovaikutuksen kehittämiseksi henkilöstön ja johdon välillä

Yhteistoiminnan keskeisenä tavoitteena on

  • edistää vuorovaikutusta yrityksen ja sen henkilöstön välillä
  • kehittää yhteisymmärryksessä yrityksen toimintaa
  • kehittää työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa heidän työtään, työolojaan ja asemaansa koskeviin päätöksiin

Yhteistoiminta perustuu henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin, riittäviin tietoihin yrityksen tilasta ja suunnitelmista. Neuvotteluissa on oltava mahdollisuus aitoon vuorovaikutukseen ja niiden tavoitteena on yksimielisyys.

Muutosneuvottelut henkilöstön vähentämiseksi tai lomauttamiseksi

Tuemme jäseniämme kaikissa vaikeissa tilanteissa. Eräs sellainen tilanne on henkilöstön vähentämistä tai lomautuksia koskeva muutosneuvottelu.

Valitettavasti irtisanomisia tai lomauttamisia koskevat muutosneuvottelut ovat lisääntyneet. Näissä muutosneuvotteluissa olemme tukenasi. Saat meiltä sekä tietoa että henkilökohtaista tukea muutosneuvotteluihin. Meiltä löytyy myös yksityiskohtaisia ohjeita yt-edustajalle neuvottelujen käymistä varten.

Kysyttävää muutosneuvotteluista?

Koulutuksista tietoa yt-neuvotteluista

Olemme koonneet yhteistoimintatietoa yrityksissä tai muualla yksityisellä sektorilla työskenteleville, jotka joutuvat itse henkilöstön vähentämis- tai lomautusuhan alle, tai ovat henkilöstön edustajina muutosneuvotteluissa. Lisäksi työsuhteen päättymistä koskevassa webinaarissa löytyy tietoa tuotannollis-taloudellisin perustein tehdysistä irtisanomisista.

Tallenteiden katselu vaatii kirjautumisen jäsensivulle.

Tallennekirjasto Loimu