Yksityiselämän lakineuvonta

Loimun jäsenillä on jäsenetunaan oikeus saada Eversheds Asianajotoimiston lakimiehiltä maksutonta neuvontaa puhelimitse yksityiselämäänsä liittyvissä oikeudellisissa asioissa.

Mitä puhelinneuvonta kattaa?

Neuvonta koskee yksityiselämän oikeusasioita. Neuvoa voi kysyä esimerkiksi perinnöistä ja testamenteista, avioehdoista, osituksesta ja lahjoista sekä asunto- ja kiinteistökaupan vastuista.

Puhelinneuvonta kattaa asiat, jotka liiton jäsen voi esittää ja lakimies selvittää asian puhelimessa ilman perehtymistä asiakirjoihin tai sähköposteihin. Jos asiaa ei voida selvittää puhelinkeskustelun aikana, sinulla on mahdollisuus sopia lakimiehen kanssa toimeksiannosta. Eversheds avustaa mielelläään kaikenlaisissa oikeudellisissa kysymyksissä. Toimeksiannosta veloitetaan erikseen.

Muista, että edistät oikeuksiasi ja taloudellista etuasi kysymällä ajoissa neuvoa! Ennakointi säästää monilta ristiriidoilta ja vahingoilta.

Mikä jää ulkopuolelle?

Palvelu ei kata asiakirjojen laatimista. Asianajaja ei hyvän asianajotavan mukaan voi myöskään ottaa vastuuta kysyjän itsensä laatiman asiakirjan oikeellisuudesta ja laillisuudesta, vaikka se olisi laadittu annetun neuvonnan mukaisesti.

Sopimuksen mukaan asianajaja ei neuvo asiassa, jota hoitaa muu asiamies tai jota jäsen on itse ryhtynyt ajamaan oikeudessa tai viranomaisessa.

Palvelun ulkopuolelle jäävät työsuhteeseen ja työtehtäviin liittyvät kysymykset. Niissä on käännyttävä liiton puoleen.

Palvelu ei kata jäsenten yritys- ja sijoitustoimintaan tai luottamustehtäviin liittyvää neuvontaa.

Neuvontamahdollisuuksien ulkopuolelle jäävät myös työttömyysturva-, vakuutus-, eläke- ja muut sosiaaliturva-asiat, koska niiden selvittäminen edellyttää erittäin yksityiskohtaista perehtymistä useimmiten kirjalliseen aineistoon.

Kun tarvitset oikeudellista neuvontaa

Voit soittaa Eversheds Asianajotoimisto Oy:n toimistoon työpäivinä klo 10 – 16.

Puh: 010 684 1400

Kerro heti puhelun alussa, että haluat liittosi jäsenelle kuuluvaa puhelinneuvontaa.

Puhelu yhdistyy vapaana olevalle neuvojien ryhmään kuuluvalle lakimiehelle. Hän puolestaan voi tarvittaessa yhdistää puhelun kysymyksesi oikeuden alaa paremmin tuntevalle neuvojalle.

Ilmoita lakimiehelle nimesi ja jäsennumerosi.

Keskustelun sisältö on luottamuksellinen ja jää lakimiehen vaitiolovelvollisuuden piiriin.

Palvelutason ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi Loimu ja Eversheds Asianajotoimisto Oy toivovat kysyjiltä palautetta liiton toimistoon tai asianajotoimistoon.

Puhelun hinta on matkapuhelimella soitettaessa matkapuhelumaksu (mpm) ja lankapuhelimella soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm).

Tutustu puhelinpalveluun liittyvään tietosuojaselosteeseen.

  • Eversheds puhelinneuvonnan tietosuojaseloste (.pdf)