Försäkringsförmåner

Som medlem har du organisationsförsäkring, ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt resenärförsäkring hos försäkringsbolaget Turva. Därutöver kan du få rabatt på dina andra försäkringar.

Försäkringar

 • Försäkringen omfattar förbundets ordinarie medlemmar under 68 år och studerandemedlemmar. Försäkringen gäller till slutet av det år under vilket medlemmen går i permanent pension, dock som längst till slutet av det år då medlemmen fyller 68 år.

  Dessutom omfattar försäkringen barn under 20 år som reser med den försäkrade. Med barn avses den försäkrades egna barn och barnbarn, barn till den försäkrades make eller maka samt barn som stadigvarande bor i den försäkrades hushåll.

  Försäkringen gäller på fritidsresor från Finland till utlandet samt resor i Finland som sker på fritiden och sträcker sig minst 50 kilometer från den försäkrades bostad, arbetsplats eller fritidsbostad. Försäkringen gäller i högst 45 dygn i följd från att resan började.

  Loimus mobila medlemskort fungerar också som resenärförsäkringskort. Kom ihåg att ha med dig kortet på resan och visa upp det på vårdinrättningen. Mobilappen TaskuTurva från Turva fungerar också som resenärförsäkringskort. Vid behov kan du beställa ett intyg för resenärförsäkringen på Turvas webbplats och får det skickat till din e-post inom ett dygn.

 • Organisationsförsäkringen gäller vid organisationsuppdrag och -tillställningar runtom i världen. Försäkringen omfattar förbundets medlemmar. Med avvikelse från försäkringsvillkoren tillämpas inte den övre åldersgränsen på 70 år på resenärförsäkringen.

  Organisationsförsäkringen består av resenärförsäkring, resgodsförsäkring, reseansvarsförsäkring samt reserättskyddsförsäkring.

  Läs mer om organisationsförsäkringen

 • Försäkringen omfattar förbundets medlemmar och studerandemedlemmar i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande samt stipendieforskare i ärenden som gäller forskningsarbetet. Dessutom omfattar försäkringen självständiga yrkesutövare och företagare som är medlemmar i förbundet och inte har några anställda.

  Rättsskyddsförsäkringen gäller för medlemmar som betalat medlemsavgift enligt förbundets stadgar och varit medlemmar i förbundet under de föregående sex månaderna.

  För att utnyttja rättsskyddsförsäkringen ska man ha ett skriftligt medgivande från förbundet innan man anställer en jurist för sköta ärendet.

  Läs mer om ansvars- och rättsskyddsförsäkring vid yrkesutövning.

Rabatter och förmåner

 • Loimus medlemmar har möjlighet att teckna Finlands förmånligaste* livförsäkring med en fortlöpande rabatt på 58,4 procent. Livförsäkringen tryggar din familjs ekonomi om du skulle råka ut för det värsta. Du kan teckna en Primus-livförsäkring för dig och din make eller maka med en avsevärd medlemsrabatt.

  Loimus medlemmar som tecknat livförsäkring har i genomsnitt sparat 340 euro om året på priset.

  *Prisjämförelse av livförsäkringar, FINE 2016. Primus-försäkringarna beviljas av Finlands äldsta livförsäkringsbolag Kaleva med If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland som sitt ombud.

  Du och din familj är berättigade till olycksfallsförsäkringar från Kaleva. Olycksfallsförsäkringen Lapsen Primus är en förmånlig försäkring för ditt barn. Den gäller för personer under 25 år och omfattar även olyckshändelser vid tävlingsidrott upp till 18-årsåldern. Försäkringen kostar i genomsnitt cirka 3 euro i månaden.

  Olycksfallsförsäkringen Primus för vuxna är ett flexibelt och förmånligt alternativ när du vill välja olycksskyddet efter din livssituation. Du behöver inte fylla i någon hälsodeklaration för försäkringen, och den börjar gälla direkt. Skyddet gäller både i arbetet och på fritiden.

  På alla nya Primus-försäkringar får du som extra förmån det avgiftsfria tilläggsskyddet Selviytymisturva till ett värde av 2 000 euro. Tilläggsskyddet betalas ut till dödsboet i samband med dödsfall.

 • Om du blir arbetslös eller permitterad är Försäkringsbolaget Turva flexibelt med försäkringspremierna. På begäran beviljar Turva en arbetslös eller permitterad medlem i ett fackförbund sex veckors räntefri extra betalningstid för försäkringspremier. För att få betalningstid måste den kund som blivit arbetslös eller permitterad kontakta Turvas kundtjänst för närmare anvisningar när fakturan kommer.

  Turva betjänar sina kunder på nätet, per telefon och i chatten samt på de lokala kontoren. Du kan kontrollera kontorens öppettider på www.turva.fi/yhteystiedot eller boka tid på det önskade kontoret via tidbokningstjänsten. Du kan också boka tid för ett telefon- eller webbmöte.

  Turvas kontaktuppgifter hittar du här.

 • Turva erbjuder våra medlemmar en fortlöpande rabatt på 10 procent. När du försäkrar ditt hem via Turva och samtidigt tecknar en eller flera andra försäkringar får du 10 procent i ägarrabatt på samtliga försäkringspremierna!

  • När du är medlem i ett fackförbund får du 10 procent i medlemsrabatt.
  • När du försäkrar ditt hem via Turva och samtidigt tecknar en eller flera andra försäkringar får du dessutom 10 procent i ägarrabatt. Om du saknar hemförsäkring eller bara har en försäkring hos Turva får du 10 procent i ägarrabatt efter att ha varit kund i två år.

  Rabbaterna gäller inte trafikförsäkringen eller livförsäkringen. Alla privatpersoner som har minst en fortlöpande hem-, person- eller fordonsförsäkring på Turva är ägarkunder.

  Läs mer

 • Trygga framtiden för dina nära och kära med en Turvassa-livförsäkring, endast 6,77 €/mån.* 

   

  Våga leva här och nu – det bästa skyddet du kan erbjuda dina närmaste är din egen livförsäkring

  En livförsäkring gynnar egentligen inte dig själv, utan dem som du håller kära. Livförsäkringen Turvassa är en ny livförsäkring som är förmånlig särskilt för Loimu medlemmar: endast 6,77 €/mån. (*prisexempel år 2021: 30-årig medlem i Loimu, ersättningsbelopp 100 000 €). Livförsäkringen Turvassa beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

  Du kan fast gå in på och räkna själv.

Laske hinta vakuutuksillesi

Alla olevilla laskureilla voit laskea hinnat henkivakuutukselle sekä tapaturmavakuutukselle.

TaskuTurva-sovellus

Vakuutusturva kulkee kätevästi aina mukanasi TaskuTurva-sovelluksessa. TaskuTurva on Turvan asiakkaiden ja Turvan vakuuttamien ammattiliitojen jäsenten oma mobiilisovellus. Sen avulla tunnet vakuutusturvasi entistä paremmin ja voit tarkastella vakuutuksiasi missä ja milloin vain.