Loimu-märket

Ett av löftena i Loimus strategi är att bygga gemenskap inom Loimu. Loimu-märket finns till för detta syfte. Med hjälp av märket kan du visa att du är medlem i Loimu och känna igen andra medlemmar på arbetsplatser och våra branschers evenemang.

Märket är avsiktligt lite festligt så att det kan användas både i vardagen och på festligheter. Varje ordinarie medlem och pensionärsmedlem i Loimu kan få Loimu-märket. Trädet på märket symboliserar styrka och tillväxt – rörelse mot det bättre. Lövens färger symboliserar Loimus mångsidiga medlemmar som gör framtiden ljusare med sitt kunnande. Färgerna på löven är från Loimus nuvarande logotyp. Märket innehåller alltså något nytt, något lånat och något blått!

Märket delas ut vid Loimus evenemang. Du kan också komma överns om en tidpunkt då du kan hämta märket på Loimus kontor. Välkommen!

Märket är en av Loimus medlemsförmåner och avgiftsfritt för våra medlemmar

Loimu-merkki lähikuvassa