Så här betalar du din medlemsavgift

Du kan betala Loimus medlemsavgift med en pappersfaktura eller med e-faktura. Medlemsavgiften debiteras från och med månaden efter att medlemmen anslutit sig till Loimu.

Medlemsavgifterna postas till de hemadresser som finns i medlemsregistret årligen i slutet av januari. Du kan betala hela årets medlemsavgifter på en gång eller i rater. Om du vill kan du göra ett kontrakt för e-faktura i din egen nätbank.

Medlemsavgiften som e-faktura

En e-faktura är det lättaste sättet att betala din medlemsavgift. Om du betalar med e-faktura debiteras medlemsavgiften en gång i månaden och du behöver bara godkänna fakturan i din egen nätbank. Ditt konto debiteras alltid den 15 varje månad.

Om det sker förändringar i din livssituation under året som inverkar på din medlemsavgift och om din medlemsavgift ändras så uppdateras e-fakturans storlek automatiskt i din nätbank. Förändringarna uppdateras alltid i början av påföljande kalendermånad.

Hur beställer jag en e-faktura?

Du kan byta din pappersfaktura en till en miljövänlig e-faktura i din egen nätbank:

  1. Välj eller sök efter Loimu i nätbankens lista av fakturerare eller genom att använda Loimus FO-nummer 0202153-4 eller identifieraren ”Loimu” eller ”Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry”
  2. Anmäl din personbeteckning som din identifikationsuppgift.
  3. Ta bort de rater som du redan infört i nätbanken med pappersfakturor.
  4. Faktureringssystemet delar upp den återstående årliga avgiften i lika stora delar för de återstående månaderna, så den månatliga avbetalningen av e-fakturan kan skilja sig från den normala månadsavgiften.

    Du kan vid behov fråga mera av din egen bank.

    E-faktureringen inleds i början av följande kalendermånad eller om du redan betalat hela årets medlemsavgift inleds faktureringen i början av följande år.