Företagarens förmåner

För allt fler experter är företagande en lockande möjlighet att mångsidigt använda sitt eget kunnande. Utöver företagande som huvudsyssla kan du vara företagare på många sätt: sporadiskt, som egenanställd eller till exempel som en kombination av lönearbetare och företagare.

Vi erbjuder hjälp, service och förmåner till våra medlemmar som arbetar som företagare. Vi bevakar företagarnas intressen i samarbete med andra Akavaförbund.

Tjänster för företagarmedlemmar

 • Loimu är en medlemsorganisation i Akavalaiset Yrittäjät AKY ry. AKY ordnar utbildningar, evenemang om företagande och företagsbesök som företagarmedlemmar i Loimu kan delta i. Mer information om akademiskt företagande och om kommande evenemang och utbildningar finns på adressen www.akavalaisetyrittajat.fi.

 • Som medlemsförmån har Loimus medlemmar rätt till avgiftsfri rådgivning per telefon hos Eversheds Advokatbyrå i juridiska frågor som gäller privatlivet.

  Rådgivningen berör juridiska frågor som gäller privatlivet. Medlemmar kan fråga om råd i ärenden gällande bland annat arv och testamenten, äktenskapsförord, gåvor och ansvar vid bostads- och fastighetsköp.

  Telefonrådgivningen täcker frågor som förbundets medlem kan ställa och juristen reda ut per telefon utan att sätta sig in i handlingar eller e-postmeddelanden. Om ärendet inte kan redas ut under telefonsamtalet har du en möjlighet att komma överens med juristen om ett uppdrag. Eversheds hjälper gärna med alla möjliga juridiska frågor. Uppdraget debiteras separat.

 • VirtuaaliLakimies är en elektronisk lagdatabas skapad av jurister vid det juridiska rådgivningsföretaget Fondia. Databasen erbjuder grundläggande juridisk information som stöd för skötseln av den dagliga affärsverksamheten. Tjänsten innehåller över 1 700 finsk- och engelskspråkiga artiklar som behandlar juridiska frågor som är viktiga för företagare, över 150 handlingsmodeller med anvisningar för upprättande och kontrollistor. För dem som behöver ytterligare information föreslår tjänsten också nyttiga länkar till lagar och andra informationskällor.

  Medlemmar i Loimu får som medlemsförmån avgiftsfri tillgång till VirtuaaliLakimies-tjänsten vars normalpris är 240 € per år.

  VirtuaaliLakimies-tjänsten täcker 10 av affärslivets viktigaste juridiska områden:

  • Personal och chefsarbete
  • Affärsverksamhetsavtal
  • Dataskydd
  • Konsumentskydd och produktansvar
  • Bolagsrätt
  • Finansiering och företagsomstruktureringar
  • Offentliga upphandlingar och konkurrensrätt
  • Miljörätt och byggande
  • Företagets egendom
  • Miljörätt och byggande
  • Företagets egendom

  Du kan ta tjänsten i bruk genom att registrera dig på adressen www.virtuaalilakimies.fi och mata in en kampanjkod. Kampanjkoden hittar du på medlemssidorna.

 • Med en coach kan du fundera över inledande av företagande, vilken företagsform som är lämplig för dig, den sociala tryggheten eller företagarens vardag och välbefinnande.

  Loimus karriärcoach har personlig erfarenhet av företagande som huvudsyssla och bisyssla. Läs mer: https://www.loimu.fi/tyo-ja-ura/tyossa-oleville/miten-urapalvelut-tukee-uranhallinnassa/

Medlemsförmåner för företagare

 • Medlemmar i Loimu får tillgång till UKKO.fi:s faktureringstjänst med en rabatt på 20 procent. Medlemspriset är 4 procent av faktureringens momsfria slutbelopp (normalpris 5 procent). Du får rabatten genom att anmäla till UKKO.fi:s kundtjänst att du är en medlem i Loimu. Observera att de som använder faktureringstjänster anses för utkomstskyddets del vara företagare, ofta i bisyssla, vilket påverkar utkomstskyddet. Mer information om UKKO.fi:s tjänster finns på UKKO.fi-webbplatsen, där du också kan ta i bruk tjänsten.

  Medlemmar i Loimu får en rabatt på 10 procent på UKKO Pro-medlemsavgiften. Användningen av tjänsten från och med 0 €/månad. UKKO Pro är avsedd för enskilda näringsidkare som med hjälp av tjänsten kan automatisera sin bokföring och sålunda spara på kostnader till redovisningsbyråer. Via tjänsten kan du också avgiftsfritt grunda ett firmanamn om du ännu inte har ett sådant. Mer information finns på UKKO Pros webbplats.

  Medlemmar i Loimu får en rabatt på 20 procent för tjänsten OP Lättföretagare. Anmäl ditt Loimu-medlemsnummer när du tar tjänsten i bruk. OP Lättföretagare sköter pappersarbetet, skattedeklarationerna och avgifterna för dig, och du kan koncentrera dig på din företagsverksamhet. Du får ett FO-nummer via OP Lättföretagare-tjänsten och blir med andra ord en riktig företagare, men om verksamheten är småskalig kan ditt företagande betraktas som bisyssla. Mer information finns på OP:s webbplats.

 • Företagarmedlemmar i Loimu kan skaffa ett omfattande tjänstepaket från Företagarna i Finland för 140 €/år. Du kan skaffa tjänstepaketet direkt från Företagarna i Finlands webbplats. Tjänstepaketet inkluderar bland annat en dokumentdatabas och rådgivningstjänster.

 • Loimus medlemsförmånsförsäkringar erbjuds av försäkringsbolaget Turva. Försäkringsvillkoren och exakta uppgifter om försäkringarna finns på Turvas webbplats.

  Försäkringarna nedan ingår i medlemsavgiften:

  • Resenärförsäkring för fritidsresor
   Förbundets medlemskort/mobila medlemskort kan användas som försäkringsintyg. Vid behov kan du beställa ett intyg för resenärförsäkringen på Turvas webbplats.
  • Organisationsförsäkring
   Som medlem i förbundet omfattas du av organisationsförsäkringen när du utför förbundets organisationsuppgifter och deltar i dess organisationsevenemang.
  • Ansvars- och rättsskyddsförsäkring vid yrkesutövning
   Försäkringen omfattar förbundets medlemmar och studerandemedlemmar i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande samt stipendieforskare i ärenden som gäller forskningsarbetet. Dessutom omfattar försäkringen självständiga yrkesutövare och företagare som är medlemmar i förbundet och inte har några anställda. Försäkringen gäller för medlemmar som betalat medlemsavgift enligt förbundets stadgar och varit medlemmar i förbundet under de föregående sex månaderna.

  Utöver försäkringar som ingår i medlemsavgiften beviljar Turva rabatt på andra frivilliga försäkringar, till exempel hemförsäkring, bilförsäkring och personförsäkring. Läs mer

 • If Skadeförsäkring Ab:s förmåner: Primus-livförsäkring och -olycksfallsförsäkring, och andra försäkringsförmåner som If erbjuder. Läs mer

 • Holvi är en helt digital tjänst för ekonomiförvaltning som samlar allt som en småföretagare behöver i ett paket. Tjänsten grundar sig på ett helt digitalt företagskonto och därtill kopplade verktyg: kontokort, fakturering, webbutik och bokföring. Holvis företagskonto erbjuder samma betalfunktioner som ett traditionellt konto. Med hjälp av Holvis mobilapp följer du kontotransaktionerna behändigt med din telefon. Du meddelas om varje köp och kan ta en bild på kvittot med din telefon och spara kvittona direkt i bokföringen. Du skapar, skickar och följer fakturor enkelt, och med hjälp av Holvis rapporteringsvy och momsräknare vet du exakt hur det går för ditt företag.

  Loimu är ett medlemsförbund i AKY. Som Loimu-medlem får du sålunda tillgång till Holvis Grower-paket för tre månader utan månadsavgift om du använder rabattkoden som du får från tjänsten Member+ när du öppnar ett konto.

 • Se utbildningarna och evenemangen för företagare i Loimus utbildningskalender: https://www.loimu.fi/tapahtumat-ja-koulutukset/

Blev du intresserad? Bekanta dig närmare med alla förmåner och tjänster som vi erbjuder åt våra företagarmedlemmar (på finska).