Yrittäjänä

Entistä useampi korkeakoulutettu näkee yrittäjyyden houkuttelevana uravaihtoehtona. Tarvittavaa osaamista on voinut karttua työuran aikana tai esimerkiksi harrastustoiminnan tai opintojen myötä.  Yrittäjyys voi olla päätoimista tai sivutoimista, pysyvää tai tilapäistä. Loimulaisilla aloilla tyypillinen sivutoiminen yrittäjyys liittyy konsultoitaviin asiantuntijapalveluihin. Moni myös vuorottelee palkkatyön ja yrittäjyyden välillä.

Tarjoamme yrittäjänä toimiville jäsenillemme apua, palveluja ja etuja. Ajamme yrittäjien asioita yhteistyössä akavalaisten liittojen kanssa.

Kuka tahansa voi kasvaa yrittäjäksi. Oma yrittäjyyspolku voi olla joustava ja kokeileva ja alkuun voi lähteä pienestikin.  Yrittäjyyttä oppii tekemällä, mutta siihen voi myös kouluttautua. Yrittäjyyskoulutuksesta saa tietoa yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnan eri osa-alueista.

 • Yrittäjäksi lähtemiseen liittyy monia päätöksiä. Yrittäjyyden perusedellytys on liikeidea, jonka varaan toiminta rakennetaan. Tämän jälkeen tulee pohdittavaksi esimerkiksi se, millainen yritysmuoto sopisi itselle parhaiten.

  Yritysmuodon valintaan vaikuttaa muun muassa tavoiteltu liikevaihto, investointitarpeet, työntekijöiden palkkaaminen sekä se, onko tarkoitus toimia yksin vai yhdessä kumppaneiden kanssa. Näiden päätösten tekemiseen kannattaa varata aikaa.

 • Kun olet päättänyt yritystoiminnan aloittamisesta ja tehnyt kaikki siihen liittyvät päätökset, on aika lähteä liikkeelle. Ensimmäiseksi sinun tulee rekisteröidä yritys kaupparekisteriin. Tämä tehdään perustamisilmoituksella.

  Perustamisilmoituksen voi tehdä sähköisesti yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ).

  Samalla ilmoituksella voit ilmoittautua myös tarvittaviin verohallinnon rekistereihin, joita ovat

  • arvonlisäverovelvollisten rekisteri
  • ennakkoperintärekisteri
  • työnantajarekisteri – jos toimit työnantajana

  Ennakkoperintärekisteri on vapaaehtoinen rekisteri.  Se tarkoittaa, että yritys hoitaa ennakkoveronsa itse. Kun yritys on ennakkoperintärekisterissä, asiakas voi hakea kotitalousvähennystä

  Jos yrityksesi ei ole ennakkoperintärekisterissä, ennakonpidätyksen tekeminen – eli veron pidättäminen laskusta – jää palvelun maksajan kontolle.

  Tällöin laskun maksajan olisi tehtävä verokortin mukainen ennakonpidätys samaan tapaan kuin työsuhteessa olevalta henkilöltä. Tämän jälkeen maksajan tulisi tilittää verojen osuus Verohallinnolle.

  Yrittäjän on itse ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi. Ilmoittaudu rekisteriin, jos arvioit liikevaihtosi olevan tilikauden aikana yli 15 000 € (vuonna 2021 alkavat tilikaudet, aiemmin raja oli 10 000 €).  Jos et ole arvonlisäverovelvollinen, et myöskään laskuta arvonlisäveroa.

 • Saat Y-tunnuksen heti, kun jättämäsi perustamisilmoitus on kirjattu järjestelmään. Yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus on PRH:n tai Verohallinnon yritykselle ja yhteisölle antama tunnus, joka yksilöi yrityksen.

  Metsänomistajan y-tunnus

  Mikäli omistat metsää, sinulla on metsänomistajuuden kautta y-tunnus. Halutessasi voit tällä samalla y-tunnuksella tehdä muutakin yritystoimintaa, mutta tällöin sinun täytyy tehdä muutosilmoitus yritystoiminnan muuttamisesta. Voit tehdä muutosilmoituksen sähköisesti  YTJ-palvelussa.

 • Yrittäjänä saat ansiosidonnaista päivärahaa, jos  kuulut työttömyyskassaan ja työssäoloehto täyttyy.

  Jos aloitat palkansaajakassan jäsenenä yritystoiminnan, sinun on mahdollista siirtyä jäseneksi Yrittäjäkassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta ilman katkosta työttömyysturvassa. Tämä toteutuu jälkisuojajärjestelyn kautta.

  Jälkisuoja-aika kestää yritystoiminnan aloittamisesta yrittäjän työssäoloehdon täyttymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.  Jos jäät tuona aikana työttömäksi voit saada palkansaajapäivärahaa yrittäjyyttä edeltäneen palkkatyön ansioiden perusteella.

  Mikäli työskentelet sivutoimisesti yrittäjänä palkkatyön ohella, voit edelleen kuulua palkansaajakassaan.

  Lue lisää

 • Yrittäjillä on erilaiset edellytykset työttömyysturvaan kuin palkansaajilla. Normaalisti oikeus työttömyysturvaan katkeaa, mikäli päätoiminen yritystoimintaa kestää yli kaksi viikkoa.

  Säilyttääksesi oikeuden työttömyysetuuteen, yritystoimintasi tulee olla sivutoimista.

  TE-toimisto selvittää, onko yrittäminen ollut pää- vai sivutoimista. Ratkaiseva seikka ei ole toiminnasta kertynyt tulo vaan toimintaan käytetty työmäärä, eli yhteenlasketut tunnit per viikko. Sivutoimisena yrittäjänä sinun on haettava päätoimisesti töitä, etkä voi kieltäytyä te-palveluiden osoittamista kursseista tai työstä.

  Arvio sivu- tai päätoimisuudesta on aina henkilökohtainen.

  Työttömyysturvalakia muutettiin vuonna 2018, jolloin työttömänä aloitetun pää- tai sivutoimisuutta ei arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta.

  Mikäli suunnittelet yrittäjyyttä ja olet epävarma, onko yrittäjyys sivu- vai päätoimista, pyri selvittämään asia etukäteen TE-toimistosta.

  Huomaathan, että kevytyrittäjyys ei ole sama asia kuin sivutoiminen yrittäjyys. Sinut voidaan silti arvioida päätoimiseksi yrittäjäksi.

 • Sivutoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että pääasiallinen toimeentulosi tulee jostakin muualta kuin yritystoiminnasta. Sivutoimisena yrittäjänä voi toimia kaikissa yritystoiminnan muodoissa.

  Sivutoimisesta yrittäjyydestä työnantajalle ilmoittaminen

  Jos toimit työsuhteessa, ja suunnittelet sivutoimista yrittäjyyttä, on mahdollista, että sinun on ilmoitettava asiasta työnantajalle. Tarkista työsopimuksesta, onko tällaisesta sovittu.

  Työsopimuslain mukaan työsuhteen aikana ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka voisi vahingoittaa työnantajaa. Tällaisena voidaan pitää kilpailevaa toimintaa ja sen valmistelua. Tilanteet arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

 • Kevytyrittäjyys on markkinointitermi, joka tarkoittaa, että laskutat tekemästäsi työstä ulkopuolisen yrityksen kautta, joko yksityishenkilönä tai y-tunnuksella.  Vertaile erilaisia laskutuspalveluyrityksiä ja heidän tarjoamia palveluitaan. Osa yrityksistä  hoitaa sinun puolestasi eläkemaksut ja osalla yrityksistä palveluihin kuuluu myös muun muassa kirjanpito ja muut toimet.

  Palvelumaksut vaihtelevat 3-7 % riippuen palvelusta ja myynnistä.

  Kevytyrittäjyys sopii erityisen hyvin pienimuotoiseen yritystoimintaan, sesonkimaiseen toimintaan tai yritystoiminnan testaukseen.

  Myös kevytyrittäjyys voidaan katsoa päätoimiseksi yrittäjyydeksi.

Hyödyllisiä linkkejä

Sivutoimisen yrittäjän ja luennoitsijan palkkiot

Tuntityönä tehtävästä työsuorituksesta sovittava korvaus tulisi olla

 • yliopistossa tai korkeakoulussa loppututkinnon suorittaneelle henkilölle vähintään 43,80 euroa tunnilta
 • ylioppilastutkinnon suorittaneelle vähintään 31,30 euroa tunnilta.

Tutustu tarkemmin Akavan palkkiosuosituksiin sivutoimiseen yrittäjyyteen, luennointiin tai kirjoituspalkkioihin liittyen.

Palvelut ja edut yrittäjäjäsenille

Olethan jo tutustunut yrittäjänä toimiville jäsenille räätälöityihin palveluihin ja etuihin? Näitä ovat muun muassa:

 • AKY – Akavalaiset yrittäjät jäsenyys
 • Yksityiselämän lakineuvonta
 • VirtuaaliLakimies
 • Yrittäjyyssparraus uravalmentajan kanssa
 • Ukko.fi, Ukko Pro ja OP-Kevytyrittäjäpalvelu edut
 • Suomen Yrittäjien palvelupaketti
 • Jäsenen vakuutukset
 • IF:n vakuutusetu
 • Holvi
 • Koulutuksia yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille

Sparrausta yrittäjyyteen

Urapalveluistamme saat apua ja sparrausta alkuvaiheen pohdintoihin. Yhdessä valmentajan kanssa voit vaikka vain miettiä, onko yrittäjyys sinun juttusi.  Kuulet, mitä olisi hyvä ottaa huomioon ja voit kysyä esimerkiksi yrittäjyyden eri muodoista, rahoitusvaihtoehdoista ja sosiaaliturvasta.

Loimun uravalmentajalla on omakohtaista kokemusta niin kokopäiväisestä kuin sivutoimisesta yrittäjyydestä.

Koulutuksia yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille

Koulutuksemme on räätälöity myös muille kuin vakituisessa työsuhteessa työskenteleville! Autamme sinua pohtimaan yrittäjyyttä ja itsensätyöllistämisen mahdollisuuksia. Tutustu ajankohtaiseen koulutustarjontaamme alta tai katso kiinnostavimmat tallenteet webinaareista!

Tallenteiden katsominen vaatii jäsensivuille kirjautumisen.

Tallennekirjasto Loimu

Koulutuksia yrittäjyyteen liittyen