Vanliga frågor om medlemskap och medlemsavgifter

Har du frågor gällande medlemskapet eller medlemsavgifterna? Ta en titt på de vanligaste frågorna.

Medlemskap

 • Absolut! Som företagare får du rabatt på din medlemsavgift.

  Läs mer om medlemskap som företagare

  Bekanta dig också med Akavalaiset Yrittäjät AKY ry:s förmåner och tjänster, som du är berättigad till som medlem i Loimu.

 • Enligt förbundets stadgar är en medlem skyldig att betala medlemsavgiften för den tid som medlemskapet varar. Vi strävar alltid efter att hitta en gemensam lösning med medlemmen i en situation där obetalda betalningar har uppstått, så att medlemskapet inte avbryts. Om du behöver en betalningsplan för dina medlemsavgifter, vänligen kontakta vår medlemstjänst via OmaLoimu, oma.loimu.fi.

  Utebliven betalning av medlemsavgiften är inte en anmälan om utträde.

  Förbundsstyrelsen kan avsätta en medlem som inte har betalat sina medlemsavgifter i rätt tid och som inte har kommit överens med förbundet om ett alternativt förfarande. Observera att medlemskapet i kassan alltid upphör efter den sista dagen för vilken medlemsavgiften har betalats, medan dagen för utträdet ur förbundet är den sista dagen då medlemskapet ännu har varit giltigt.

 • Användarnamn: Ditt medlemsnummer eller din e-postadress som finns registrerad i Loimus medlemsregister.

  Lösenord: Lösenordet har inte bestämts i förväg, utan du kan skapa ett i samband med att du loggar in för första gången. Du kan beställa ett nytt lösenord via länken ”Beställ ett nytt lösenord” i inloggningsfönstret.

  En verifieringskod skickas till din e-postadress, som du ska ange på följande sida. Webbläsaren eller fliken får inte stängas i något skede av processen.”

  Läs mer om hur du återställer ditt lösenord

 • Ett medlemskap i förbundet kan endast sägas upp genom en personlig, skriftlig anmälan. Ett fritt formulerat meddelande via OmaLoimu, oma.loimu.fi räcker som anmälan om utträde. Utträdet kan endast ske till utgången av den månad då anmälan har mottagits, dvs. inte retroaktivt. Skyldigheten att betala medlemsavgiften fortsätter fram till slutet av den månad då den skriftliga anmälan har gjorts. Utebliven betalning av medlemsavgiften är inte en anmälan om utträde.

Medlemsavgifter

 • Du kan få rabatt om dina inkomster är låga, till exempel om du blir arbetslös, ditt anställningsförhållande övergår till deltidsarbete, du får stipendium samt om du tar ut familjeledighet, studieledighet eller alterneringsledighet.

  Du kan ansöka om rabatt genom att fylla i rabattansökan i OmaLoimu, oma.loimu.fi.

  Läs mer om kriterierna för rabatt

 • Kontrollera med oss om din rabattperiod är aktuell genom att kontakta våra medlemstjänster via OmaLoimu, oma.loimu.fi, så tittar vi på din situation tillsammans.

 • Du kan vänta på ett beslut om rabatterad avgift. Om du inte har fått något beslut inom ett par veckor, vänligen kontakta vår medlemstjänst via OmaLoimu, oma.loimu.fi.

 • Du kan kontrollera statusen för din medlemsavgift samt din betalningsreferens via OmaLoimu, oma.loimu.fi. Du kan även betala din medlemsavgift i OmaLoimu.

 • Du kan byta din pappersfaktura till en miljövänlig e-faktura i din nätbank.

  Se instruktioner för hur du beställer en e-faktura

 • E-fakturan beaktar det totala saldot enligt de nuvarande betalningsgrunderna för hela det aktuella kalenderåret och delar upp det återstående saldot i lika stora delbetalningar för de återstående månaderna. Det innebär att om du har en obetald avgift från tidigare månader kommer den automatiskt att läggas till dina framtida betalningar.

 • E-fakturan beaktar det totala saldot enligt de nuvarande betalningsgrunderna för hela det aktuella kalenderåret och delar upp betalningarna i lika stora månatliga rater. Av denna anledning ändras beloppet på din e-faktura om du missar en betalning eller om din betalningsgrund ändras i mitten av året.

Arbetslöshetskassan

 • Du kan ansluta dig till vår arbetslöshetskassa Erko genom att fylla i medlemsansökan i OmaLoimu, oma.loimu.fi
  Du kan gå med i arbetslöshetskassan när du börjar utföra avlönat arbete. Meddela oss i så fall vilket datum du började arbeta och namnet på din arbetsgivare. Observera att du kan ansluta dig till kassan tidigast från och med anmälningsdagen, inte retroaktivt.

  Läs mer om arbetslöshetskassan!

 • Du kan ansluta dig till arbetslöshetskassan endast om du utför avlönat arbete. Om du redan har gått med i arbetslöshetskassan före stipendiets startdatum fortsätter ditt kassamedlemskap, men stipendieperioden är en så kallad period som hoppas över och du kommer därför inte att tjäna in arbetsvillkoret under denna period.

 • Vid byte av arbetslöshetskassa får det gå högst 30 dagar mellan kassamedlemskapen för att säkerställa att ditt arbetslöshetsskydd fortsätter utan avbrott. Om du för närvarande inte utför avlönat arbete och byter förbund, ska du behålla ditt medlemskap i din tidigare kassa. Du kan endast byta kassa om du har ett anställnings- eller tjänsteförhållande. Om du är osäker, kontakta våra medlemstjänster. I alla situationer ska du utträda ur den gamla kassan först när du har fått en bekräftelse på ditt medlemskap från förbundet.

  När du ansluter dig till Loimu, ska du ange om du också vill gå med i arbetslöshetskassan Erko.

Att resa och arbeta utomlands

 • Försäkringen gäller på fritidsresor från Finland till utlandet samt på resor i Finland som sker på fritiden och sträcker sig minst 50 kilometer från den försäkrades bostad, arbetsplats eller fritidsbostad. Försäkringen gäller i högst 45 dygn i följd från att resan började. Om du är osäker, kontrollera saken direkt via Turvas servicenummer 01019 5110.

  Läs mer om Loimus omfattande försäkringsförmåner

 • Du kan beställa ett försäkringsbevis via Turvas webbplats. Du kan också hämta intyget direkt från något av Turvas servicekontor.

 • Försäkringsskyddet följer alltid smidigt med dig i TaskuTurva-appen. TaskuTurva är en egen mobilapp för Turvas kunder och medlemmar i fackförbund som är försäkrade hos Turva. Med hjälp av den kan du bättre känna till ditt försäkringsskydd och kontrollera dina försäkringar var som helst och när som helst.

  Se nedladdningsinstruktioner och mer information

  Du hittar också ditt reseförsäkringskort via webbtjänsten Loimu Member+

 • Även om du inte har något pappersintyg att ta med dig på resan är försäkringen fortfarande giltig. När du har att göra med en vårdinrättning utomlands är det bra att ha med dig SOS nödnummer +358 1019 5111. Om du ringer dem och berättar att du är Loimus medlem kan de hjälpa dig med fakturering, ordna eventuell hemtransport, berätta för vårdinrättningen att Loimu-försäkringen gäller mm.

 • Loimu har ett gemensamt nordiskt gästmedlemsavtal, ett gästmedlemsavtal som ger dig tillgång till tjänsterna hos ett systerförbund i destinationslandet när du har betalat din medlemsavgift till Loimu. Vänligen meddela oss om saken via OmaLoimu, oma.loimu.fi.

  Mer information om det nordiska gästmedlemsavtalet

 • När du flyttar utomlands, försäkra dig om att ditt medlemskap i arbetslöshetskassan fortfarande gäller genom att kontakta oss via OmaLoimu, oma.loimu.fi. När du bor utomlands får du även rabatt på Loimus medlemsavgift.

  Läs mer om att arbeta utomlands

Hittade du det du sökte?

Om inte, vänligen kontakta våra medlemstjänster

 • Jäsenpalvelut

  Puhelinpalvelu ma – to klo 10 – 12