Työhön ulkomaille

Työntekoon ulkomailla vaikuttaa, hakeudutko EU- tai ETA-maahan vai niiden ulkopuolelle. Työskentelyssä EU- tai ETA -maissa ja Sveitsissä Suomen kansalaisena sinulla on samat oikeudet ja velvollisuudet työnteossa kuin maan omilla kansalaisilla. Ota hyvissä ajoin selvää asioista ja perehdy kohdemaan työelämään ja tapoihin, kun harkitset lähtöä tai olet lähdössä ulkomaille.

EU- ja ETA-alueen ulkopuolella olevissa maissa on jokaisessa omat erityispiirteensä ja työelämän säätelynsä. Kannattaa siis perehtyä tarkasti kyseisen maan työelämän sääntelyyn ja työkulttuuriin. Monet asiat täytyy hoitaa hyvissä ajoin jo kotimaassa. Esimerkiksi EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle tarvitset pääsääntöisesti työluvan, jonka myöntää kunkin maan maahanmuuttoviranomainen ja usein sinun täytyy itse selvittää työlupiin liittyvät vaatimukset ja menettelyt. Lisätietoja löydät muun muassa maiden edustustoista. Kun valmistaudut hyvin ennakkoon, saat hoidettua asioita ulkomailla mahdollisimman helposti ja sopeudut nopeammin uuteen maahan ja kulttuuriin.

Työhön toiseen Pohjoismaahan

Olemme helpottaneet siirtymistäsi työskentelemään väliaikaisesti toiseen Pohjoismaahan. Vierasjäsensopimus on solmittu Loimun ja pohjoismaisten sisarjärjestöjen kesken, ja sen tarkoituksena on edistää työskentelyä ja asiantuntijoiden liikkumista maiden välillä. Loimun jäsenyys mahdollistaa palveluiden saamisen paikan päältä kohdemaan sisarjärjestöstä, ilman että jäsenyyttä tarvitsee siirtää. Lisäksi ennen muuttoa on jo tarjolla palkka- ja työnhakuneuvontaa työllistymisesi tueksi.

 • Pohjoismainen vierasjäsensopimus mahdollistaa ulkomailla oleskellessa jäsenyyden säilyttämisen omassa lähtömaan liitossa, ja samalla palveluiden saannin kohdemaassa. Eli kun suomalainen lähtee esim. Ruotsiin työskentelemään maksimissaan 3 vuoden ajaksi, ei Loimun jäsenyyttä ole syytä katkaista. Sen avulla saa neuvonnan ja edunvalvonnan Naturvetarna-liiton kautta.

  Ilmoita muuttosuunnitelmistasi sekä Loimuun että kohdemaan liittoon, jolloin vierasjäsenyytesi voidaan aktivoida. Jo ennen muuttoa voit saada apua työnhakuun ja palkkatason neuvontaan kohdemaan liitosta.

  Voit kysyä lisätietoa ja ilmoittaa muuttosuunnitelmistasi ottamalla jäsenpalveluumme yhteyttä OmaLoimussa.

  Työttömyysturva

  Työttömyysturva ei kuulu sopimuksen piiriin. Kassan jäsenyys on siirrettävä kohdemaahan viimeistään 1 kk kuluessa muutosta. Paluumuuttajien on Pohjoismaissa siirrettävä kassan jäsenyys 8 viikon kuluessa. Molempien maiden kassoja on informoitava muutosta, ja kun uuteen kassaan liittyminen on varmistunut, voi erota lähtömaan kassasta.

  Ruotsissa työttömyysturvan hoitaa A-kassan. Norjassa ei kassoja ole, vaan työttömyysturva hoidetaan lakisääteisesti samoin kuin muu sosiaalivakuutus. Tanskassa työttömyysturvan hoitaa Magistrenes Arbejdsløshedskasse.

  Ennen muuttoa kertyneen työssäoloehdon saa siirrettyä kohdemaahan. Lisätietoja saat työttömyyskassastamme Erkosta: www.erko.fi

  Kassan jäsenmaksu maksetaan kohdemaahan.

  Yhteistyöliitot
  Lisätietoa sisarliittojen tarjoamista palveluista löydät näiden liittojen verkkosivuilta.
  Ruotsi: www.naturvetarna.se
  Norja: www.naturviterne.no
  Tanska: www.dm.dk ja www.ja.dk
  Islanti: www.fin.is

 • Sopimus pohjoismaisesta vierasjäsenyydestä (.pdf, 120 kt)
 • Avtal om Nordiskt gästmedleskap (.pdf, 118 kt)

Työhön ulkomaille komennuksella

Jos työnantajasi lähettää sinut työskentelemään ulkomaille, olet ns. lähetetty työntekijä. Lähetetyn työntekijän työehdot määräytyvät Suomen lakien ja työehtosopimuksen mukaan, ellei sitten työskentelymaan valtion lainsäädännöstä muuta johdu.

Lähetetyn työntekijän kanssa sovitaan ulkomaan työskentelyn ehdoista erikseen, yleensä työsopimusta täydennetään erillisellä komennussopimuksella. Komennussopimus on yleisimmin määräaikainen sopimus, jossa on sovittuna ainakin

 • työn alkamisajankohta
 • työn kesto
 • työn tekemisen maa
 • pääasialliset työtehtävät
 • yhteyshenkilö Suomessa
 • palkkaus ja luontoisedut
 • matka- ja muuttokustannusten korvaukset sekä esimerkiksi työntekijän lasten päivähoito- ja koulumaksujen korvaaminen
 • työajat ja palkalliset vapaapäivät (asemamaan vai Suomen käytännön mukaan)
 • tehtävänimike
 • paluuoikeus vanhaan tehtävään
 • sopimuksen ennenaikaisen päättämisen seuraukset.

Lisätietoa

Lisätietoja työkomennuksesta ulkomailla ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN:n laatimasta ulkomaantyön oppaasta.

 • Ulkomaantyön opas (.pdf, 2 Mt)