Medlemsförmånerna i ett nötskal

Vet du vilka värdefulla tjänster och förmåner som ingår i ditt medlemskap? Med din medlemsavgift kan du få förmåner värda tusentals euro varje år! Om du står inför konfliktsituationer i arbetslivet kan den tjänst du får vara värd upp till tiotusentals euro.

Få ut det mesta av ditt medlemskap!

Rådgivning om anställning, lön och karriär

Arbetslöshetsskydd

Via oss kan du ansluta dig till arbetslöshetskassan Erko och på så sätt försäkra dig ifall du blir arbetslös eller permitterad. Visste du att alterneringsledighet också förutsätter medlemskap i en arbetslöshetskassa? Läs mer på webbplatsen för Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko.

Försäkringsskydd som erbjuds av förbundet

Som medlem har du en organisationsförsäkring och en resenärförsäkring hos försäkringsbolaget Turva. Du får också bra rabatter på dina försäkringar.

Be om mer information från Turva!

Förbundet erbjuder också en rättsskyddsförmån som täcker rättegångskostnader relaterade till medlemmens anställnings- eller tjänsteförhållande,

Löntagare inom den privata och offentliga sektorn omfattas av en grupplivförsäkring som avtalats mellan olika arbetsmarknadsorganisationer. Försäkringen upphör när arbetstagaren går i pension.

Visste du att ansvars- och rättsskyddsförmånen endast finns tillgängliga via förbundet och täcker personskada, skada på egendom eller juridiska kostnader upp till 17 000 euro!

Utbildning

Vi erbjuder en bred variation av arbetslivsutbildningar, såsom kurser i att fungera som chef, att lyckas på arbetsintervjuer och att förhandla om löner under anställningen. Bekanta dig med vår evenemangskalender för att se vilka utbildningar som erbjuds.

Juridisk rådgivning i privata frågor

Behöver du hjälp med juridiska problem i ditt privatliv? Advokatbyrån JB Eversheds Oy ger våra medlemmar råd via telefon i frågor som rör arv, bostads- eller fastighetsköp.

Bankförmåner

Som medlem får du ett förmånligare bolån och placeringsförmåner på Danske Bank. Som nyutexaminerad lönar det sig att utnyttja Danske Banks förmånliga vardagstjänster som medlemsförmån.

Fritidsförmåner

  • Ett brett utbud av förmånliga semesterstugor och -bostäder av hög kvalitet via tjänsten member+. Där hittar du även andra växlande förmåner och rabatter som är skräddarsydda för Akavas medlemmar.
  • Primus-livförsäkring ja -olycksfallsförsäkring till ett förmånligt pris. Utnyttja de rejäla Primus-förmånerna som din organisation har förhandlat fram på henkivakuutuskuntoon.fi

Publikationer

Vet du vilka värdefulla tjänster och förmåner som ingår i ditt medlemskap? Med din medlemsavgift kan du få förmåner värda tusentals euro varje år!

Tjänst eller förmånVärde* euro
Tjänster som gäller anställningsförhållanden
Juridisk rådgivning i anställningsfrågor (60 min)200
Granskning av arbetsavtal (30 min)100
Karriärtjänster
CV-kommentarer50
Möte med en karriärexpert150
Mentorstjänst200
Lönerekommendation50
Medlemsförmåner
Förbundets försäkringspaket (resenär- och arbetslivsförsäkringar)170
Diskussion med jurist om bouppteckningar 30 min (Eversheds)100
Totalt värde av alla förmåner över 1 000 euro!1020
*Värdena är beräknade på grundval av priser för liknande tjänster som finns tillgängliga på de fria marknaderna..