Toimikunnat ja verkostot

Loimussa on kahdeksan toimikuntaa tai verkostoa. Ne ovat hallituksen alaisia toimielimiä ja niiden tehtävänä on osallistua toimialaansa liittyvien päätösten valmisteluun.

Lisäksi Loimussa toimii työvaliokunta, joka mm. valmistelee Loimun hallituksen kokouksia, ja vaalilautakunta, joka huolehtii valtuustovaalien toimeenpanosta. Työvaliokunta koostuu Loimun hallituksen puheenjohtajistosta ja vaalilautakunta valitaan erikseen neljän vuoden välein toteutettavia vaaleja varten.

Loimun toimikunnat ja verkostot sekä niiden tehtävät

  • toimii Loimun kansainvälisten jäsenten yhdyssiteenä 
  • ideoi ja järjestää tapahtumia kansainvälisille jäsenille yhdessä Loimun toimiston vastuullisten työntekijöiden kanssa 
  • edistää Loimun kansainvälisten jäsenten työllisyyttä ja edunvalvontaa 
  • valmistelee ja suunnittelee tarvittaessa hallituksen sille erikseen määrittämiä projekteja ja/tai hankkeita.

   

  • edistää julkisella sektorilla (valtio, kunta, hyvinvointialueet) työskentelevien jäsenten keskinäistä tiedon- ja kokemusten vaihtoa 
  • toimii liiton hallituksen/toimiston ja julkisen sektorin kentän välisenä tiedonkulkukanavana 
  • edistää muilla tavoin Loimun edunvalvontaa julkisella sektorilla 
  • tukee julkisesta sektorista vastaavia Loimun työntekijöitä julkisen sektorin neuvottelutoiminnassa ja julkisen sektorin sopimusalojen muussa edunvalvonnassa 
  • valmistelee ja suunnittelee tarvittaessa hallituksen sille erikseen määrittämiä projekteja ja/tai hankkeita. 

  Hallitus nimittää julkisen sektorin toimikuntaan ensisijaisesti sellaisia Loimun jäseniä, jotka toimivat työyhteisössään työntekijöitä edustavassa luottamustehtävässä, kuten luottamusmiehenä, luottamusvaltuutettuna, henkilöstöedustajana, työsuojeluvaltuutettuna tai muussa vastaavassa tehtävässä. Toimikunnan jäsenmäärä on enintään 15 henkilöä. Toimikunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta. 

  Jäsenet kaudella 1.9.2023-31.8.2025

  Valtio

  • Hämäläinen Anna-Maija, Tukes  
  • Hänninen Panu, SYKE   
  • Kailanto Sanna,  THL 
  • Lyytikäinen Tapani,  Ruokavirasto 
  • Mäkinen Maria,  ELY
  • Penttinen Sari,  Puolustusvoimat  
  • Vainio Jouni, Ilmatieteen laitos  
  • Vehanen Teppo, Luke 

  Kunta

  • Gunell Marianne, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
  • Kataja Satu, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
  • Kemppainen Mika, Lahden kaupunki
  • Maasilta Tommi, Kuntaliitto
  • Sallas Leena, Helsingin kaupunki
  • edistää Loimun jäsenkasvua 
  • edistää liiton jäsenyhdistysten toimintaa ja niiden välistä yhteistyötä 
  • valmistelee ja suunnittelee tarvittaessa hallituksen sille erikseen määrittämiä projekteja ja/tai hankkeita. 

  Hallitus nimittää toimikunnan jäseniksi henkilöitä, jotka ovat innostuneita jäsenkasvusta ja Loimun jäsenyhdistystoiminnan kehittämisestä. Toimikunnan jäsenmäärä on enintään 10 henkilöä. Toimikuntaan varataan paikka opiskelijajäsenelle. Toimikunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta.  

  Jäsenet kaudella 1.9.2023-31.8.2025

  • Aholainen Timo
  • Hackman Peter
  • Mali Julia
  • Ryökäs Pauliina (opisk.) 
  • Vainio Jouni
  • Vehanen Teppo
 • Loimun jäsenlehdellä on toimitusneuvosto, joka osallistuu jäsenlehden sisällön suunnitteluun. Tehtäväänsä suorittaessaan toimitusneuvosto muun muassa: 

  • käsittelee lehden yleisiä linjoja   
  • käsittelee lehden lukijapalautetta (kyselytutkimukset) 
  • ideoi lehden sisällön kehittämistä ja juttuaiheita  

  Hallitus nimittää Loimun jäsenlehden toimitusneuvoston edellä toimikuntien yleisissä säännöissä kuvatun nimittämismenettelyn mukaisesti kuitenkin niin, että myös jäsenlehden päätoimittajalla on oikeus esittää kirjallisesti hallitukselle henkilöitä toimitusneuvoston jäseniksi.

  Toimitusneuvoston jäsenmäärä on vähintään 4 ja enintään 10 henkilöä, joista yksi on opiskelija ja yksi on hallituksen jäsen. Toimitusneuvoston toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Erovuorossa on vuorovuosina puolet jäsenistä. Loimun opiskelijatoimikunta tekee hallitukselle esityksen toimitusneuvoston opiskelijajäsenestä. Toimitusneuvoston kokoonpanossa pyritään monipuolisuuteen jäsenten taustan ja heidän edustamiensa jäsenryhmien osalta.  

  Jäsenet kaudella 1.9.2023-31.8.2025

  • Asola Armi 
  • Autio Sari 
  • Etelälahti Tiina 
  • Huokuna Johannes 
  • Järvinen Erno 
  • Kammonen Laura 
  • Oksanen Kaisa 
  • Saarnio Karri 
  • Toppari Anna 
  • edistää opiskelijayhdistysten toimintaa ja yhteistyötä 
  • edistää liiton opiskelijajäsenhankintaa ja -pitoa  
  • edistää Loimun opiskelijatoimintaa 
  • valmistelee ja suunnittelee tarvittaessa hallituksen sille erikseen määrittämiä projekteja ja/tai hankkeita 

  Opiskelijatoimikunta muodostuu Loimun opiskelijayhdistysten edustajista sekä liiton hallituksen edustajasta. Jokainen opiskelijayhdistys voi esittää toimikuntaan kahta varsinaista ja kahta varajäsentä. Toimikunnan kausi on yksivuotinen. Toimikunta valitaan seuraavan kerran joulukuussa 2024. 

   

  Jäsenet 2024

  Joensuu:
  Eljas Liehu
  Sauli Mäkinen
  Heikki Soininen, varajäsen
  Lasse Hakkarainen, varajäsen

  Jyväskylä:
  Sanni Järvenpää
  Anna Luttinen
  Elisa Tirkkonen, varajäsen
  Leo Penttilä, varajäsen

  Kumpula:
  Saku Kalliomäki
  Anna Monni
  Aleksi Nieminen, varajäsen
  Rasmus Sohlman, varajäsen

  Kuopio:
  Inna Siimes
  Kielo Kitunen
  Minna Pitkänen, varajäsen
  Sonja Laine, varajäsen

  Oulu:
  Saana Riekki
  Riikka Lebeitsuk
  Katriina Turtinen, varajäsen
  Milla Heponiemi, varajäsen

  Tampere:
  Annastiina Niskanen
  Toivo Parjanen
  Annika Davidson , varajäsen
  Pinja Linnakangas, varajäsen

  Turku:
  Helmi Väänänen
  Samu Kallio

  Viikki:
  Anni Lindegren
  Timo Pihlajamäki
  Taija Marttila, varajäsen
  Saara Korjonen, varajäsen

  Pauliina Ryökäs
  Hallituksen opiskelijaedustaja

  Loimun opiskelijatoimikunta kokoaa valtakunnallisesti yhteen Loimun paikalliset opiskelijayhdistykset ja esittää opiskelijanäkökulmia Loimun hallitukselle. Toimikunnan puheenjohtajat rohkaisevat kaikkia opiskelijoita lähtemään mukaan Loimun opiskelijatoimintaan. Heidän kokemuksen mukaan toimikunnassa pääsee kehittämään toimintaa ja itseään yhdistysaktiivina, sekä verkostoitumaan muiden loimulaisten tulevien ammattilaisten kanssa.

 • Loimun hallitus voi kutsua neuvoston jäseniksi Loimun jäseniä, jotka toimivat sellaisissa tehtävissä, että heillä voidaan katsoa olevan erityistä asiantuntemusta ja näkemystä luonnontieteellisten, ympäristö- ja/tai metsäalojen tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja osaamispoliittisiin teemoihin ja kysymyksiin.  

  Neuvosto keskittyy toiminnassaan erityisesti loimulaisten toimialojen tulevaisuuteen, koulutus- ja osaamistarpeisiin sekä näihin liittyvien teemojen ja hankkeiden edistämiseen. 

  Jäsenet nimetään vuoden 2024 aikana.

  • edistää yksityisellä sektorilla työskentelevien jäsenten keskinäistä tiedon- ja kokemusten vaihtoa 
  • toimii liiton hallituksen/toimiston ja yksityisen sektorin kentän välisenä tiedonkulkukanavana 
  • edistää muilla tavoin liiton edunvalvontaa yksityisellä sektorilla 
  • tukee yksityisestä sektorista vastaavia Loimun työntekijöitä yksityisen sektorin neuvottelutoiminnassa ja sopimusalojen muussa edunvalvonnassa 
  • valmistelee ja suunnittelee tarvittaessa hallituksen sille erikseen määrittämiä projekteja ja/tai hankkeita.

  Hallitus nimittää yksityisen sektorin toimikunnan jäseniksi ensisijaisesti sellaisia Loimun jäseniä, jotka toimivat työyhteisössään työntekijöitä edustavassa luottamustehtävässä, kuten luottamusmiehenä, luottamusvaltuutettuna, henkilöstöedustajana, työsuojeluvaltuutettuna tai muussa vastaavassa tehtävässä. Toimikunnan jäsenmäärä on enintään 15 henkilöä. Toimikunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallitus voi täydentää toimikuntaa tarpeen mukaan myös kesken toimikauden. 

  Jäsenet kaudella 1.9.2023-31.8.2025

  • Ekholm Niko, Thermo Fisher Scientific
  • Kittamaa Jaakko, Stora Enso
  • Kotiharju Jaakko, Tapio
  • Lahdenperä Susanne, Perkin Elmer Finland
  • Matilainen Jukka, Suomen metsäkeskus
  • Svahn Tomi, Vitabalans
  • Väisänen Matti, Metsähallitus
  • edistää yliopistosektorilla työskentelevien jäsenten keskinäistä tiedon- ja kokemusten vaihtoa 
  • toimii liiton hallituksen/toimiston ja yliopistosektorin kentän välisenä tiedonkulkukanavana 
  • edistää muilla tavoin liiton edunvalvontaa yliopistosektorilla  
  • valmistelee tarvittaessa liiton kantoja ja päätöksentekoa yliopistoja koskevissa kysymyksissä 
  • tukee yliopistosektorista vastaavia Loimun työntekijöitä yliopistosektorin neuvottelutoiminnassa ja sopimusalan muussa edunvalvonnassa 
  • valmistelee ja suunnittelee tarvittaessa hallituksen sille erikseen määrittämiä projekteja ja/tai hankkeita. 

  Hallitus nimittää yliopistosektorin toimikunnan jäseniksi ensisijaisesti sellaisia Loimun jäseniä, jotka toimivat työyhteisössään työntekijöitä edustavassa luottamustehtävässä, kuten luottamusmiehenä, luottamusvaltuutettuna, henkilöstöedustajana, työsuojeluvaltuutettuna tai muussa vastaavassa tehtävässä. Toimikunnan jäsenmäärä on enintään 10 henkilöä. Toimikuntaan varataan paikka opiskelijajäsenelle. Toimikunnan toimikausi on 2 vuotta. Toimikunnan jäsenistö pyritään muodostamaan niin, että jäsenet edustavat riittävän monipuolisesti erilaisia loimulaisia tutkintotaustoja ja eri yliopistoja. 

  Jäsenet kaudella 1.9.2023-31.8.2025

  • Hokkanen Matti, Aalto yliopisto 
  • Mikkola Lea, Turun yliopisto (puheenjohtaja)
  • Saarela Janne, Itä-Suomen yliopisto
  • Saksman Mikael (opisk.)
  • Schultz Annika, Aalto yliopisto
 • Vaalilautakunnan tehtävä on huolehtia valtuustovaalin toimittamisesta yhdistyslain, liiton sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti. 

  Jäsenet kaudella 13.2.-31.12.2024

  • Peter Hackman
  • Helena Herttuainen (pj)
  • Laura Kammonen
  • Hannele Ollilainen
  • Anna-Maria Rajala
  • Merja Simonen
  • Anna Monni