Toimikunnat

Mitä ovat Loimun toimikunnat?

Toimikunnat ovat hallituksen alaisia toimielimiä ja niiden tehtävänä on osallistua toimialaansa liittyvien päätösten valmisteluun.

Nykyisten toimikuntien kausi päättyy 31.8.2021. Loimun hallitus nimesi 16.6.2021 pidetyssä kokouksessaan toimikunnat tulevalle kaudelle 1.9.2021-31.8.2023. Lisäksi hallitus päätti perustaa 5-vuotisjuhlavuoden toimikunnan ideoimaan ja organisoimaan juhlavuoden ohjelmaa. Toimikunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Helena Herttuainen.

Uusi toimikuntakausi käynnistetään toimikuntien yhteisessä seminaarissa tiistaina 14.9. klo 12-18. Seminaarin toteutustapa ja ohjelma tarkentuvat elokuussa.

Toimikuntien lisäksi Loimussa toimii työvaliokunta, joka mm. valmistelee Loimun hallituksen kokouksia, ja vaalilautakunta, joka huolehtii valtuustovaalien toimeenpanosta. Työvaliokunta koostuu Loimun hallituksen puheenjohtajistosta ja vaalilautakunta valitaan erikseen neljän vuoden välein toteutettavia vaaleja varten.

Loimun toimikunnat ja niiden tehtävät

  • edistää liiton jäsenyhdistysten toimintaa ja niiden välistä yhteistyötä
  • kehittää liiton jäsenhankintaa
  • ideoi liiton jäsenetujen kehittämistä
  • seuraa Akavan järjestötoimikunnan toimintaa

  Hallitus nimittää toimikunnan jäseniksi henkilöitä, jotka ovat innostuneita Loimun jäsenyhdistystoiminnan, jäsenhankinnan ja jäsenetujen kehittämisestä. Toimikunnan jäsenmäärä on enintään 10 henkilöä. Toimikunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Toimikunnan jäsenistö pyritään muodostamaan niin, että jäsenet edustavat monipuolisesti erilaisia loimulaisia tutkintotaustoja.

  Jäsenet kaudella 22.1.2019-31.8.2021

  Jouni Vainio Ilmatieteen laitos, Loimun hallituksen edustaja
  Ria Sarasti Lassila&Tikanoja
  Jukka Saarimies HUS
  Peter Hackman NordLab
  Antti Vinkanharju opiskelijoiden edustaja
  Ari Rautio Metsähallitus
  Julia Mali 4H, Loimun hallituksen edustaja
  Johanna Hristov Loimu, sihteeri

  Puheenjohtajana toimikunnassa kaudella 2017 on toiminut Jouni Vainio.Vainio on mukana toimikuntatyössä, koska hän haluaa edistää Liiton toimintaa. Järjestötoimikunnassa hänen toiveenaan on saada jäsenyhdistykset toimimaan entistä paremmin yhdessä. Toimikunnan tehtäviin kuuluu mm. kehittää eri jäsenyhdistysten toimintaa ja ennen kaikkea niiden välistä yhteistyötä. Toimikunta myös ideoi uusia jäsenetuja ja sitä, miten edistää jäsenhankintaa. Vainio toimii Ilmatieteen laitoksella vanhempana meriasiantuntijana ja JUKOn luottamusmiehenä.

  • tukee vastuullista neuvottelupäällikköä yliopistosektorin neuvottelutoiminnassa ja sopimusalan muussa edunvalvonnassa
  • valmistelee liiton kantoja ja päätöksentekoa koulutuspoliittisissa kysymyksissä
  • seuraa Akavan koulutuspoliittista vaikuttamista ja tekee tarvittaessa hallitukselle pohjamateriaalia päätöksentekoa varten
  • edistää toimikunnan jäsenten keskinäistä tiedon- ja kokemusten vaihtoa
  • toimii liiton hallituksen/toimiston ja kentän välisenä tiedonkulkukanavana
  • edistää muilla tavoin liiton edunvalvontaa omalla työmarkkinasektorillaan
  • toimii liiton eri aloilla työskentelevien ja eri oppiaineita opiskelleiden tiedonvaihtokanavana liittoon päin
  • tukee liiton koulutuspolitiikasta vastaavien työntekijöiden toimintaa asiantuntemuksellaan ja tiedoillaan jäsenten koulutuksesta ja työelämästä

  Hallitus nimittää toimikunnan jäseniksi henkilöitä, joilla on koulutuspoliittista osaamista ja/tai yliopistosektorin tuntemusta. Toimikunnan jäsenmäärä on enintään 10 henkilöä. Toimikunnan toimikausi on 2 vuotta. Toimikunnan jäsenistö pyritään muodostamaan niin, että jäsenet edustavat monipuolisesti erilaisia loimulaisia tutkintotaustoja.

  Jäsenet kaudella 22.1.2019-31.8.2021

  Niina Bhattarai Itä-Suomen yliopisto
  Petteri Muukkonen Helsingin yliopisto
  Janne Saarela Itä-Suomen yliopisto
  Annika Schultz Aalto yliopisto
  Tanja Pessi Tampereen yliopisto
  Juho Ikonen Eduskunta
  Markus Kulmala Opiskelija
  Johanna Riitakorpi Opiskelija, Loimun hallituksen edustaja
  Maija Holma Loimu, sihteeri

  • kehittää liiton opiskelijajäsenhankintaa ja -pitoa yhdessä toimiston henkilökunnan kanssa
  • avustaa liiton opiskelijatoiminnan kehittämisessä
  • tukee liiton henkilöstöä opiskelijatoiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä
  • toimii liiton ja opiskelijajäsenten välisenä tiedonkulkukanavana
  • kehittää liiton opiskelijajäsenyhdistysten toimintaa tiedon- ja kokemustenvaihdon sekä yhteisen ideoinnin avulla
  • toimii opiskelijoiden äänenä liiton toiminnassa (muiden liiton hallinnossa vaikuttavien opiskelijoiden ohella)
  • edistää jäsentensä kasvamista liiton aktiivitoimijoiksi
  • tekee esityksen Loimun hallitukselle liiton muiden toimikuntien opiskelijaedustajista
  • tekee esityksen jäsenlehden päätoimittajalle lehden toimitusneuvoston opiskelijajäsenestä

  Hallitus nimittää opiskelijatoimikuntaan kaksi jäsentä jokaiselta loimulaiselta kampukselta (Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Tampere, Turku sekä Helsingissä Kumpula ja Viikki). Toimikunnan jäsenmäärä on enintään 16. Toinen kunkin kampuksen edustajista on paikallisen Loimun opiskelijayhdistyksen puheenjohtaja ja toinen yhdistyksen hallituksen muu jäsen. Paikallinen Loimun opiskelijayhdistys päättää asiasta itsenäisesti.

  Lisäksi jokaiselta paikkakunnalta valitaan kaksi varajäsentä opiskelijatoimikuntaan; varajäsenet osallistuvat toimikunnan kokoukseen paikkakunnan varsinaisen edustajan estyessä. Hallituksen opiskelijajäsen osallistuu toimikunnan kokouksiin tarvittaessa. Opiskelijatoimikunnan jäsenten, mukaan lukien puheenjohtajien, toimikausi on yksi kalenterivuosi.

  Esitykset tehdään Loimun toimikuntahaun verkkolomakkeen kautta. Opiskelijatoimikunta käsittelee toimikuntien opiskelijaedustajien hakemukset kokouksessaan joulukuussa ja laatii hallitukselle ehdotuksen opiskelijatoimikunnasta sekä toimikuntien opiskelijaedustajista. Mikäli toimikuntaan hakee useampi kuin yksi opiskelijajäsen, toimikunnan sihteeri huomioi loput hakemukset yhdenvertaisesti muiden toimikuntaan tulleiden hakemusten kanssa.

  Jäsenet 2021

  Joensuu:
  Vekkeli Jere
  Rantanen Julia
  Tolvanen Roope, varajäsen

  Jyväskylä:
  Kovalaine Emmi
  Neuvonen Santeri
  Littunen Henna-Riikka, varajäsen
  Vanhatalo Roosa, varajäsen

  Kumpula:
  Franzon Lauri
  Lehtinen Miko
  Niskala Iiro varajäsen
  Sällström Janika varajäsen

  Kuopio:
  Kalliomäki Saija
  Sipola Mikko
  Kervinen Inka, varajäsen
  Toikka Tinja, varajäsen

  Oulu:
  Poutanen Riika
  Sarvi Anssi
  Kumavaara Mikko, varajäsen
  Saarijärvi Konsta, varajäsen

  Tampere:
  Hiihtola Lotta
  Vulli Miina
  Peltokangas Mimosa, varajäsen

  Turku:
  Eklund Wiljam
  Mäkinen Ida
  Varjonen Alisa, varajäsen
  Yli-Hollo Titta, varajäsen

  Viikki:
  Aho Eero
  Hämeenheimo Ella
  Kangasniemi Riku, varajäsen
  Saarni Meri, varajäsen

  Jenni Heikkilä
  Hallituksen opiskelijaedustaja

  Loimun opiskelijatoimikunta kokoaa valtakunnallisesti yhteen Loimun paikalliset opiskelijayhdistykset ja esittää opiskelijanäkökulmia Loimun hallitukselle. Toimikunnan puheenjohtajat rohkaisevat kaikkia opiskelijoita lähtemään mukaan Loimun opiskelijatoimintaan. Heidän kokemuksen mukaan toimikunnassa pääsee kehittämään toimintaa ja itseään yhdistysaktiivina, sekä verkostoitumaan muiden loimulaisten tulevien ammattilaisten kanssa.

  • tukee vastuullista neuvottelupäällikköä kuntasektorin neuvottelutoiminnassa ja sopimusalan muussa edunvalvonnassa
  • edistää toimikunnan jäsenten keskinäistä tiedon- ja kokemusten vaihtoa
  • toimii liiton hallituksen/toimiston ja kentän välisenä tiedonkulkukanavana
  • edistää muilla tavoin liiton edunvalvontaa omalla työmarkkinasektorillaan

  Hallitus nimittää toimikunnan jäseniksi kuntasektorin työpaikkojen luottamushenkilöitä ja muita kunta-alan aktiivisia loimulaisia.

  Jäsenet kaudella 22.1.2019-31.8.2021

  Tommi Maasilta, Askolan kunta
  Mika Kemppainen, Lahden kaupunki
  Marianne Gunell, Tyks Laboratoriotoimialue
  Tuula Savolainen, Espoon seudun ympäristöterveys
  Kirsi Järvinen, Hollolan kunta
  Johanna af Hällström, Helsingin kaupunki
  Marjaana Kousa, Loimu/sihteeri

  Kaudella 2019-2021 kunta-alan toimikunnan puheenjohtajana toimi Askolan kunnan ympäristönsuojelusihteeri ja Askolan sekä Pukkilan JUKO:n varapääluottamusmies Tommi Maasilta. Toimikunnan tehtäviä ovat muun muassa sektorista vastaavan Kirsi-Marja Valariutan työn tukeminen tuomalla kentän näkemystä kunta-alan neuvotteluihin sekä edistää muutoinkin edunvalvontaa ja toimiston ja jäsenten keskinäistä tiedonvaihtoa. Maasilta on mukana toiminnassa, jotta kuntien työehtosopimuksia saataisiin kehitettyä ja Loimun jäsenistössä pienehkö kunta-ala saisi myös riittävän painoarvon Loimun edunvalvonnassa.

  • tukee vastuullista neuvottelupäällikköä valtiosektorin neuvottelutoiminnassa ja sopimusalan muussa edunvalvonnassa
  • edistää toimikunnan jäsenten keskinäistä tiedon- ja kokemusten vaihtoa
  • toimii liiton hallituksen/toimiston ja kentän välisenä tiedonkulkukanavana
  • edistää muilla tavoin liiton edunvalvontaa omalla työmarkkinasektorillaan

  Hallitus nimittää toimikunnan jäseniksi valtiosektorin työpaikkojen luottamushenkilöitä ja muita valtiosektorin aktiivisia loimulaisia. Toimikunnan jäsenmäärä on enintään 10 henkilöä. Toimikunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallitus voi täydentää toimikuntaa tarpeen mukaan myös kesken toimikauden.

  Jäsenet kaudella 22.1.2019-31.8.2021

  Esa Uotila Luke
  Sari Penttinen Puolustusvoimat
  Vesa-Pekka Vartti STUK
  Aarre Paloposki Ilmatieteenlaitos
  Maria Mäkinen ELY
  Panu Hänninen SYKE
  Tapani Lyytikäinen Evira
  Jouni Vainio Ilmatieteen laitos
  Sanna Kailanto, THL
  Arja Varis Loimu, sihteeri

 • Yksityissektorin toimikunta koostuu yksityisen sektorin työpaikkojen luottamushenkilöistä ja muista yksityissektorin toimialojen aktiivisista loimulaisista.

  Yksityissektorin toimikunnan tehtävät:

  • tukee vastuullisia neuvottelupäälliköitä yksityisen sektorin toimialojen neuvottelutoiminnassa ja sopimusalojen muussa edunvalvonnassa
  • edistää toimikunnan jäsenten keskinäistä tiedon- ja kokemusten vaihtoa
  • toimii liiton hallituksen/toimiston ja kentän välisenä tiedonkulkukanavana
  • edistää muilla tavoin liiton edunvalvontaa omalla työmarkkinasektorillaanHallitus nimittää toimikunnan jäseniksi yksityisen sektorin työpaikkojen luottamushenkilöitä ja muita yksityissektorin toimialojen aktiivisia loimulaisia. Toimikunnan jäsenmäärä on enintään 10 henkilöä. Toimikunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallitus voi täydentää toimikuntaa tarpeen mukaan myös kesken toimikauden.

  Jäsenet kaudella 22.1.2019-31.8.2021

  Jukka Matilainen Suomen metsäkeskus
  Tomi Svahn Fermion Oy
  Aila Holopainen Orion Corporation, Orion Pharma, Espoo
  Anne Rahkonen Heart2Save Oy
  Timo Rauhansalo Stora Enso Oyj Metsä
  Eino Piri Metsähallitus
  Ari Kotiharju Tapio
  Niko Ekholm Thermo Fisher Scientific
  Jaakko Kittamaa Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry
  Jukka Sippola Loimu, sihteeri
  Anna Kytömaa Loimu, sihteeri

 • Loimun jäsenlehdellä on toimitusneuvosto, joka osallistuu jäsenlehden sisällön suunnitteluun. Tehtäväänsä suorittaessaan toimitusneuvosto muun muassa:

  • käsittelee lehden yleisiä linjoja
  • käsittelee lehden lukijatutkimuksia
  • ideoi lehden sisällön kehittämistä ja juttuaiheita

  Hallitus nimittää Loimun jäsenlehden toimitusneuvoston edellä toimikuntien yleisissä säännöissä kuvatun nimittämismenettelyn mukaisesti kuitenkin niin, että myös jäsenlehden päätoimittajalla on oikeus esittää kirjallisesti hallitukselle henkilöitä toimitusneuvoston jäseniksi. Toimitusneuvoston jäsenmäärä on vähintään 4 ja enintään 10 henkilöä, joista yksi on opiskelija ja yksi on hallituksen jäsen. Toimitusneuvoston toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Erovuorossa on vuorovuosina puolet jäsenistä. Loimun opiskelijatoimikunta tekee hallitukselle esityksen toimitusneuvoston opiskelijajäsenestä. Toimitusneuvoston kokoonpanossa pyritään monipuolisuuteen jäsenten taustan ja heidän edustamiensa jäsenryhmien osalta.

  Jäsenet kaudella 22.1.2019-31.8.2021

  Armi Asola, Varsinais-Suomen shp
  Tiina Etelälahti, suunnittelija, Hus-kuntayhtymä
  Aino Ässämäki, Suomen metsäkeskus
  Kaisa Oksanen, lääketieteellinen asiantuntija, Sanofi Oy
  Laura Kammonen, viestintäkoordinaattori, Metsäteho
  Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö, MTK
  Karri Saarnio, vanhempi tutkija, Ilmatieteen laitos
  Sari Autio, tutkimuspäällikkö, Luomuinstituutti
  Iida Pennanen, opiskelijoiden edustaja
  Johannes Huokuna, opiskelija, Loimun hallituksen edustaja
  Anna Melkas, Loimu, päätoimittaja