Toimikunnat

Toimikuntien lisäksi Loimussa toimii työvaliokunta, joka mm. valmistelee Loimun hallituksen kokouksia, ja vaalilautakunta, joka huolehtii valtuustovaalien toimeenpanosta. Työvaliokunta koostuu Loimun hallituksen puheenjohtajistosta ja vaalilautakunta valitaan erikseen neljän vuoden välein toteutettavia vaaleja varten.

Loimun toimikunnat ja niiden tehtävät

  • edistää liiton jäsenyhdistysten toimintaa ja niiden välistä yhteistyötä
  • kehittää liiton jäsenhankintaa ja jäsenpitoa
  • ideoi liiton jäsenetujen kehittämistä
  • seuraa Akavan järjestötoimikunnan toimintaa

  Hallitus nimittää toimikunnan jäseniksi henkilöitä, jotka ovat innostuneita Loimun jäsenyhdistystoiminnan, jäsenhankinnan ja jäsenetujen kehittämisestä. Toimikunnan jäsenmäärä on enintään 10 henkilöä. Toimikunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Toimikunnan jäsenistö pyritään muodostamaan niin, että jäsenet edustavat monipuolisesti erilaisia loimulaisia tutkintotaustoja.

  Jäsenet kaudella 1.9.2021-31.8.2023

  • Timo Aholainen
  • Peter Hackman
  • Julia Mali
  • Ari Rautio, hallituksen edustaja
  • Pauliina Ryökäs, opiskelijoiden edustaja
  • Jouni Vainio, hallituksen edustaja
  • Johanna Hristov, sihteeri
  • tukee vastuullista neuvottelupäällikköä yliopistosektorin neuvottelutoiminnassa ja sopimusalan muussa edunvalvonnassa
  • valmistelee liiton kantoja ja päätöksentekoa koulutuspoliittisissa kysymyksissä
  • seuraa Akavan koulutuspoliittista vaikuttamista ja tekee tarvittaessa hallitukselle pohjamateriaalia päätöksentekoa varten
  • edistää toimikunnan jäsenten keskinäistä tiedon- ja kokemusten vaihtoa
  • toimii liiton hallituksen/toimiston ja kentän välisenä tiedonkulkukanavana
  • edistää muilla tavoin liiton edunvalvontaa omalla työmarkkinasektorillaan
  • toimii liiton eri aloilla työskentelevien ja eri oppiaineita opiskelleiden tiedonvaihtokanavana liittoon päin
  • tukee liiton koulutuspolitiikasta vastaavien työntekijöiden toimintaa asiantuntemuksellaan ja tiedoillaan jäsenten koulutuksesta ja työelämästä

  Hallitus nimittää toimikunnan jäseniksi henkilöitä, joilla on koulutuspoliittista osaamista ja/tai yliopistosektorin tuntemusta. Toimikunnan jäsenmäärä on enintään 10 henkilöä. Toimikunnan toimikausi on 2 vuotta. Toimikunnan jäsenistö pyritään muodostamaan niin, että jäsenet edustavat monipuolisesti erilaisia loimulaisia tutkintotaustoja.

  Jäsenet kaudella 1.9.2021-31.8.2023

  • Merli Juustila, hallituksen edustaja
  • Lea Mikkola
  • Petteri Muukkonen
  • Janne Saarela
  • Miikael Saksman, opiskelijoiden edustaja
  • Tiina Strand
  • Nita Tuomi
  • Aaro Riitakorpi, sihteeri
  • kehittää liiton opiskelijajäsenhankintaa ja -pitoa yhdessä toimiston henkilökunnan kanssa
  • avustaa liiton opiskelijatoiminnan kehittämisessä
  • tukee liiton henkilöstöä opiskelijatoiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä
  • toimii liiton ja opiskelijajäsenten välisenä tiedonkulkukanavana
  • kehittää liiton opiskelijajäsenyhdistysten toimintaa tiedon- ja kokemustenvaihdon sekä yhteisen ideoinnin avulla
  • toimii opiskelijoiden äänenä liiton toiminnassa (muiden liiton hallinnossa vaikuttavien opiskelijoiden ohella)
  • edistää jäsentensä kasvamista liiton aktiivitoimijoiksi
  • tekee esityksen Loimun hallitukselle liiton muiden toimikuntien opiskelijaedustajista
  • tekee esityksen jäsenlehden päätoimittajalle lehden toimitusneuvoston opiskelijajäsenestä

  Hallitus nimittää opiskelijatoimikuntaan kaksi jäsentä jokaiselta loimulaiselta kampukselta (Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Tampere, Turku sekä Helsingissä Kumpula ja Viikki). Toimikunnan jäsenmäärä on enintään 16. Toinen kunkin kampuksen edustajista on paikallisen Loimun opiskelijayhdistyksen puheenjohtaja ja toinen yhdistyksen hallituksen muu jäsen. Paikallinen Loimun opiskelijayhdistys päättää asiasta itsenäisesti.

  Lisäksi jokaiselta paikkakunnalta valitaan kaksi varajäsentä opiskelijatoimikuntaan; varajäsenet osallistuvat toimikunnan kokoukseen paikkakunnan varsinaisen edustajan estyessä. Hallituksen opiskelijajäsen osallistuu toimikunnan kokouksiin tarvittaessa. Opiskelijatoimikunnan jäsenten, mukaan lukien puheenjohtajien, toimikausi on yksi kalenterivuosi.

  Esitykset tehdään Loimun toimikuntahaun verkkolomakkeen kautta. Opiskelijatoimikunta käsittelee toimikuntien opiskelijaedustajien hakemukset kokouksessaan joulukuussa ja laatii hallitukselle ehdotuksen opiskelijatoimikunnasta sekä toimikuntien opiskelijaedustajista. Mikäli toimikuntaan hakee useampi kuin yksi opiskelijajäsen, toimikunnan sihteeri huomioi loput hakemukset yhdenvertaisesti muiden toimikuntaan tulleiden hakemusten kanssa.

  Jäsenet 2021

  Joensuu:
  Vekkeli Jere
  Rantanen Julia
  Tolvanen Roope, varajäsen

  Jyväskylä:
  Kovalaine Emmi
  Neuvonen Santeri
  Littunen Henna-Riikka, varajäsen
  Vanhatalo Roosa, varajäsen

  Kumpula:
  Franzon Lauri
  Lehtinen Miko
  Niskala Iiro varajäsen
  Sällström Janika varajäsen

  Kuopio:
  Kalliomäki Saija
  Sipola Mikko
  Kervinen Inka, varajäsen
  Toikka Tinja, varajäsen

  Oulu:
  Poutanen Riika
  Sarvi Anssi
  Kumavaara Mikko, varajäsen
  Saarijärvi Konsta, varajäsen

  Tampere:
  Hiihtola Lotta
  Vulli Miina
  Peltokangas Mimosa, varajäsen

  Turku:
  Eklund Wiljam
  Mäkinen Ida
  Varjonen Alisa, varajäsen
  Yli-Hollo Titta, varajäsen

  Viikki:
  Aho Eero
  Hämeenheimo Ella
  Kangasniemi Riku, varajäsen
  Saarni Meri, varajäsen

  Jenni Heikkilä
  Hallituksen opiskelijaedustaja

  Loimun opiskelijatoimikunta kokoaa valtakunnallisesti yhteen Loimun paikalliset opiskelijayhdistykset ja esittää opiskelijanäkökulmia Loimun hallitukselle. Toimikunnan puheenjohtajat rohkaisevat kaikkia opiskelijoita lähtemään mukaan Loimun opiskelijatoimintaan. Heidän kokemuksen mukaan toimikunnassa pääsee kehittämään toimintaa ja itseään yhdistysaktiivina, sekä verkostoitumaan muiden loimulaisten tulevien ammattilaisten kanssa.

  • tukee vastuullista neuvottelupäällikköä kuntasektorin neuvottelutoiminnassa ja sopimusalan muussa edunvalvonnassa
  • edistää toimikunnan jäsenten keskinäistä tiedon- ja kokemusten vaihtoa
  • toimii liiton hallituksen/toimiston ja kentän välisenä tiedonkulkukanavana
  • edistää muilla tavoin liiton edunvalvontaa omalla työmarkkinasektorillaan

  Hallitus nimittää toimikunnan jäseniksi kuntasektorin työpaikkojen luottamushenkilöitä ja muita kunta-alan aktiivisia loimulaisia.

  Jäsenet kaudella 1.9.2021-31.8.2023

  • Asta Ekman, hallituksen edustaja
  • Marianne Gunell
  • Kirsi Järvinen
  • Mika Kemppainen
  • Tommi Maasilta
  • Tuula Savolainen
  • Marjaana Kousa, sihteeri
  • tukee vastuullista neuvottelupäällikköä valtiosektorin neuvottelutoiminnassa ja sopimusalan muussa edunvalvonnassa
  • edistää toimikunnan jäsenten keskinäistä tiedon- ja kokemusten vaihtoa
  • toimii liiton hallituksen/toimiston ja kentän välisenä tiedonkulkukanavana
  • edistää muilla tavoin liiton edunvalvontaa omalla työmarkkinasektorillaan

  Hallitus nimittää toimikunnan jäseniksi valtiosektorin työpaikkojen luottamushenkilöitä ja muita valtiosektorin aktiivisia loimulaisia. Toimikunnan jäsenmäärä on enintään 10 henkilöä. Toimikunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallitus voi täydentää toimikuntaa tarpeen mukaan myös kesken toimikauden.

  Jäsenet kaudella 1.9.2021-31.8.2023

  • Anna-Maija Hämäläinen
  • Panu Hänninen
  • Sanna Kailanto
  • Tapani Lyytikäinen
  • Maria Mäkinen, hallituksen edustaja
  • Aarre Paloposki
  • Sari Penttinen
  • Esa Uotila, hallituksen edustaja
  • Jouni Vainio, hallituksen edustaja
  • Vesa-Pekka Vartti
  • Arja Varis, sihteeri
 • Yksityissektorin toimikunta koostuu yksityisen sektorin työpaikkojen luottamushenkilöistä ja muista yksityissektorin toimialojen aktiivisista loimulaisista.

  Yksityissektorin toimikunnan tehtävät:

  • tukee vastuullisia neuvottelupäälliköitä yksityisen sektorin toimialojen neuvottelutoiminnassa ja sopimusalojen muussa edunvalvonnassa
  • edistää toimikunnan jäsenten keskinäistä tiedon- ja kokemusten vaihtoa
  • toimii liiton hallituksen/toimiston ja kentän välisenä tiedonkulkukanavana
  • edistää muilla tavoin liiton edunvalvontaa omalla työmarkkinasektorillaanHallitus nimittää toimikunnan jäseniksi yksityisen sektorin työpaikkojen luottamushenkilöitä ja muita yksityissektorin toimialojen aktiivisia loimulaisia. Toimikunnan jäsenmäärä on enintään 10 henkilöä. Toimikunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallitus voi täydentää toimikuntaa tarpeen mukaan myös kesken toimikauden.

  Jäsenet kaudella 1.9.2021-31.8.2023

  • Niko Ekholm, hallituksen edustaja
  • Mikko Helenius
  • Aila Holopainen
  • Jaakko Kittamaa, hallituksen edustaja
  • Ari Kotiharju
  • Susanne Lahdenperä
  • Maarit Leino
  • Timo Rauhansalo
  • Tomi Svahn
  • Markus Tuukkanen
  • Matti Väisänen
  • Anna Kytömaa, sihteeri
  • Jukka Sippola, sihteeri
 • Loimun jäsenlehdellä on toimitusneuvosto, joka osallistuu jäsenlehden sisällön suunnitteluun. Tehtäväänsä suorittaessaan toimitusneuvosto muun muassa:

  • käsittelee lehden yleisiä linjoja
  • käsittelee lehden lukijatutkimuksia
  • ideoi lehden sisällön kehittämistä ja juttuaiheita

  Hallitus nimittää Loimun jäsenlehden toimitusneuvoston edellä toimikuntien yleisissä säännöissä kuvatun nimittämismenettelyn mukaisesti kuitenkin niin, että myös jäsenlehden päätoimittajalla on oikeus esittää kirjallisesti hallitukselle henkilöitä toimitusneuvoston jäseniksi. Toimitusneuvoston jäsenmäärä on vähintään 4 ja enintään 10 henkilöä, joista yksi on opiskelija ja yksi on hallituksen jäsen. Toimitusneuvoston toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Erovuorossa on vuorovuosina puolet jäsenistä. Loimun opiskelijatoimikunta tekee hallitukselle esityksen toimitusneuvoston opiskelijajäsenestä. Toimitusneuvoston kokoonpanossa pyritään monipuolisuuteen jäsenten taustan ja heidän edustamiensa jäsenryhmien osalta.

  Jäsenet kaudella 1.9.2021-31.8.2023

  • Armi Asola
  • Sari Autio
  • Tiina Etelälahti
  • Jenni Heikkilä, hallituksen edustaja ja opiskelijoiden edustaja
  • Johannes Huokuna
  • Erno Järvinen
  • Laura Kammonen
  • Eveliina Muuri
  • Kaisa Oksanen
  • Karri Saarnio
  • Anna Toppari
  • Anna Melkas, päätoimittaja
 • ideoi ja suunnittelee Loimun 5-vuotisjuhlavuoden 2022 tapahtumia ja muuta toimintaa.

  Toimikunnan jäsenet

  • Niko Ekholm
  • Asata Ekman
  • Helena Herttuainen (puheenjohtaja)
  • Johannes Huokuna
  • Riku Kiviluoto
  • Pauliina Heikkilä, Johanna Hristov ja Mikko Salo Loimun toimistolta.