Valokeila

Lehden etusivulle

Valokeila on tulevaisuuteen suuntaava juttukokonaisuus, jossa aihetta käsitellään useasta eri näkökulmasta.

2.6.2022 Valokeila

Teollisuus ja hiilensidonta

Teollisessa hiilensidonnassa ja hiilen hyötykäytössä prosessien tekniset ja taloudelliset reunaehdot määräävät, millaisia ratkaisuja kulloinkin kannattaa tehdä.

2.6.2022 Valokeila

Missä talteenotto kannattaa?

Biojalostamoissa, joissa biogeenisestä hiilestä tehdään biopolttoaineita, talteenotto on kustannustehokkaimmillaan siellä syntyvien hyödynnettävien hiilidioksidivirtojen takia.

2.6.2022 Valokeila

Kalkinpolton päästöt talteen

Jyväskylän VTT:llä käynnistyi lokakuussa 2021 pilottilaitos, jolla tutkitaan kalkkikivestä kalkkia polttavan sähkökuumenteisen uunin toimivuutta ja kykyä tehostaa teollisten prosessien hiilensidontaa.

13.4.2022 Valokeila

Kansalaiset tieteentekijöinä

Kansalaishavainnot ovat tavallisten ihmisten tekemiä ja yleiseen käyttöön ilmoittamia vapaaehtoisia havaintoja. Ilmoituksia havainnoista keräävät viranomaiset, tutkijat sekä harrastajien omat yhteisöt.

13.4.2022 Valokeila

Kattavuutta ja parempaa tietoisuutta

HSY oli mukana usean toimijan maaliskuussa 2022 päättyneessä HOPE (Healthy Outdoor Premises for Everyone) -hankkeessa, jossa pyrittiin hyödyntämään asukkaiden vapaaehtoista panosta ja osallistamaan heitä ympäristönsä mittaamiseen.

13.4.2022 Valokeila

Kansalaiset malminetsijöinä

Vaikka kaivosten perustamiseen suhtaudutaan nyt aikaisempaa kriittisemmin, GTK:n Kuopion kansannäytetoimistoon lähetetään edelleenkin tuhansia näytteitä vuodessa.