Valokeila

Lehden etusivulle

Valokeila on tulevaisuuteen suuntaava juttukokonaisuus, jossa aihetta käsitellään useasta eri näkökulmasta.

15.4.2021 Valokeila

Ikkuna metsien muutokseen

Sata vuotta sitten käynnistyneillä valtakunnan metsien inventoinneilla (VMI) kerätyllä tiedolla voimme seurata pitkällä aikavälillä tapahtuneita muutoksia metsissä.

15.4.2021 Valokeila

Harrastajat tarkkailevat linnuston tilaa

Lintulajien kannanmuutokset ovat hyvä indikaattori monelle asialle luonnossa. Tietoa kannoista voidaan hyödyntää esimerkiksi arvioitaessa maatalouden ympäristötukien oikeaa kohdentumista.

11.2.2021 Valokeila

Tietokatko pahempi kuin tulipalo

Tykslabin ylikemisti Ari Törmä pitää suurimpana tietoturvariskinä inhimillistä tekijää eli käyttäjiä, jotka voivat esimerkiksi kirjata tietoja väärällä tavalla tai vääriin paikkoihin, tai vahingossa poistaa tietoa näkyvistä.