Valokeila

Lehden etusivulle

Valokeila on tulevaisuuteen suuntaava juttukokonaisuus, jossa aihetta käsitellään useasta eri näkökulmasta.

15.12.2021 Valokeila

Mitä tehdä rakennuksille elinkaaren lopussa?

Tähän asti rakentamisen ympäristöohjauksessa on ensisijaisesti pyritty parantamaan rakennuskannan energiatehokkuutta. Uuden kaavoitus- ja rakentamislain myötä huomio keskittyy laajemmin rakennuksen elinkaareen.

15.12.2021 Valokeila

Metallit ja vihreä energia

Kaikki helpot, rikkaat ja lähellä maan pintaa olevat metalliesiintymät on jo käytetty, ja malmeja joudutaan louhimaan yhä syvemmältä.

8.11.2021 Valokeila

Melua pinnan alla

Ääni kulkee vedessä veden ominaisuuksista riippuen noin 1 500 metriä sekunnissa eli yli neljä kertaa nopeammin kuin ilmassa.

8.11.2021 Valokeila

Valo, melu ja ekosysteemit

Melulle on lainsäädäntöä EU-direktiivejä myöten, ja aika selkeät määritelmät siitä, mitä pidetään ihmiselle haitallisena melualtistuksena. Valosaasteen ongelma on, että sen määrän mittaaminen ei ole yksiselitteistä, eikä sen aiheuttamalle haitalle ole selkeitä kriteerejä.