Akava välittää kampanjalla päättäjille nuorten kokemuksia hyvinvoinnista 

Akavan ja sen jäsenliittojen yhteisellä Mieleni terveys on #TärkeäOsaMinua -kampanjalla korkeakouluopiskelijat ja nuoret aikuiset kutsuttiin jakamaan kokemuksiaan siitä, mikä haastaa heidän hyvinvointiaan.

Kampanjassa kevään aikana kerätyt kokemukset välitetään päättäjille, jotta he saavat ajantasaista tietoa nuorten tilanteesta. Kampanjalla tuodaan esiin myös ratkaisuehdotuksia.

Korkeakouluopiskelijat opiskelevat ja valmistuvat hyvin erilaiseen maailmaan kuin ennen: työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja nuorilla on monia paineita. Monia heistä kuormittavat muun muassa opintojen ja työn yhteensovittaminen, epävarma taloudellinen tilanne, mielenterveysongelmat ja jaksaminen sekä työllistymisvaikeudet. Tulevaisuus voi olla heidän näkökulmastaan monin tavoin epävarmaa.

Pauliina Ryökäs

Huoli nuorten hyvinvoinnista on suuri, erityisesti kun tiedämme, että mielenterveysongelmat ovat yhä yleisempiä nuorilla.

– Haluamme kuulla kampanjamme avulla nuorilta itseltään, millaista heidän arkensa on ja millaisia pulmia heillä on ja mitkä asiat toisivat heille hyvää oloa sekä parantaisivat heidän hyvinvointiaan, kertoo Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja ja Loimun 2. varapuheenjohtaja Pauliina Ryökäs.

Nuoret kutsuttiin kevään aikana www.tarkeaosaminua.fi-verkkosivulle kertomaan, mikä haastaa heidän hyvinvointiaan. Kokemukset jätettiin nimettöminä. Tietoa nuorten tilanteesta ja ratkaisuehdotukset toimitetaan tasavallan presidentille, kansanedustajille ja ministereille syksyllä 2024.

Akava toteuttaa kampanjan yhdessä Akavan opiskelijoiden ja jäsenjärjestöjensä kanssa. Kampanjassa ovat mukana Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK, MIELI Suomen mielenterveys ja Nyyti. 

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)