Pitkä matka töihin 

134 työpaikkahakemusta, 27 työhaastattelua, kaksi soveltuvuusarviointia ja yksi työpaikka.

Kemisti Mikko Heimonen haki työttömäksi jäätyään kaksi vuotta töitä ennen kuin tärppäsi. Hän kertoi avoimesti työnhakuprosessistaan muun muassa Linkedinissä. 

Mikko Heimonen vertaa työnhakua vuoristorataan. Kiinnostavan tuntuinen työpaikka ja etenkin kutsu haastatteluun kohottivat mielialaa. Kun tuli tieto, ettei valinta osunut Heimoseen, hän putosi aallonpohjalle, josta uusi haastattelukutsu nosti hänet jälleen kohti vuoristoradan huippua. 

Mikko Heimonen

– Välillä oli heikompia, välillä parempia hetkiä. 

Mikko Heimonen valmistui Jyväskylän yliopistosta vuonna 2016 pääaineenaan epäorgaaninen ja analyyttinen kemia. Kuopion seudulta kotoisin oleva Heimonen työskenteli määräaikaisissa tehtävissä muun muassa Savo-Karjalan Ympäristötutkimuksen laboratoriossa Kuopiossa ja Itä-Suomen yliopistossa. Vuonna 2022 hän jäi työttömäksi. 

Aluksi Heimonen etsi töitä Kuopion suunnalta, mutta kun kemistipuoliso vaihtoi viime syksynä työpaikkaa Kuopiosta Tampereelle, Heimonen alkoi kartoittaa tamperelaisia työnantajia. 

Oppimismatka itseen 

Työttömyys on henkisesti raskasta. Se koettelee itsetuntoa ja murentaa luottamusta tulevaisuuteen. 

Mikko Heimonen sai työnhakuun apua ja tukea Loimun työnhakupalveluista. Hän kävi kahdenkeskisiä keskusteluja Loimun uravalmentajan kanssa ja sai tältä neuvon muistaa, ettei koko elämä saa olla työnhakua, vaan pitää olla muutakin, jotta jaksaa. Kannattaa harrastaa ja tehdä asioita, jotka tuottavat itselle mielihyvää. 

– Tämä oli yksi tärkeimmistä neuvoista, joita sain. Se auttoi jaksamaan, pitämään itsestäni huolta ja jatkamaan työnhakua. 

Heimonen osallistui Loimun ja muiden akavalaisten liittojen yhteiseen Rekryboosteriin, joka on verkkoalustalla toimiva vuorovaikutteinen kohtaamispaikka työttömille työnhakijoille. 

Vertaistuki osoittautui kullanarvoiseksi. Vertaistukea löytyi myös Linkedinistä, jossa Heimonen oli hyvin aktiivinen. Hän hyödynsi sitä työnhaussa kertomalla avoimesti etsivänsä töitä ja jakamalla omia kokemuksiaan matkan varrelta.

Kaksi vuotta jatkunut työnhaku­prosessi oli Heimoselle oppimismatka omaan itseen. Matkan aikana hän oppi tuntemaan itseään aiempaa paremmin, tunnisti, millaista osaamista hänellä on ja oppi sanoittamaan sitä. 

Työnhakutaidot karttuivat 

Rekryboosterissa työttömät työnhakijat kartoittivat omaa osaamistaan ja arvioivat toinen toistensa hakukirjeitä ja ansioluetteloita. Loimun uravalmentajan kanssa Heimonen keskusteli muun muassa työhaastatteluissa onnistumisesta. Hän opetteli rentoutus- ja hengitysharjoituksia, joista oli apua jännitykseen, joka haastatteluun mennessä usein vallitsee. 

Vähitellen, kun haastattelu­kokemusta kertyi, hän alkoi ymmärtää haastattelujen rakennetta ja osasi valmistautua niihin paremmin kuin työhaun alussa. Hän valmistautui jokaiseen haastatteluun hyvin ja tutustui yritykseen etukäteen muun muassa sen netti­sivujen kautta. Tämä helpotti haastattelutilannetta. 

Haastattelijoita ja haastattelutilanteita on monenlaisia. Heimonen huomasi, että hänelle sopivat parhaiten haastattelut, joita käydään keskustellen. 

Soveltuvuusarvioinneissa opin tunnistamaan paremmin omia vahvuuksiani ja kehityskohteitani. 

– Ensimmäisissä työpaikkahaastatteluissa mietin, miten minun kuuluisi vastata haastattelijan kysymyksiin. Kokemuksen karttuessa aloin suhtautua haastatteluihin tilaisuutena keskustella molemminpuolisista toiveista ja odotuksista parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi. Pyrin vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman rehellisesti. 

– Soveltuvuusarvioinneissa opin tunnistamaan paremmin omia vahvuuksiani ja kehityskohteitani kyseessä oleviin tehtäviin liittyen. 

Hakukirjeet paranivat työhakuprosessin aikana. Rekryboosterissa hän sai vinkkejä hakemustensa parantamiseen ja itsetuntemuksen lisääntyessä hän oppi sanoittamaan osaamistaan aiempaa paremmin. Ensimmäiset hakukirjeet olivat asiapitoisia. Vähitellen hän alkoi laittaa omaa persoonaansa niihin ja kertoi, miten hän voisi olla hyödyksi yritykselle. 

Työnhakuprosessin aikana Heimonen pohti, mikä on ollut paras työkuva, joka hänellä on ollut, mikä siinä kiinnosti ja millaista osaamista siinä tarvittiin. Tämä auttoi kertomaan hakemuksissa, mitkä asiat häntä ovat kiinnostaneet ja että hän on kokenut parhaaksi tavaksi työskennellä ryhmässä. 

Avoin hakemus toi töitä 

Mikko Heimonen etsi työtä eri tavoin. Hän hyödynsi sähköpostiperusteisia työnhakuvahteja ja kirjoitti avoimia hakemuksia. Mitä pidemmälle työnhakuprosessi eteni, sitä enemmän hän kirjoitti avoimia hakemuksia. Loppua kohti niitä oli jo noin 70 prosenttia hakemuksista. 

Yksi avoimista hakemuksista poiki lopulta työpaikan. Heimonen lähetti viime syksynä avoimen hakemuksen KVVY Tutkimus Oy:n. Tammikuussa hän huomasi, että yrityksessä on avoimia kesätyöpaikkoja ja laittoi hakukirjeen ja CV:n uudelleen vähän kesätyöhakemuksen tapaisesti. Muutaman viikon kuluttua yrityksestä otettiin yhteyttä ja Mikko Heimonen sai työpaikan laboratoriosta Tampereella. Hän aloitti työt maaliskuussa.  

KVVY Tutkimus tekee vesi- ja ympäristötutkimuksia. Laboratorio tarjoaa analyysivalikoiman ympäristö-, elintarvike- ja asumisterveystutkimuksiin. Yrityksen asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja viranomaiset. Heimonen työskenteli aikoinaan Kuopiossa vastaavassa vesiensuojelulaboratoriossa laboranttina ja kemistinä. 

– Tuntui hyvältä saada töitä. On mukavaa, kun päivissä on rutiinit. Työaika päättyy, kun lähden kotiin ja voin keskittyä täysillä vapaa-aikaan. 

Rohkaisua Linkkarista 

Mikko Heimonen on huomannut, että työllistyminen on todennäköisempää muutaman kuukauden sisällä edellisen työsuhteen päättymisestä kuin pidemmän ajan kuluttua. 

Heimonen suosittelee Linkediniä työhaun apuna. Hän itse sai sitä kautta vinkkejä mahdollisista työpaikoista. Vaatii rohkeutta kertoa avoimesti työnhakuprosessistaan. Heimonen on halunnut olla rehellinen ja avoin sekä tarjota vertaistukea Linkedinissä hiljaisemmille työnhakijoille, jotka eivät itse halua olla esillä. 

– Olen halunnut nostaa esiin sitä, ettei työnhaku aina onnistu heti. Se voi pitkittyä. Linkedinissä on muitakin, jotka ovat hakeneet pitkään töitä. Heidän työllistymisensä on rohkaissut minua, sanoo Mikko Heimonen. 

Loimun urapalvelut tukee työnhakuasi monin tavoin

Voit osallistua Rekryboosteri -työnhaun vertaisryhmiin tai erilaisiin työnhaun webinaareihin ja verkkovalmennuksiin. Näistä löytyy tarkempia tietoja Loimun koulutuskalenterista. Suurin osa webinaareista tallennetaan, ja pääset katsomaan tallenteen jälkeenpäin Tallennekirjastosta. Lisäksi Loimulta löytyy omatoimivalmennuksia, joihin voi osallistua mistä ja milloin vain. Mikäli palkka-asiat pohdituttavat, voit arvioida omaa palkkatasoasi Palkkanosturilla tai varata ajan henkilökohtaiseen sparraukseen. Henkilökohtaisessa ohjauksessa voit käydä uravalmentajan kanssa läpi työnhaun metodeita, osaamisen tunnistamista, työnhaun asiakirjoja tai vaikkapa Linkedinin käyttöä työnhaussa. Moni on kokenut saavansa myös uutta motivaatiota ja virettä työnhakuun keskustelusta uravalmentajan kanssa. Henkilökohtainen ohjaus kuuluu jäsenmaksuusi ja se on luottamuksellista. 

https://www.loimu.fi/tyonhakijoille

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)